Onderwijs

TU weert ruim 1500 studenten

De vijf TU-opleidingen met een numerus fixus trekken weer meer studenten dan de universiteit aankan. Dit jaar moet de TU Delft ruim 1500 studenten ‘nee’ verkopen.

Ook dit jaar melden zich meer studenten aan dan sommige opleidingen aankunnen. (Foto: Thomas Zwart)

Net als vorig jaar trekt de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek de meeste eerstejaars met opnieuw een record: 1210 studenten meldden zich aan voor 440 plekken. Vorig jaar ging het nog om 932 vooraanmeldingen, waarbij studenten die zich voor drie studies inschrijven voor eenderde meetellen.