Onderwijs

TU neemt afstand van artikel NRC

Het NRC-artikel van zaterdag 22 oktober over de TU schetst een vertekend en gedateerd beeld en bevat veel onjuistheden, vindt de universiteit. Zij overweegt naar de Raad voor de Journalistiek te stappen.


In een mail aan medewerkers schrijft de universiteit ‘hoogst verontwaardigd’ te zijn dat een dergelijk artikel over de TU is geplaatst en dat het onrecht doet aan de inspanningen van collega’s en studenten.
De krant schrijft dat bij de TU miljoenen euro’s verloren gingen met vastgoed, dat rijksgeld niet rechtmatig is uitgegeven en dat integriteit niet de hoogste aandacht had.
‘Geen misverstand’, is in de mail te lezen, ‘wij zijn geen universiteit waar niets op aan te merken valt. Wij zijn een grote, dynamische organisatie waar zaken wel eens fout gaan, maar waar ook voortdurend aan verbetering wordt gewerkt. Dat is iets anders dan dat het grondig mis zou zijn bij onze universiteit, zoals de krant suggereert.’
Collegevoorzitter Dirk Jan van den Berg neemt ook in een persverklaring afstand van het beeld dat NRC schetst. “Het is onjuist en gedateerd”, zegt hij. Volgens de TU bestaat het artikel vooral uit een opsomming van ‘door de universiteit al eerder geconstateerde problemen uit het verleden.’
Er is volgens de universiteit weinig tot niets terug te vinden over aanpak en verbetering door de TU. Zij laat weten de krant ‘bovendien herhaaldelijk’ te hebben gewezen op onjuistheden.
De TU benadrukt juist dat zij ‘een helder beleid heeft op het gebied van integriteit’ en dat zij ‘zorgvuldig omgaat met overheidsgeld.’ Daarvoor verwijst de universiteit naar goedkeurende verklaringen die zij over de jaarrekeningen 2009 en 2010 heeft ontvangen.
Daarin stelt de externe accountant volgens de universiteit vast dat de TU volgens Europese aanbestedingsrichtlijnen inkoopt, de administratie een waarheidsgetrouw financieel beeld geeft en dat geen sprake is van onrechtmatigheden in de uitgaven.
Omdat er in een complexe organisatie onvolkomenheden kunnen ontstaan, zo meldt de universiteit, laat de TU regelmatig externe deskundigen haar werkwijze doorlichten. ‘De TU Delft heeft mede op basis van deze rapporten vele verbeteringen in de organisatie met succes doorgevoerd.’
Volgens de TU heeft NRC deze rapporten uitsluitend gebruikt om ‘selectief te winkelen’, waardoor een negatief en eenzijdig beeld is ontstaan. ‘De maatregelen die de universiteit heeft genomen of de vooruitgang die in de rapporten wordt opgemerkt, komen in het artikel niet of nauwelijks aan bod. Hiermee creëert de NRC een onjuist, incompleet en gedateerd beeld en berokkent de universiteit daarmee schade’.
De TU overweegt daarom een oordeel te vragen van de Raad voor de Journalistiek. ‘Ook in de hoop dat over deze manier van werken en berichtgeving een bredere discussie op gang komt.’
Een gedetailleerde reactie op het artikel geeft de universiteit op haar eigen website. Saillant is dat het college van bestuur daarbij niet ingaat op de negentienduizend euro die de minister terugvorderde omdat Van den Berg boven de Balkenende-norm zat.
Ook reageert het college niet op het door de TU betaalde appartement van collegelid Paul Rullmann en op de maandelijkse vaste onkostenvergoedingen van vijfhonderd euro voor Van den Berg en rector Karel Luyben.


NRC: TU verloor miljoenen met vastgoed 

‘Any questions? Please ask’ read the T-shirts of the smiling volunteers greeting many of Holland’s international students at the entrance of the World Forum convention center in Den Haag. This was the ‘Day of International Students’ (DIS) hosted by Nuffic on 13 November, an event attended by more than 2000 international students from across the country.

The amazing, Nuffic-hosted ‘Day of the International Student’ was definitely the place to be last week. This day was different from other university-oriented events, as the attention was all on international students. The day started with the organizers handing out DIS T-Shirts (guess what colour?), followed by the attendees then proceeding to the DIS plaza, where information about various scholarships and alumni associations was available, as well as personal meetings with embassy representatives. Students from more than 100 nations descended on the plaza to learn more about opportunities in Netherlands and also create new networks of friends. The opening ceremony, held in the World

Forum Theatre, was spectacular, featuring a riveting BMX stunt bike show. Nuffic’s director general then spoke, expressing how grateful the country was that some 60,000 international students had chosen to study in the Netherlands. The attendance at the event of the Dutch minister of sport, culture and science also helped show that the Dutch truly care about the welfare of international students. The minister said the openness of Dutch society and freedom given to people makes the Netherlands an ideal place to launch a career.

The opening ceremony was followed by workshops, lectures and presentations, ranging from the informative to purely fun. To say participation in these events was good is an understatement, since even the events held in the building’s basement, such as clog painting, attracted hundreds of students. Long queues of eagerly waiting students were a common sight at many events.
Elsewhere in the building there were lectures and presentations on how to land jobs in Netherlands, integrate in Dutch culture, and even how to write blogs about one’s stay here. There was also ice skating, which left many internationals bruised, traditional Dutch games and Bollywood dancing. At the DIS lounge, international students could meet and exchange experiences.
Later in the evening, the day’s events concluded with a plenary session in World Forum Theatre and a fashion show, with the winner being decided by means of cheering and clapping from the assembled crowd. The audience was also shown a spectacular way to network by comedian Adam Fields, who threw a knitting yarn ball to audience member, instructing him to then throw the ball to another person in the crowd, with this process continuing until the entire audience found itself under a huge network of yarn.

Food, drinks, a DJ and performance by the cover band, Tour de Funk, then entertained the crowd well into the night. This incredible day, mixing conferences, seminars and networking opportunities with what was ultimately a hugely entertaining party, served as further proof that the Netherlands is a great place for internationals.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.