Onderwijs

​TU-schakelminors voor hbo’ers voldoen niet

De huidige schakelminors voor hbo-studenten die naar de TU willen, zijn vaak moeilijk te volgen tijdens hun opleiding. De universiteit wil daarom in een proef met de Haagse Hogeschool excellente hbo’ers al eerder tijdens hun opleiding extra cursussen aanbieden.

Hbo-bachelors sluiten niet direct aan op masteropleidingen aan de TU. Daarom moeten hbo-studenten eerst een aanvullend vakkenpakket volgen. Ze kunnen dat momenteel na hun hbo doen in een schakelopleiding, of in sommige gevallen tijdens hun hbo via een schakelminor. Die minor telt mee voor hun oorspronkelijke opleiding en geeft toegang tot de TU-master.

Studenten wordt vaak geadviseerd de schakelopleiding pas na afronding van hun hbo-opleiding te doen, omdat zij voor sommige studies veel wiskunde moeten bijspijkeren. Ze worstelen nog met basiskennis als ze vervolgvakken krijgen en moeten wennen aan het hogere tempo en de grotere hoeveelheid zelfstudie.

Uit een evaluatie van de schakelminors blijkt dat studenten vaak onrealistische verwachtingen hebben van de minor, omdat ze per studiepunt meer tijd in hun studie moeten steken dan ze gewend zijn. Bovendien zijn ze onvoldoende voorbereid voor de wiskundevakken en lopen ze vertraging op als ze de minor niet halen. Daar komt nog bij dat veel schakelminors vaak langer duren dan een semester.

Van de 145 studenten die in de periode 2010 tot 2012 geregistreerd stonden voor een schakelminor, ging bijna veertig procent niet verder door bij de TU. Van de resterende studenten zijn er nog twaalf bezig met bijspijkeren. De rest stroomde door naar een master, waarvan er inmiddels 54 zijn afgestudeerd.

Een van de conclusies uit de evaluatie is dan ook dat de schakelminor tijdens het hbo voor sommige opleidingen niet werkt in zijn huidige vorm. Er is behoefte aan een flexibeler alternatief voor studenten die twaalf tot vijftien studiepunten wiskunde moeten halen tijdens hun schakelprogramma. Die voorwaarde geldt bij de faculteiten Elektrotechniek, Wiskunde & Informatica, Civiele Techniek en Geowetenschappen en 3mE.

Excellente studenten zouden tijdens hun hbo-opleiding alvast de wiskundevakken aan de TU kunnen volgen. Deze studenten zouden in hun tweede hbo-jaar Calculus (een wiskundevak) moeten krijgen en in hun derde hbo-jaar lineaire algebra of differentiaalvergelijkingen. Na afloop van hun hbo-opleiding zouden ze aan de TU een fulltime schakelopleiding van een half jaar moeten volgen. Dat biedt de hbo’ers een beter gestructureerd programma waar ze met realistischer verwachtingen aan beginnen.

Door daarbij een huiswerkgroep te beginnen kunnen ze alvast wennen aan meer zelfstudie, zo is de gedachte. Bovendien kunnen ze alvast wat academische vaardigheden aanleren en testen of ze een hoger niveau aankunnen. Ze zouden dan minder risico lopen uit te vallen. Studenten die in hun tweede hbo-jaar nog niet weten of ze naar de TU willen doorstromen, kunnen na hun hbo alsnog de reguliere schakelopleidingen doen aan de TU.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.