Onderwijs

Toename masterstudenten ‘bottleneck’ op 3mE

3mE maakt zich meer zorgen over de grote instroom van masterstudenten dan de ‘tsunami’ van eerstejaars bachelors die eraan komt. Volgens decaan Theun Baller is de master ‘de grootste bottleneck’ waarmee zijn faculteit kampt.

Meer dan duizend aankomend studenten hebben zich aangemeld voor de bachelorstudie werktuigbouwkunde in Delft. Een ‘tsunami‘, volgens de studentenraad (sr). En dat in het jaar dat de numerus fixus van 600 is afgeschaft. Maar de decaan van de faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen (3mE) Theun Baller maakt zich daar geen zorgen over. Dat zei hij donderdag 18 juni tijdens een overlegvergadering van de sr en het college van bestuur.

De sr wilde van Baller weten welke maatregelen zijn faculteit neemt om de grote toestroom aan te kunnen. Voordat hij een opsomming gaf, benadrukte hij dat er waarschijnlijk veel minder eerstejaars werktuigbouw zullen zijn dan de duizend vooraanmeldingen. “Sinds de uiterste aanmelddatum is vervroegd naar 1 mei, krijgen scholieren het advies zich bij drie of vier opleidingen aan te melden.”

Maar, zei hij verwijzend naar de grote vraag naar werktuigbouwkundigen op de arbeidsmarkt, wat hem betreft is er geen grens. “Niemand bij 3mE is een fervent voorstander van een numerus fixus. Wij willen voor het maximum gaan. We zullen oplossingen verzinnen die passend zijn om dat aan te kunnen. We weten nu welke mogelijkheden we daartoe hebben. Er is genoeg voorbereid.”

Claim op de aula
3mE heeft al allerlei maatregelen genomen, vertelde Baller:

  • Er zijn collegezalen bijgebouwd;
  • De faculteit heeft een medewerker aangesteld die steeds bekijkt welke collegezalen vrij zijn, zodat ze kunnen dienen als studieplek;
  • Het curriculum is zo ingericht dat er weinig grote colleges zijn;
  • Voor de grote colleges die er wel zijn, en die kunnen wat Baller betreft met alle studenten tegelijk, heeft 3mE een claim gelegd op de aula;
  • Voor werkcolleges is er een ‘flexibele schil’ van extra docenten en student-assistenten;
  • 3mE bestelt bij de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica meer docenten wiskunde;
  • De faculteit werft extra docenten, met tijdelijke contracten van vier of vijf jaar ‘om geen beroepsdocenten te kweken’.
  • Voor het overzicht wordt het cohort opgedeeld in groepjes van acht studenten, die met zijn achten grotere groepen van 64 vormen;
  • Als de studentenaantallen echt te groot worden, zal Baller docenten vragen colleges twee keer te gaan geven.

Dat alles moet lucht geven, maar het grootste probleem is daarmee niet verholpen. “De grootste bottleneck is niet de bachelor, maar de master”, aldus Baller. “In de master krijgen studenten namelijk meer aandacht. Daar heb je docenten voor nodig die zelf onderzoek doen.” 3mE stelt nu voor om nieuwe onderzoeksgebieden te openen. Dat maakt het gemakkelijker nieuw personeel te trekken. Bijkomend voordeel is dat de faculteit daarmee aansluiting kan blijven houden met de actualiteit.

Luxeprobleem
Ondanks alle maatregelen is de sr er niet gerust op. Volgens sr-lid Matthijs Hoogland ‘is het een denkfout dat grote zalen de oplossing zijn’. Naast de aula doelt hij op de bioscoop Pathé en het voormalig Legermuseum waarnaar 3mE vorig jaar uitweek. Van persoonlijk contact met de docent is geen sprake. Bovendien zijn er in dergelijke zalen geen tafeltjes om aantekeningen op te maken. Baller zei daarover afgelopen jaar geen klachten te hebben gehoord.

Een ander punt dat de sr aanstipte, is het gebrek aan studieplekken op de faculteit. “We hopen echt dat er iets bijgebouwd wordt”, aldus Hoogland. “En dan niet alleen Pulse (het onderwijsgebouw dat de TU op korte termijn neer wil zetten, red.), want dat is achterstallig onderhoud.” Volgens Baller doet hij er alles aan om zoveel mogelijk werkplekken voor studenten te creëren. “We hebben er nu duizend, verhoudingsgewijs de meeste van alle faculteiten.”

Baller benadrukte dat 3mE kampt met een luxeprobleem. “We mogen er trots op zijn dat er zoveel studenten naar Delft willen komen.” Hoogland vroeg hem of er een samenwerking bestaat met de opleidingen werktuigbouwkunde in Eindhoven en Twente. “Want daar dalen de inschrijvingen juist.” Volgens Baller is ‘een capaciteitsverdeling op zich prima’. “Maar ik heb geen middel om studenten naar Eindhoven of Enschede te dwingen.” Volgens collegelid Anka Mulder zou een dergelijke verdeling van studenten niet werken. “Een groot deel van de studenten wil naar een bepaalde stad, meer dan naar een bepaalde opleiding.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.