Onderwijs

TU benoemt nieuwe Van Leeuwenhoekhoogleraar

Dr.ir. Geert Leus is benoemd tot Antoni van Leeuwenhoekhoogleraar aan de TU Delft. Hij wil zich de komende jaren vooral gaan richten op wat hij noemt ‘de meer exotische vormen van draadloze communicatie’.


Leus bedoelt daarmee bijvoorbeeld draadloze communicatie in vloeistoffen, zoals tussen onbemande duikboten en verschillende soorten onderwatersensoren. Een ander voorbeeld is draadloze communicatie in de ruimte, zoals tussen nano-satellieten. “Daarbij wil ik naast het gebruik van elektromagnetische golven kijken naar andere communicatietechnieken zoals akoestische communicatie – vooral gebruikt voor onderwater toepassingen, en communicatie via licht – wat met de huidige LED-technologie mogelijk is. We hebben hier al heel wat ervaring mee”, vertelt Leus.De nieuwbakken hoogleraar legt uit wat zijn visie is op de toekomst van draadloze communicatiesystemen. “Ik denk dat deze volledig zelforganiserend zullen zijn, wat wil zeggen dat het systeem zelf op zoek gaat naar beschikbare frequenties om te communiceren. Ik denk verder dat deze frequentiebanden op een eerlijke manier verdeeld zullen gaan worden, zonder enige vorm van centrale controle. Dit nieuwe paradigma, ook wel cognitieve radio genoemd, is veel efficiënter dan de manier waarop huidige communicatiesystemen worden ingericht.”Het Antoni van Leeuwenhoekhoogleraarschap geeft voor jonge, getalenteerde onderzoekers de kans voortijdig door te stromen naar de hoogste wetenschappelijke titel, zonder de daarbij komende sores van het leiding geven aan een hele afdeling.Geert Leus (Leuven, 1973) promoveerde in 2000 aan de Katholieke Universiteit Leuven. Sinds 2003 was hij universitair hoofddocent bij de sectie circuits and systems (faculteit Elektrotechniek, Wiskkunde en Informatica). In 2008 kreeg hij een vici-subsidie van maximaal 1,25 miljoen euro van NWO voor zijn onderzoek naar meer autonome draadloze sensoren.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.