Onderwijs

TU wil toch experiment bsa tweede jaar

De TU Delft heeft zich op het allerlaatste moment toch aangemeld voor een experiment met een bindend studieadvies in het tweede jaar. De studentenraad voelt zich gepasseerd en protesteert.


Universiteiten en hogescholen mogen vanaf september 2014 experimenteren met een bindend studieadvies (bsa) in het tweede studiejaar. De TU wil daar niet aan meedoen, omdat de universiteit vorig jaar de norm van het bsa heeft verhoogd van dertig naar 45 studiepunten.


Het college van bestuur maakt echter een uitzondering voor de twee joint degree bacheloropleidingen met de Universiteit Leiden: life science and technology (lst) en molecular science and technology.


Die twee kregen met de invoering van het bsa in 2009 een norm van veertig studiepunten, zoals in Leiden geldt. Voor mst gold in de praktijk zelfs een norm van 42 punten, omdat daar alleen vakken van drie studiepunten worden aangeboden. Het huidige collegejaar gold een norm van 45 punten.


Omdat Leiden nu heeft besloten met het experiment mee te doen, wil Delft de bsa-norm voor mst en lst vanaf cohort 2013 aanpassen. Studenten moeten in 2014 minimaal dertig studiepunten uit het tweede jaar halen en na twee jaar hun propedeuse hebben afgerond. De bsa-norm in het eerste jaar blijft 45 studiepunten.


De voortgangsnorm in het tweede jaar is volgens het college niet bedoeld om te selecteren, maar om te voorkomen dat het studietempo zakt. Het moet er sterk aan bijdragen dat studenten de opleiding in maximaal vier jaar afronden.


In een overleg met de studentenraad deze week verdedigde collegelid Anka Mulder de aanvraag voor het experiment door te zeggen dat de maatschappij om een kortere studieduur vraagt. “Dat verplicht ons maatregelen te nemen.”


De studentenraad (sr) toonde zich verbaasd de stukken pas te hebben gekregen na aanmelding bij het ministerie. “Dat kan niet”, zei sr-voorzitter Enne Hekma, die eerder al had laten weten tegen deelname te zijn. “Met de facultaire studentenraad is dit voornemen nooit besproken. Snel, kortzichtig gedrag vinden wij niet goed, ook al is de aanmelding onder voorbehoud van overleg met de medezeggenschap.”


De sr vindt dat met een bsa in het tweede jaar het academisch karakter van de opleidingen verloren gaat, omdat studenten meer verplichtingen krijgen. Studenten zouden meer voor punten gaan studeren en dat staat volgens de sr haaks op het beeld van de Delftse ingenieur die veel naast zijn studie doet.


Bovendien is volgens de sr het effect van het experiment lastig te meten als aan meer knoppen tegelijkertijd wordt gedraaid: de nieuwe curricula zouden er al voor zorgen dat de studiesnelheid van studenten wordt verhoogd. Met een bsa in het tweede jaar is er sprake van twee grote veranderingen.


Rob Mudde, directeur onderwijs bij de faculteit Technische Natuurwetenschappen, zei gevoelig te zijn voor het feit dat ‘Leiden met alle opleidingen mee wil doen’. Bovendien is het bsa in het eerste jaar van mst en lst al langer hoog. “Studenten die ver achter raken kun je hiermee aanpakken.”


Hekma zei daarop dat niet alle opleidingen aan het experiment mee mogen doen. De Tweede Kamer bepaalde in april dat hooguit één op de tien studenten er mee te maken mag krijgen. Daarmee verviel wat hem betreft het argument van Mudde dat heel Leiden het doet.


Mulder zei daarop dat ‘Leiden’ niet de reden is om mee te doen, maar dat het wel belangrijk is wat in Leiden gebeurt. “Wat nou als het succesvol is? Dan is dat toch hartstikke mooi? Als er in het tweede jaar geen druk meer is denken veel mensen: ik ben er.”


Maar voor die dip zijn er ook andere oplossingen, vindt de sr. “In Leiden worden studenten de eerste twee jaren intensief begeleid en er is extra studiebegeleiding rond tentamens”, zei Hekma. Voor de TU viel daar nog wat te winnen. Goede studiebegeleiding maakt een bsa overbodig, aldus de sr. Mudde vond dat die twee hand in hand moesten gaan en vroeg zich af hoe het dan kwam dat studenten die hun propedeuse in één jaar halen, daarna geen punten meer halen.


“We komen er niet uit”, concludeerde Hekma. “Dat is nu de makke: dat het niet vooraf met de sr is besproken.” Mulder stond open voor extra overleg: “Ik zit er niet om het in een half uur door jullie strot te duwen.”


De sr gaat nog in overleg met de facultaire studentenraden, maar wilde één ding nog weten: andere technische universiteiten hadden besloten niet mee te doen aan het experiment, waarom Delft wel? Om de studieduur in te korten, zei Mulder. “Onze studenten doen het langste over hun studie.”

 

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.