Onderwijs

TU kiest ondernemingsraad

Vijfduizend stemgerechtigde TU-medewerkers mogen op 8 oktober voor het eerst naar de stembus om een ondernemingsraad te kiezen.Dat er voor een ondernemingsraad (or) en niet voor een nieuwe universiteitsraad gestemd wordt, is een gevolg van de invoering van de MUB, de Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie.

Deze wet schrijft voor dat er een medezeggenschapsstelsel wordt ingevoerd. In Delft komt er een ondernemingsraad en een studentenraad. De studentenraad is voor de zomer al gekozen. De verkiezingen voor de or vergden meer voorbereidingstijd en vinden op 8 oktober plaats.

Het reglement voor de verkiezingen van een or wordt normaal gesproken vastgesteld door de zittende ondernemingsraad. Omdat het hier om de eerste keer gaat, heeft het college van bestuur een kiescommissie ingesteld die de verkiezingen organiseert. Voor de commissie is een tijdelijk reglement opgesteld. Zodra de or gekozen is, moet deze steeds de volgende verkiezingen organiseren en controleren.

Er wordt gestemd volgens kiesgroepen. In het voorlopig reglement is vastgelegd dat de toekomstige ondernemingsraad zal bestaan uit tien leden uit het wetenschappelijk personeel (wp) en elf uit het ondersteunend- en beheerspersoneel (obp). Bij de verkiezingen brengen wp’ers hun stem uit voor het wetenschappelijk personeel, en obp’ers voor het ondersteunend personeel. Elke medewerker mag slechts één stem uitbrengen. Er is geen minimale opkomst vereist; als er onverhoopt niemand zou gaan stemmen, komt er toch een ondernemingsraad aan de TU.
Aanhangers

Elke medewerker van de TU met een ‘bezoldigde aanstelling’, die al minstens zes maanden voor de datum van de verkiezingen in dienst is, mag stemmen. Dat zijn dit jaar 5006 personen. Zij krijgen een oproepkaart thuisgestuurd, vergezeld van een brief van het college van bestuur. Met de oproepkaart kunnen ook personen gemachtigd worden. De stemmen worden uitgebracht bij de stembureaus bij de ‘oude’ faculteiten. Medewerkers van de centrale diensten worden opgeroepen om ook op één van deze plaatsen te komen stemmen. De stembureaus zijn op de verkiezingsdag geopend van negen tot vijf.

De lijst met kandidaten wordt minstens twee weken voor de verkiezingsdatum bekend gemaakt, onder andere via de mededelingen in deze Delta. Op de dag van de verkiezingen wordt de oproepkaart in het stembureau ingewisseld voor een stembiljet, waarop nog eens alle lijsten en namen van kandidaten vermeld zijn.

Voor deze eerste or-verkiezingen hebben zich vier ‘partijen’ aangemeld, waaronder drie vakbonden: AbvaKabo, CFO en CMHF. De vierde, ‘vrije’ lijst is een combinatie van twee voormalige personeelspartijen uit de universiteitsraad: Demokratisch Beleid en TU 2000. De naam hiervan is Demokratisch Beleid gebleven. Alle 141 kandidaten op de vier lijsten zijn minstens een jaar in dienst van de TU. Voor de vrije lijst geldtdaarnaast nog dat elke kandidaat gesteund is door minstens dertig aanhangers, die daarvoor hun handtekening hebben moeten zetten. Deze ondersteuners zijn geen lid van een vakbond. Geen van de kandidaten mag langer dan twee aaneengesloten perioden in de or zitten.
Kiesdeler

Hoeveel stemmen er uiteindelijk nodig zijn voor één zetel, kan pas berekend worden na afloop van de verkiezingen. Deze zogenaamde kiesdeler wordt, globaal gesproken, vastgesteld door het aantal stemmen per kiesgroep te delen door het aantal beschikbare zetels.

De eerste ondernemingsraad van de TU wordt gekozen voor een periode van twee jaar. Daarna worden steeds om de drie jaar or-verkiezingen georganiseerd. Hoe straks de onderdeelscommissies van de or in de faculteiten tot stand komen is nog niet duidelijk. Dat is één van de eerste zaken waarover de nieuwe ondernemingsraad mag beslissen.

Vijfduizend stemgerechtigde TU-medewerkers mogen op 8 oktober voor het eerst naar de stembus om een ondernemingsraad te kiezen.

Dat er voor een ondernemingsraad (or) en niet voor een nieuwe universiteitsraad gestemd wordt, is een gevolg van de invoering van de MUB, de Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie. Deze wet schrijft voor dat er een medezeggenschapsstelsel wordt ingevoerd. In Delft komt er een ondernemingsraad en een studentenraad. De studentenraad is voor de zomer al gekozen. De verkiezingen voor de or vergden meer voorbereidingstijd en vinden op 8 oktober plaats.

Het reglement voor de verkiezingen van een or wordt normaal gesproken vastgesteld door de zittende ondernemingsraad. Omdat het hier om de eerste keer gaat, heeft het college van bestuur een kiescommissie ingesteld die de verkiezingen organiseert. Voor de commissie is een tijdelijk reglement opgesteld. Zodra de or gekozen is, moet deze steeds de volgende verkiezingen organiseren en controleren.

Er wordt gestemd volgens kiesgroepen. In het voorlopig reglement is vastgelegd dat de toekomstige ondernemingsraad zal bestaan uit tien leden uit het wetenschappelijk personeel (wp) en elf uit het ondersteunend- en beheerspersoneel (obp). Bij de verkiezingen brengen wp’ers hun stem uit voor het wetenschappelijk personeel, en obp’ers voor het ondersteunend personeel. Elke medewerker mag slechts één stem uitbrengen. Er is geen minimale opkomst vereist; als er onverhoopt niemand zou gaan stemmen, komt er toch een ondernemingsraad aan de TU.
Aanhangers

Elke medewerker van de TU met een ‘bezoldigde aanstelling’, die al minstens zes maanden voor de datum van de verkiezingen in dienst is, mag stemmen. Dat zijn dit jaar 5006 personen. Zij krijgen een oproepkaart thuisgestuurd, vergezeld van een brief van het college van bestuur. Met de oproepkaart kunnen ook personen gemachtigd worden. De stemmen worden uitgebracht bij de stembureaus bij de ‘oude’ faculteiten. Medewerkers van de centrale diensten worden opgeroepen om ook op één van deze plaatsen te komen stemmen. De stembureaus zijn op de verkiezingsdag geopend van negen tot vijf.

De lijst met kandidaten wordt minstens twee weken voor de verkiezingsdatum bekend gemaakt, onder andere via de mededelingen in deze Delta. Op de dag van de verkiezingen wordt de oproepkaart in het stembureau ingewisseld voor een stembiljet, waarop nog eens alle lijsten en namen van kandidaten vermeld zijn.

Voor deze eerste or-verkiezingen hebben zich vier ‘partijen’ aangemeld, waaronder drie vakbonden: AbvaKabo, CFO en CMHF. De vierde, ‘vrije’ lijst is een combinatie van twee voormalige personeelspartijen uit de universiteitsraad: Demokratisch Beleid en TU 2000. De naam hiervan is Demokratisch Beleid gebleven. Alle 141 kandidaten op de vier lijsten zijn minstens een jaar in dienst van de TU. Voor de vrije lijst geldtdaarnaast nog dat elke kandidaat gesteund is door minstens dertig aanhangers, die daarvoor hun handtekening hebben moeten zetten. Deze ondersteuners zijn geen lid van een vakbond. Geen van de kandidaten mag langer dan twee aaneengesloten perioden in de or zitten.
Kiesdeler

Hoeveel stemmen er uiteindelijk nodig zijn voor één zetel, kan pas berekend worden na afloop van de verkiezingen. Deze zogenaamde kiesdeler wordt, globaal gesproken, vastgesteld door het aantal stemmen per kiesgroep te delen door het aantal beschikbare zetels.

De eerste ondernemingsraad van de TU wordt gekozen voor een periode van twee jaar. Daarna worden steeds om de drie jaar or-verkiezingen georganiseerd. Hoe straks de onderdeelscommissies van de or in de faculteiten tot stand komen is nog niet duidelijk. Dat is één van de eerste zaken waarover de nieuwe ondernemingsraad mag beslissen.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.