Onderwijs

TU Delft wil gebruik van Engels uitbreiden

De TU Delft is minder tweetalig dan zij zelf denkt. Veel formulieren en contracten zijn uitsluitend in het Nederlands beschikbaar. De werkgroep ‘Engels als tweede taal’ wil daarin verbetering brengen.

/strong>

De TU Delft wil zich internationaal profileren. Een consequentie daarvan is dat de universiteit tweetalig moet worden. Op diverse plaatsen binnen de TU worden het Engels en het Nederlandse inderdaad al naast elkaar gebruikt. Het rapport ‘Focus op Onderwijs’ stelt echter dat een meer gestructureerde invoering van het Engels gewenst is. Dit resulteerde in het instellen van de werkgroep ‘Engels als tweede taal’.

Marga Vintges heeft de start van de werkgroep gerealiseerd. Zij is hoofd van de afdeling onderwijs, onderzoek, internationalisering en technologie. Voorzitter van de werkgroep is Jan Gerbrands; opleidingsdirecteur van elektrotechniek. Hij begeleidt al sinds 1997 buitenlandse studenten en kent de situatie vanuit de praktijk. “Buitenlandse studenten kloppen regelmatig bij mij aan als zij een Nederlandse brief krijgen van de TU. Ze worden er onzeker van, omdat ze niet weten wat erin staat. Roosterwijzingen worden ook niet altijd in het Engels doorgegeven. Het gevolg is dat buitenlandse studenten dan op een verkeerd tijdstip bij het verkeerde lokaal staan.”

Buitenlandse promovendi lopen tegen overeenkomstige problemen aan. Vintges: “Veel formulieren en contracten zijn uitsluitend in het Nederlands beschikbaar. Dat is erg lastig voor hen. P&O-medewerkers moeten ze daarnaast wegwijs maken in de regels van de Nederlandse belastingwetgeving en het verzekeringsstelsel. Deze regels zijn al moeilijk in het Nederlands uit te leggen. In het Engels is het bijna onmogelijk, omdat weinig van deze materie is vertaald.”

Gerbrands vindt het belangrijk dat op korte termijn het aanbod van Engels materiaal wordt verbeterd. “De TU Delft profileert zich als een internationale universiteit. Het is slecht voor onze reputatie als een deel van onze communicatie niet in het Engels beschikbaar is. Onze werkgroep wil deze hiaten zo snel mogelijk in kaart brengen en aanpakken.”
Nederlandse student

Voor deze nauwkeurige inventarisatie heeft de werkgroep zes subwerkgroepen opgericht. Een daarvan gaat bekijken hoe andere universiteiten de tweetaligheid aanpakken. Andere subgroepen gaan inventariseren hoe de tweetaligheid doorgevoerd kan worden bij de P&O-afdelingen en in de in- en externe communicatie. Vintges: “Ook is er een subgroep voor specifieke studentonderwerpen. Deze bekijkt wat studenten allemaal tegenkomen in de dagelijkse praktijk en wat daarvan eigenlijk tweetalig zou moeten worden.”

Eveneens gaat een subgroep zich buigen over het gebruik van Engelse termen. Vintges: “We streven naar een eenduidigheid binnen de TU Delft. Op dit moment dreigt er toch wildgroei te ontstaan. Daarom willen we inventariseren welke lijsten met Engelse termen beschikbaar zijn, waarop iedereen kan terugvallen.”

De Nederlandse student wordt door de werkgroep niet vergeten. Gerbrands: “Voor hen is Engels ook een tweede taal en niet allemaal beheersen ze die even goed. Daarom willen we ook bij deze groep onderzoeken waar de grootste moeilijkheden zitten.”

Als deze knelpunten in kaart gebracht zijn, wordt er een plan van aanpak opgesteld. Vintges: “Hierin zullen we duidelijk prioriteiten aangeven. Je kunt nu eenmaal niet alles in één keer aanpakken. Wij maken keuzen en stellen het college van bestuur voor die zaken zo snel mogelijk aan te pakken.” (AS)

De TU Delft is minder tweetalig dan zij zelf denkt. Veel formulieren en contracten zijn uitsluitend in het Nederlands beschikbaar. De werkgroep ‘Engels als tweede taal’ wil daarin verbetering brengen.

De TU Delft wil zich internationaal profileren. Een consequentie daarvan is dat de universiteit tweetalig moet worden. Op diverse plaatsen binnen de TU worden het Engels en het Nederlandse inderdaad al naast elkaar gebruikt. Het rapport ‘Focus op Onderwijs’ stelt echter dat een meer gestructureerde invoering van het Engels gewenst is. Dit resulteerde in het instellen van de werkgroep ‘Engels als tweede taal’.

Marga Vintges heeft de start van de werkgroep gerealiseerd. Zij is hoofd van de afdeling onderwijs, onderzoek, internationalisering en technologie. Voorzitter van de werkgroep is Jan Gerbrands; opleidingsdirecteur van elektrotechniek. Hij begeleidt al sinds 1997 buitenlandse studenten en kent de situatie vanuit de praktijk. “Buitenlandse studenten kloppen regelmatig bij mij aan als zij een Nederlandse brief krijgen van de TU. Ze worden er onzeker van, omdat ze niet weten wat erin staat. Roosterwijzingen worden ook niet altijd in het Engels doorgegeven. Het gevolg is dat buitenlandse studenten dan op een verkeerd tijdstip bij het verkeerde lokaal staan.”

Buitenlandse promovendi lopen tegen overeenkomstige problemen aan. Vintges: “Veel formulieren en contracten zijn uitsluitend in het Nederlands beschikbaar. Dat is erg lastig voor hen. P&O-medewerkers moeten ze daarnaast wegwijs maken in de regels van de Nederlandse belastingwetgeving en het verzekeringsstelsel. Deze regels zijn al moeilijk in het Nederlands uit te leggen. In het Engels is het bijna onmogelijk, omdat weinig van deze materie is vertaald.”

Gerbrands vindt het belangrijk dat op korte termijn het aanbod van Engels materiaal wordt verbeterd. “De TU Delft profileert zich als een internationale universiteit. Het is slecht voor onze reputatie als een deel van onze communicatie niet in het Engels beschikbaar is. Onze werkgroep wil deze hiaten zo snel mogelijk in kaart brengen en aanpakken.”
Nederlandse student

Voor deze nauwkeurige inventarisatie heeft de werkgroep zes subwerkgroepen opgericht. Een daarvan gaat bekijken hoe andere universiteiten de tweetaligheid aanpakken. Andere subgroepen gaan inventariseren hoe de tweetaligheid doorgevoerd kan worden bij de P&O-afdelingen en in de in- en externe communicatie. Vintges: “Ook is er een subgroep voor specifieke studentonderwerpen. Deze bekijkt wat studenten allemaal tegenkomen in de dagelijkse praktijk en wat daarvan eigenlijk tweetalig zou moeten worden.”

Eveneens gaat een subgroep zich buigen over het gebruik van Engelse termen. Vintges: “We streven naar een eenduidigheid binnen de TU Delft. Op dit moment dreigt er toch wildgroei te ontstaan. Daarom willen we inventariseren welke lijsten met Engelse termen beschikbaar zijn, waarop iedereen kan terugvallen.”

De Nederlandse student wordt door de werkgroep niet vergeten. Gerbrands: “Voor hen is Engels ook een tweede taal en niet allemaal beheersen ze die even goed. Daarom willen we ook bij deze groep onderzoeken waar de grootste moeilijkheden zitten.”

Als deze knelpunten in kaart gebracht zijn, wordt er een plan van aanpak opgesteld. Vintges: “Hierin zullen we duidelijk prioriteiten aangeven. Je kunt nu eenmaal niet alles in één keer aanpakken. Wij maken keuzen en stellen het college van bestuur voor die zaken zo snel mogelijk aan te pakken.” (AS)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.