Onderwijs

​’Tsunami van eerstejaars werktuigbouw’

Er komt volgens de studentenraad een ’tsunami van studenten’ op werktuigbouwkunde af. Al meer dan duizend studenten hebben zich aangemeld. Het college steekt miljoenen in capaciteitsuitbreiding.

Bij de duizend aanmeldingen zitten ook studenten die zich voor drie studies hebben aangemeld en dus misschien elders gaan studeren. Wanneer die studenten voor eenderde worden meegeteld, komt het aantal op 745.

Vorig jaar kwamen er 520 eerstejaars studenten werktuigbouwkunde en lukte het de faculteit maar net om die in projecten in te delen. Studenten en docenten maken zich zorgen, aldus de sr. “In elk hoekje van het gebouw staan projecttafels.”

Tijdens een overleg met collegelid Anka Mulder vroeg de sr dan ook hoe zij dit straks aanpakt. Zij zei dat het college de komende jaren miljoenen gaat investeren in onderwijscapaciteit. Hoewel er nog geen formeel besluit is, gaat het in 2016 om enkele miljoenen aan overheidsgeld. De twee daaropvolgende jaren om telkens wat meer. Gekeken wordt nog naar de verdeling over de faculteiten.

Nu wil Mulder tijdelijke docenten aannemen voor het projectonderwijs. Ze denkt nog na over een structurele oplossing met vast personeel, want dat krijgt vaak bepaalde klussen als organisatorische zaken en examencommissies. Hoorcolleges zouden geen probleem opleveren. Naar het ruimteprobleem gaat de faculteit nog kijken. Verder wil Mulder snel besluiten over Pulse, het onderwijsgebouw dat tussen de faculteiten 3mE en Industrieel Ontwerpen moet verrijzen.

Desalniettemin maakt de sr zich ‘nog steeds veel zorgen’. De raad wil op korte termijn groepswerkplekken en stelde voor te gaan nadenken over een numerus fixus, hoewel de TU die nu juist vorig jaar had opgeheven. “Die 750 eerstejaars stromen ook weer door. Je zou haast gaan hopen dat een hoop studenten uitvalt”, zei een student van de sr. “Het is niet te doen om op werktuigbouw met groepjes te werken, of Pulse moet binnen drie maanden klaar zijn.”

Mulder antwoordde dat er een paar keuzes zijn: óf de faculteit uitbreiden óf een numerus fixus instellen. Dat laatste noemde zij ‘lastig’, omdat er op de arbeidsmarkt ‘een enorme behoefte’ is aan afgestudeerde werktuigbouwkundigen. Daarom heeft zij de faculteit gevraagd te kijken naar uitbreiding. Er wordt onder meer weer gekeken naar het voormalige Legermuseum. Mulder én de sr zien een fixus als uiterste noodgreep.

Overigens ligt bij de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek het aantal vooraanmeldingen hoger dan de vijfhonderd beschikbare plaatsen. Bij de opleiding klinische technologie is het aantal aanmeldingen dubbel zo hoog als het aantal plaatsen (honderd) en bij Industrieel Ontwerpen komt het in de buurt van de fixus van 330.

De discussie ontstond naar aanleiding van het pamflet ‘Samen voor het academisch onderwijs’ van de universiteitenvereniging VSNU. Daarin staat dat verenigingen met het extra geld dat zij vanaf 2018 krijgen – vanwege de invoering van het studievoorschot – een deel van het ‘achterstallig onderhoud in het onderwijs’ willen aanpakken. Volgens de VSNU is dat ontstaan door ‘de jarenlange gebrekkige financiering’.

Met het extra geld willen de universiteiten meer docenten aannemen en het aandeel tijdelijke contracten terugdringen om ‘meer lucht in het onderwijssysteem’ te creëren. Mulder zei dat zij van dat geld graag mensen aanneemt die het meest te maken hebben met de toename van studenten: docenten en studieadviseurs.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.