Onderwijs

‘Tijdelijke contracten gevaar voor de wetenschap’

De Vakbond voor de wetenschap maakt zich zorgen: ruim veertig procent van de gepromoveerden heeft een tijdelijke aanstelling. “Een bedreiging voor onderwijs en onderzoek.”


Het aantal wetenschappers dat niet in vaste dienst is bij de universiteit, is sinds de jaren negentig bijna verdubbeld: van ruim 22 procent in 1995 naar bijna 41 procent eind 2012, blijkt uit onderzoek van de Vakbond voor de wetenschap (Vawo).


Volgens de vakbond leiden de vele tijdelijke contracten tot “verschraling, uitholling en toegenomen werkdruk”. De bond is bovendien bang dat de continuïteit van onderwijs- en onderzoeksprogramma’s in gevaar komt. “Deze kernactiviteiten zouden primair uitgevoerd moeten worden door medewerkers in vaste dienst.”


De toename van het aantal tijdelijke contracten komt niet doordat er meer promovendi worden opgeleid. Zij hebben altijd een tijdelijk contract, en zijn daarom in het onderzoek buiten beschouwing gelaten. Worden zij wel meegerekend, dan is maar liefst 66 procent van het wetenschappelijk personeel niet zeker van zijn baan.


Tijdelijke contracten komen in alle sectoren steeds vaker voor dan tien jaar geleden, maar volgens de Vawo gaat het bij de universiteiten nu wel erg hard. In 2012 was zestien procent van de Nederlandse beroepsbevolking in tijdelijke dienst.


 

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.