Onderwijs

TU biedt hulp in ziekmakende oorlog

Voor sommige studenten komt de oorlog in Irak heel dichtbij. Ze maken zich grote zorgen over het lot van familieleden in het oorlogsgebied. De TU Delft zoekt naar mogelijkheden om ze te helpen.

br />
,,Als de oorlog nog lang blijft duren, kan ik me voorstellen dat ik behoefte krijg aan ondersteuning”, zegt een Iraakse student aan de TU Delft. Hij zal niet de enige zijn. Voor studenten met familie in Irak is de nachtmerrie van de oorlog onontkoombaar, of ze hem nu als een rampzalige vergissing beschouwen of als een gerechtvaardigd ingrijpen. Gevolg: stress, nachtmerries, concentratiestoornissen.

,,Een tentamen voorbereiden terwijl de televisie live verslag doet van bombardementen in Irak. Is dat mogelijk?” vraagt een nieuwsbrief van de Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF. Nee, dus. Door de oorlog kan de studie dan ook flinke vertraging oplopen. En juist studenten die uit een land als Irak zijn gevlucht vinden het vaak vreselijk om te falen in hun studie % dat zou bijna een klap in het gezicht zijn van de familie die achter moest blijven. Bovendien biedt de studie ze houvast in een nieuw vaderland.

Er is ook een beetje goed nieuws. Door gebruik te maken van een regeling die studenten financieel compenseert als ze door ‘overmacht’ langer over hun studie doen, wil de TU Delft de verloren maanden vergoeden voor deze speciale groep studenten. Die periode kan zich tot na de oorlog uitstrekken. ,,Het zou naïef zijn om te denken dat al hun zorgen verdwijnen op de dag dat de oorlog wordt beëindigd”, zegt studentendecaan Piet Jonkheer.

Het is de ervaring van studentenpsychologe Paula Meesters dat

studenten zich veelal pas na – bijvoorbeeld – een periode van oorlog melden voor behandeling. Als ze die barrière al willen nemen. ,,Door hun culturele achtergrond is het vaak een grote stap.” Ook Jonkheer realiseert zich dat de studenten niet snel om hulp zullen vragen. ,,Nog sterker dan de gemiddelde Delftse student, willen ze graag hun eigen problemen oplossen. We willen ze niets opdringen. Ik geloof wel dat de universiteit ze waardevolle hulp kan bieden.”

Om voor de financiële vergoeding van zo’n tweehonderd euro per maand in aanmerking te komen hebben de studenten een handtekening van de studentenpsychologen nodig. ,,Dat is meer pro forma”, zegt Jonkheer. ,Belangrijker is dat die studentenpsycholoog ze misschien kan helpen beter te functioneren in een zware tijd.”

De studieadviseurs en Motiv hebben zich achter het initiatief geschaard. Studenten kunnen ook bellen naar het Student Facility Centre, waar de studentenpsychologen onder vallen.

Voor sommige studenten komt de oorlog in Irak heel dichtbij. Ze maken zich grote zorgen over het lot van familieleden in het oorlogsgebied. De TU Delft zoekt naar mogelijkheden om ze te helpen.

,,Als de oorlog nog lang blijft duren, kan ik me voorstellen dat ik behoefte krijg aan ondersteuning”, zegt een Iraakse student aan de TU Delft. Hij zal niet de enige zijn. Voor studenten met familie in Irak is de nachtmerrie van de oorlog onontkoombaar, of ze hem nu als een rampzalige vergissing beschouwen of als een gerechtvaardigd ingrijpen. Gevolg: stress, nachtmerries, concentratiestoornissen.

,,Een tentamen voorbereiden terwijl de televisie live verslag doet van bombardementen in Irak. Is dat mogelijk?” vraagt een nieuwsbrief van de Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF. Nee, dus. Door de oorlog kan de studie dan ook flinke vertraging oplopen. En juist studenten die uit een land als Irak zijn gevlucht vinden het vaak vreselijk om te falen in hun studie % dat zou bijna een klap in het gezicht zijn van de familie die achter moest blijven. Bovendien biedt de studie ze houvast in een nieuw vaderland.

Er is ook een beetje goed nieuws. Door gebruik te maken van een regeling die studenten financieel compenseert als ze door ‘overmacht’ langer over hun studie doen, wil de TU Delft de verloren maanden vergoeden voor deze speciale groep studenten. Die periode kan zich tot na de oorlog uitstrekken. ,,Het zou naïef zijn om te denken dat al hun zorgen verdwijnen op de dag dat de oorlog wordt beëindigd”, zegt studentendecaan Piet Jonkheer.

Het is de ervaring van studentenpsychologe Paula Meesters dat

studenten zich veelal pas na – bijvoorbeeld – een periode van oorlog melden voor behandeling. Als ze die barrière al willen nemen. ,,Door hun culturele achtergrond is het vaak een grote stap.” Ook Jonkheer realiseert zich dat de studenten niet snel om hulp zullen vragen. ,,Nog sterker dan de gemiddelde Delftse student, willen ze graag hun eigen problemen oplossen. We willen ze niets opdringen. Ik geloof wel dat de universiteit ze waardevolle hulp kan bieden.”

Om voor de financiële vergoeding van zo’n tweehonderd euro per maand in aanmerking te komen hebben de studenten een handtekening van de studentenpsychologen nodig. ,,Dat is meer pro forma”, zegt Jonkheer. ,Belangrijker is dat die studentenpsycholoog ze misschien kan helpen beter te functioneren in een zware tijd.”

De studieadviseurs en Motiv hebben zich achter het initiatief geschaard. Studenten kunnen ook bellen naar het Student Facility Centre, waar de studentenpsychologen onder vallen.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.