Onderwijs

Twaalf Veni’s naar Delft

NWO heeft de toekenningen bekend gemaakt van de Veni-beursen voor jonge wetenschappers. Twaalf van de 155 komen in Delft terecht.


In totaal steekt NWO dit jaar 38 miljoen in het Veni-programma dat bedoeld is om jonge onderzoekers (niet langer dan drie jaar geleden gepromoveerd) drie jaar lang te ondersteunen in hun voorstel naar ‘nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek.’ Een Veni-onderzoeker ontvangt maximaal 250.000 euro voor een periode van drie jaar.


En de Delftse winnaars zijn:


Dr. Marie-Eve Aubin-Tam (bionanoscience, TNW) wil het transport van bepaalde gifstoffen volgen die een cel binnendringen door een gaatje dat ze in de celwand maken.


Dr. Wilson Smith (ChemE, TNW) gaat onderzoek doen naar de productie van waterstof uit water met zonlicht. Hij wil daarvoor electrodes ontwikkelen uit niet-zeldzame materialen.


Dr.ir. Neelke Doorn (Filosofie, TBM) buigt zich over de vraag hoe de risico’s van een overstroming eerlijk en efficiënt verdeeld kunnen worden op een manier die voor iedereen acceptabel is.


Dr.ir. Behnam Taebi (Filosofie, TBM) onderzoekt de ethische aanvaardbaarheid van het EU voornemen om kernafval op te slaan buiten de nationale grenzen.


Dr.ir. Bram Klievink (ict, TBM) gaat onderzoek doen naar bestuursvormen voor publiek-private informatie-infrastructuren (PPII). Een voorbeeld daarvan is het Neutraal Logistiek Informatie Platform waarin een groot aantal, zeer diverse bedrijven (rondom internationale handel) op zal gaan aansluiten om gegevens uit te wisselen. Maar wie is er verantwoordelijk is voor het beschikbaar stellen en houden van welke gegevens, wie mag wat met welke data doen? Dergelijke vragen spelen bij het opzetten van PPII’s.


Dr.ir. Jan Kwakkel (beleidsanalyse, TBM) onderzoekt het treffen van maatregelen tegen klimaatverandering. Wat moet er gebeuren en tegen welke kosten? Kwakkel gaat instrumenten ontwikkelen en testen die beleidsmakers hierbij ondersteunen.


Dr. Enrique Burzuri (Kavli instituut voor nanoscience, TNW) wil moleculaire magneetjes uit grafeen ontwikkelen die met een polariserend stroompje te magnetiseren zijn. De grafeenmagneetjes zouden voor informatie-opslag in computers gebruikt kunnen worden.


Dr. Tim Taminiau (eveneens Kavli instituut voor nanoscience, TNW) gaat een methode ontwikkelen om fouten van de toekomstige quantumcomputer te kunnen corrigeren. Dat is nodig vanwege de extreme storingsgevoeligheid van de quantumtoestanden.


Dr. Marios Kotsonis (aerodynamica, LR) wil de luchtwrijving van vliegtuigen verminderen door een plasma op te wekken over de vleugels.


Dr.ir. Richard Lakerveld (proces & energie, 3mE) neemt een voorbeeld aan de natuur waarin minuscuul kleine structuren uiterst functioneel zijn. Denk aan metallische kleuren, waterafstotende laagjes, schubben en haaienhuid. Lakerveld wil de natuurlijke productie voor de industrie ontsluiten.


Dr.ir. Joost Rutger van der Neut (geofysica, CiTG) gaat een seismische techniek ontwikkelen waarbij aardlagen ook van onder door seismische golven getroffen worden. De verwachting is dat structuren zoals zoutkoepels daardoor beter uit de verf komen.


Dr.ir. Volkert van der Steijn (Chem-E, TNW) gaat op zoek naar micro-organismen in microdruppels omdat hij denkt dat je organismen het beste daar kunt bestuderen waar ze het best moeten presteren.


Van de technische universiteiten was de TU Delft met twaalf toekenningen succesvoller dan UTwente (drie Veni’s) en TU/e (vijf). Topscores vielen bij brede universiteiten zoals universiteit Utrecht en Radboud universiteit.


Zie ook het overzicht op de NWO-site

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.