Campus

‘Tonnen maken is achterhaald’

Brainport of mainport? Deze kwestie stond afgelopen donderdag centraal in het lustrumcongres van studievereniging Curius. TegenstellingZal de Nederlandse economie op den duur negatieve gevolgen ondervinden van de talloze investeringen in grote infrastructurele projecten? Laat dat nog ruimte over ruimte over om geld in onderwijs en research te steken? De studievereniging van TB vierde haar eerste lustrum met het symposium ‘Volume versus Verstand’, waarbij deskundigen uit het bedrijfsleven en onderwijs hun visie op dit vraagstuk gaven.

br />
Kern van de discussie was of kennisbeleid tot dezelfde economische groei kan leiden als volume-investeringen. Nederland mainport, Nederland distributieland, Nederland varkensland en Nederland chemieland werden afgewogen tegen Nederland brainport, waarin het accent ligt op hoogwaardige R&D, investeringen in IT en betere scholing en onderwijs.

Een bedrijfsstrategie volgens het oude devies ’tonnen maken’ vindt prof.dr. de Wit van Hoogovens in elk geval achterhaald. Ondernemingen moeten volgens hem veel sterker klantgericht worden met een enorme uitbreiding van het productenassortiment. Daarmee neemt het belang van kennisontwikkeling vanzelf toe. Prof.dr. van Ewijk van de UvA vergeleek de Nederlandse economie met die van andere Europese landen, en bevestigde dit beeld aan de hand van enkele sociaal economische kengetallen.

Maar er klonken ook waarschuwingen. De Nederlandse productiviteitscijfers vertonen de afgelopen tien jaar een aanmerkelijke daling. Eén oorzaak zijn de achterblijvende Nederlandse investeringen in technologische ontwikkeling. De sprekers betwijfelen echter of er nog voldoende financiële ruimte is voor strategische veranderingen. Megaprojecten als de Betuwelijn trekken immers een zware wissel op de toekomst. Zo vormt de ontsluiting van het Europese achterland een belemmering voor extra investeringen in de kennisinfrastructuur.

Tegenstelling

Zal de Nederlandse economie op den duur negatieve gevolgen ondervinden van de talloze investeringen in grote infrastructurele projecten? Laat dat nog ruimte over ruimte over om geld in onderwijs en research te steken? De studievereniging van TB vierde haar eerste lustrum met het symposium ‘Volume versus Verstand’, waarbij deskundigen uit het bedrijfsleven en onderwijs hun visie op dit vraagstuk gaven.

Kern van de discussie was of kennisbeleid tot dezelfde economische groei kan leiden als volume-investeringen. Nederland mainport, Nederland distributieland, Nederland varkensland en Nederland chemieland werden afgewogen tegen Nederland brainport, waarin het accent ligt op hoogwaardige R&D, investeringen in IT en betere scholing en onderwijs.

Een bedrijfsstrategie volgens het oude devies ’tonnen maken’ vindt prof.dr. de Wit van Hoogovens in elk geval achterhaald. Ondernemingen moeten volgens hem veel sterker klantgericht worden met een enorme uitbreiding van het productenassortiment. Daarmee neemt het belang van kennisontwikkeling vanzelf toe. Prof.dr. van Ewijk van de UvA vergeleek de Nederlandse economie met die van andere Europese landen, en bevestigde dit beeld aan de hand van enkele sociaal economische kengetallen.

Maar er klonken ook waarschuwingen. De Nederlandse productiviteitscijfers vertonen de afgelopen tien jaar een aanmerkelijke daling. Eén oorzaak zijn de achterblijvende Nederlandse investeringen in technologische ontwikkeling. De sprekers betwijfelen echter of er nog voldoende financiële ruimte is voor strategische veranderingen. Megaprojecten als de Betuwelijn trekken immers een zware wissel op de toekomst. Zo vormt de ontsluiting van het Europese achterland een belemmering voor extra investeringen in de kennisinfrastructuur.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.