Onderwijs

TU’ers zijn massaal tegen fusie

72 Procent van de studenten en medewerkers van de TU Delft is in meerdere of mindere mate tegen een fusie met de universiteiten van Leiden en Rotterdam.


Dat blijkt uit de resultaten van de enquête die Delta eerder deze maand verstuurde aan de hele TU-gemeenschap. De vragen zijn ingevuld door 4871 mensen: 3532 studenten, 865 wetenschappers en 474 ondersteuners. Die laatste groep staat het minst afwijzend tegenover een fusie (56 procent is in meer of mindere mate tegen). Van de wetenschappers is 75 procent tegen, van de studenten 74 procent.In een korte schriftelijke reactie zegt collegevoorzitter Dirk Jan van den Berg dat hij merkt dat ‘veel medewerkers en studenten het gevoel hebben dat we van bovenaf naar een fusie met Leiden en Rotterdam willen toewerken’. “Ik begrijp dat dat weerstand oproept.”Verder gaat hij in op de hechte band die veel medewerkers en vooral studenten voelen met de TU. Van het totaal identificeert 52 procent zich zeer met de universiteit, en 38 procent meer dan gemiddeld. Van den Berg vindt dat ‘goed om te zien’.Hij zegt ook: “Aan studenten is gevraagd of ze vakken in een andere stad willen volgen. Dat is niet wat we voor ogen hebben en de weerstand verrast me niet.” 64 Procent wil geen vakken volgen in Leiden en 59 niet in Rotterdam. “Wel denken we dat samenwerking het onderwijs bij elk van de universiteiten kan versterken”, vervolgt Van den Berg.Hij wijst erop dat er momenteel gesprekken met ‘de universitaire gemeenschap’ gaande zijn ‘over wat verdere samenwerking kan brengen. “Zoals de respondenten ook aangeven: de plannen moeten vanuit de werkvloer vorm krijgen.”

Dat lijkt Dineke Heersma, voorzitter van de ondernemingsraad (or), heel belangrijk. “Er moet nog veel gepraat worden. Je kunt wel doorstomen, maar dat werkt niet. Het cvb moet goed luisteren naar medewerkers en studenten.”Volgens de or kan het cvb er niet omheen dat studenten massaal (87 procent) zeggen dat ze de naam TU Delft op hun diploma willen hebben. Ook moet het cvb volgens de or niet vergeten dat veel medewerkers (87 procent van de ondersteuners en 82 procent van de wetenschappers) vrezen voor ontslagen en dat er al allerlei samenwerkingsverbanden zijn met Leiden en Rotterdam.De or praat op 10 november weer met het cvb, mede over de samenwerking met Leiden en Rotterdam. “Dat doen we met de uitslagen van deze enquête in de hand”, zegt Heersma.Ook de studentenraad (sr) bespreekt het onderwerp geregeld met het college van bestuur. Collegelid Paul Rullmann geeft de studenten maandelijks een update. “De uitslag van de enquête is leuk materiaal om erbij te hebben”, zegt sr-voorzitter Hester van der Waa.De sr werkt met zijn Rotterdamse en Leidse tegenhangers aan een position paper over de fusie. “Daarin zullen wij onze mening geven over de kansen en gevaren. Zo waarschuwen we voor het gelijktrekken van studievoortgangsmaatregelen voor totaal verschillende studies.” Ook vindt de sr dat studenten zoveel mogelijk bij de planvorming betrokken moeten worden.  


Lees alle uitslagen:

Fuseren, ja of nee?


Lees wat medewerkers en studenten het college van bestuur willen meegeven:

‘Fusie-proefballon is tactische zet’

De vrouw werkte als secretaresse en drukte in die functie tussen mei 2007 en oktober 2008 minstens 35.000 euro van de TU achterover. De dagvaarding ging zelfs uit van een verdwenen totaalbedrag van ruim 70.000 euro, maar niet voor alle verdwenen bedragen was voldoende bewijs in het dossier.

Codes
De secretaresse had van leidinggevenden de persoonlijke akkoordcodes gekregen waarmee facturen aan derden konden worden uitbetaald. Ze veranderde op facturen het rekeningnummer van de begunstigde in dat van haar zelf of haar dochter en gebruikte de code van de leidinggevende om de TU het geld te laten overschrijven. De vrouw ging gebukt onder persoonlijke schulden. Ze liep uiteindelijk tegen de lamp omdat een boekhouder aan de bel trok.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.