Onderwijs

‘TU mag niet volledig Engelstalig worden’

Engelstalig onderwijs is belangrijk, maar de TU mag niet uitsluitend Engelstalig worden, aldus de aanwezigen op een forum van de studentenraad.

Hoewel Engels in toenemende mate opduikt in afstudeerverslagen, dictaten en bij colleges, antwoorden de vijftig aanwezigen op het forum afgelopen dinsdag in de aula unaniem ‘nee’ op de vraag of de TU Delft binnen 25 jaar alleen nog maar Engelstalig onderwijs moet bieden. Ook het panel voor het forum, bestaande uit rector magnificus prof.ir. K.F. Wakker, hoogleraar didactiek en onderwijsontwikkeling prof.dr. W. Veen en ondernemingsraadvoorzitter ir. D. Hoogwater, vindt niet dat Engels zo’n grote rol zou moeten gaan spelen. Hoogwater: ,,In de eerste studiejaren is informatieoverdracht essentieel. Engels als enige communicatiemiddel zou een te grote barrière vormen om dat te bewerkstelligen.”

Met de internationalisering van universiteiten en arbeidsmarkt in het achterhoofd lijkt het aanbieden van Engelstalig onderwijs in de laatste fase van de studie echter wel een noodzaak. Wakker: ,,In de toekomst zullen studenten na het afronden van hun kandidaatsexamen zelf kiezen aan welke universiteit en in welk land ze verder willen studeren.” De TU Delft moet dus Engelstalig onderwijs bieden om geen geïsoleerde positie te krijgen.

Sander Elvik van AAG, zelf vóór zijn studententijd woonachtig te Noorwegen, is voorstander van het Engelstalig onderwijs, maar vindt wel dat het niveau van Engels van docenten acceptabel moet zijn. Dat dit niet eenvoudig is, maakt mechanicadocent ir. E. Kouwe van Lucht -en Ruimtevaarttechniek duidelijk. Hij deed dit jaar ervaring op met het doceren in een vreemde taal. ,,Over mijn colleges doe ik in het Engels een kwartier langer dan over die in het Nederlands. Bij een monoloog van anderhalf uur in het Engels loop je soms op de meest ongelukkige momenten vast. Ook van mijn collega’s hoor ik dat ondersteuning van taaldeskundigen gewenst is.”

Veen beaamt dat hulp bij het doceren in het Engels nodig kan zijn, maar denkt dat de opstartproblemen snel zullen verdwijnen. Over het algemene niveau van het Engels van docenten aan de TU maakt Veen zich overigens geen zorgen. ,,Iedere docent die de ontwikkelingen op zijn vakgebied volgt, moet tenslotte de Engelse taal kunnen beheersen.”

Wakker voegt hier aan toe dat docenten zich niet al te druk moeten maken over het correct gebruiken van de Engelse taal. ,,Op MIT in de Verenigde Staten praat men ook een eigen soort Engels, dat went vanzelf.”

Hoewel Engels in toenemende mate opduikt in afstudeerverslagen, dictaten en bij colleges, antwoorden de vijftig aanwezigen op het forum afgelopen dinsdag in de aula unaniem ‘nee’ op de vraag of de TU Delft binnen 25 jaar alleen nog maar Engelstalig onderwijs moet bieden. Ook het panel voor het forum, bestaande uit rector magnificus prof.ir. K.F. Wakker, hoogleraar didactiek en onderwijsontwikkeling prof.dr. W. Veen en ondernemingsraadvoorzitter ir. D. Hoogwater, vindt niet dat Engels zo’n grote rol zou moeten gaan spelen. Hoogwater: ,,In de eerste studiejaren is informatieoverdracht essentieel. Engels als enige communicatiemiddel zou een te grote barrière vormen om dat te bewerkstelligen.”

Met de internationalisering van universiteiten en arbeidsmarkt in het achterhoofd lijkt het aanbieden van Engelstalig onderwijs in de laatste fase van de studie echter wel een noodzaak. Wakker: ,,In de toekomst zullen studenten na het afronden van hun kandidaatsexamen zelf kiezen aan welke universiteit en in welk land ze verder willen studeren.” De TU Delft moet dus Engelstalig onderwijs bieden om geen geïsoleerde positie te krijgen.

Sander Elvik van AAG, zelf vóór zijn studententijd woonachtig te Noorwegen, is voorstander van het Engelstalig onderwijs, maar vindt wel dat het niveau van Engels van docenten acceptabel moet zijn. Dat dit niet eenvoudig is, maakt mechanicadocent ir. E. Kouwe van Lucht -en Ruimtevaarttechniek duidelijk. Hij deed dit jaar ervaring op met het doceren in een vreemde taal. ,,Over mijn colleges doe ik in het Engels een kwartier langer dan over die in het Nederlands. Bij een monoloog van anderhalf uur in het Engels loop je soms op de meest ongelukkige momenten vast. Ook van mijn collega’s hoor ik dat ondersteuning van taaldeskundigen gewenst is.”

Veen beaamt dat hulp bij het doceren in het Engels nodig kan zijn, maar denkt dat de opstartproblemen snel zullen verdwijnen. Over het algemene niveau van het Engels van docenten aan de TU maakt Veen zich overigens geen zorgen. ,,Iedere docent die de ontwikkelingen op zijn vakgebied volgt, moet tenslotte de Engelse taal kunnen beheersen.”

Wakker voegt hier aan toe dat docenten zich niet al te druk moeten maken over het correct gebruiken van de Engelse taal. ,,Op MIT in de Verenigde Staten praat men ook een eigen soort Engels, dat went vanzelf.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.