Wetenschap

Troublesome bubbles

Gas pockets in wastewater transport pipelines are a nuisance for sewage treatment plants. For his graduation research, Gieljam Schutgens (26) tried to find out just how problematic these bubbles are.


In pumping stations, plunging water jets close to the pump intake create air bubbles in the water, which are then sucked into the pressurized system. Moreover, when the air valves that are meant to release gas pockets malfunction, air is introduced into the pipelines. “These are just two examples of how air is introduced into the pressurized pipelines that lead to sewage treatment plants,” says Schutgens. “There are many more.”


The engineer did a year-long internship at the municipality of Rotterdam, where he tried to figure out how much more energy it costs to pump water though the pipes when there are gas pockets inside.

This turned out to be a big challenge. “The overall management and maintenance of pressurized pipelines has been neglected for some time and there seems to be little information about the condition of pressurized pipelines,” he writes in his thesis, which he defended last week at the faculty of Civil Engineering and Geoscience.One of Schutgens conclusions is that, in order to be able to run accurate computer simulations, greater insights are needed into the roughness of the pipes. In many pipes thick layers of slime have been deposited, while the roots of trees have penetrated others. Schutgens: “In most cases there is no way of telling whether the increase in energy needed to pump the water is caused by effects like these or by gas pockets.”


During a minor course, which he did prior to his graduation project, Schutgens focused on another wastewater problem. He traveled to Nicaragua to test how well a water purification system, situated next to a coffee plantation, and installed by Wageningen University and various Dutch water boards, was functioning.


“Wastewater from coffee plantations causes huge environmental problems,” Schutgens says. “The water with which the beans are washed contains lots of organic materials, such as sugars. When this water is dumped in rivers, bacteria feed on the sugars and as a result all the oxygen in the water is consumed.”


Schutgens is fascinated by water transport systems, and he wants to continue working in this field. “I’m especially interested in ameliorating water transport systems in developing countries,” says the engineer who is originally from Guatemala. 

Soms duiken er verhalen op over studenten of sollicitanten die hun diploma hebben vervalst. Of die op internet een waardeloos papiertje hebben gekocht en net doen of het iets voorstelt. Vanaf 1 januari 2012 moet zulke fraude moeilijker worden, want dan is het landelijke diplomaregister operationeel.

DUO
Daarin komen de gegevens van afgestudeerden te staan die bekend zijn bij de Dienst Uitvoering Onderwijs, oftewel alle diploma’s die zijn afgegeven door bekostigde hogescholen en universiteiten. Later kunnen diploma’s uit het niet-bekostigde onderwijs daaraan worden toegevoegd, maar de gegevens die de DUO daar nu over heeft zijn nog niet volledig.

Supplementen
Diplomasupplementen heeft de DUO niet, dus die komen ook niet in het register. In dergelijke supplementen wordt uitgelegd wat voor vakken een student heeft gevolgd en op welk niveau. Ze bieden duidelijkheid over de waarde van de opleiding. De studentenbonden en werkgevers zouden daarom graag zien dat het supplement er ook in komt, maar dat vergt veel werk. Anderen noemen het supplement slecht controleerbaar en pleiten ervoor om het weg te laten.

Volgende fase
De staatssecretaris houdt een slag om de arm: “Mogelijkerwijs worden in een volgende fase van het diplomaregister wel diplomasupplementen toegevoegd, maar dit vergt een nieuwe afweging en een nieuw wetsvoorstel”, schrijft hij in een toelichting aan de Tweede Kamer.

Hoger onderwijs
Voor diploma’s in het hoger onderwijs staat dus voorlopig alleen genoteerd waar en waarin iemand is afgestudeerd, en wanneer dat gebeurde. Bij middelbareschooldiploma’s komt al wel een cijferlijst en vakkenpakket, omdat DUO die informatie al in huis heeft.

Controleren
De diploma’s zullen overigens altijd via de gediplomeerde zelf worden verstrekt. Die kan bijvoorbeeld bij een sollicitatie een verzoek aan DUO sturen, waarna deze een code doorgeeft. Als de toekomstige werkgever die code intikt, kan hij controleren of de sollicitant het diploma inderdaad heeft behaald.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.