Onderwijs

Tien vragen aan de lijsttrekkers

Frans Bazen (obp) Op wie stemmen we volgende week bij de verkiezingen voor de allereerste TU-ondernemingsraad? Delta voelde de acht lijsttrekkers aan de tand.Lijst 1 – AbvaKaboLoek Bakker (wp)998 stemgerechtigde TU-leden1.

Hoe gaat het, volgens u, met de TU?

Bazen: ,,Hoe moét het gaan is belangrijk. De solidariteit moet voorop staan en de medezeggenschap moet terugkeren.”

Bakker: ,,We zitten tijdelijk in een vacuüm. Maar dankzij de nieuwe or gaat het straks weer goed met de organisatie.”

2. Wat is de eerste prioriteit van de ondernemingsraad?

Bazen: ,,Eerst een reglement opstellen en dan direct bepalen: hoe verder op de faculteiten? Volgens mij moeten we naar verkozen commissies, een soort mix van de oude medezeggenschapscommissie en de faculteitsraad.”

Bakker: ,,Zo snel mogelijk onze eigen reglementen opzetten. Hopelijk krijgen we de 21 koppen in dezelfde richting.”

3. De allereerste TU-ondernemingsraad zet de toon voor de toekomstige medezeggenschap. Hoe gaat u die taak invullen?

Bazen: ,,We moeten flink praten om de inspraak goed op poten te zetten. Dat wordt nog een lastige taak met mensen die nooit van hun leven in een or hebben gezeten.”

Bakker: ,,We moeten zo snel mogelijk uit het organisatorische vacuüm komen, zodat duidelijk wordt wat er aan de hand is. Dat is nu voor velen moeilijk te overzien.”

4. Waarom zijn er vier verschillende lijsten, en waarom uw kieslijst (waarin onderscheidt deze zich?)

Bazen: ,,Alle bonden wilden sowieso hun eigen lijst en ik vind het perfect dat ook DB een lijst heeft. De hele TU-geleding moet zich nu in een van de lijsten kunnen vinden. Ik hoop dat we over een half jaar wel op een lijn zitten.”

Bakker: ,,Ik heb mijn bedenkingen bij politieke lijsten. De houding in een or is totaal anders dan die in de u-raad, waar mensen mede-beleid maakten. De bonden hebben ieder hun eigen traditie; AbvaKabo maakt geen onderscheid in rangen en standen.”

5. Met wie praat het college van bestuur over reorganisaties: met de ondernemingsraad (or), of met het lokaal overleg*? Kan de TU zonder lokaal overleg wanneer de or eenmaal draait?

Bazen: ,,Met het lokaal overleg, zeker over de reorganisaties waarmee we nu bezig zijn. De nieuwe mensen in de ondernemingsraad hebben daar nog geen kaas van gegeten, terwijl een andere groep eral jaren mee bezig is. Er moet wel overleg komen tussen or en lokaal overleg.”

Bakker: ,,Nu met het lokaal overleg, en straks ook met de or. De toekomstige taak van het lokaal overleg hangt mede af van onze reglementen. Wie wat gaat doen is nog moeilijk te overzien.”

6. Hoe ziet u de samenwerking met de studentenraad?

Bazen: ,,Daar wil ik hele goede contacten mee hebben, of houden. Hoe vaak we overleggen hangt ook af van de onderwerpen die de ondernemingsraad zal behandelen.”

Bakker: ,,Daar gaan we ons actief mee bezighouden. De onderwijstaak beslaat vijftig procent van wat we hier doen. Dus het is belangrijk om te weten wat er onder studenten leeft.”

7. De or is een nieuw orgaan, maar de lijsten worden veelal aangevoerd door bekende gezichten. ‘Oude wijn in nieuwe zakken’?

Bazen: ,,Er staan toch vrij veel nieuwe gezichten op de lijsten. Ik denk dat het met die oude wijn wel meevalt. Mensen zullen beseffen dat we aan een nieuwe fles beginnen. Degenen die voor het eerst gekozen worden, kunnen gebruik maken van de ervaring van anderen.”

Bakker: ,,AbvaKabo heeft geen oud-u-raadsleden voorop gezet, omdat een or echt iets anders is. De houding dat partijen mede-besturen moet veranderen. Ik hoop dat iedereen zich daarvan voldoende bewust is.”

8. Raad van toezicht?

Prima dat-ie er komt.” ,,Moet blijven bestaan.”

9. Heeft een or een betere band met de achterban dan de u-raad?

,,Denk het wel. Een vakbond heeft zijn voorlichting en communicatie georganiseerd. Er zijn bijeenkomsten en spreekuren voor de leden.” ,,De informatie vanuit de u-rad was toch summier. Dat moeten wij beter doen.”

10. Wat wordt de verkiezingsuitslag?

,,AbvaKabo zal meer dan de helft van de zetels halen als iedereen gaat stemmen. Maar je weet nooit of bepaalde groepen bij de verkiezingen oververtegenwoordigd zijn.” ,,AbvaKabo de helft, en DB scoort ook hoog.”

Lijst 2 – CFO

Lieuwe Boersma (obp)

Klaas van der Werff (wp)

200 stemgerechtigde TU-leden

1. Hoe gaat het, volgens u, met de TU?

Boersma: ,,Er zijn veel goede dingen gaande – DIOC’s, groei van het aantal eerstejaars – maar diverse reorganisaties zorgen voor onrust. Het personeelsbeleid is een punt van zorg.”

Van der Werff: ,,Goed. Als je de TU over een langere periode bekijkt, ben ik enthousiast. We moeten wel zorgen dat het goed blijft gaan.”

2. Wat is de eerste prioriteit van de ondernemingsraad?

Boersma: ,,Allereerst moet de medezeggenschap op faculteiten geregeld worden, want daar is nu niets meer. Ik denk aan onderdeelscommissies via verkiezingen.”

Van der Werff: ,,We moeten de zaak goed regelen. Zorgen dat er een goed systeem van medezeggenschap komt, met name op de faculteiten.”

3. De allereerste TU-ondernemingsraad zet de toon voor de toekomstige medezeggenschap. Hoe gaat u die taak invullen?

Boersma: ,,Het reglement moet nog een aantal zaken regelen, in ieder geval een voorziening voor de begroting. We moeten echter niet te veel ruimte eisen, want dan kun je je taak niet goed uitvoeren.”

Van der Werff: ,,De or moet erop letten hoe mensen aan de TU werken. Hoe is de sfeer, hebben werknemers een ‘huis’ waarin ze goed kunnen functioneren? Er wordt nog te weinig aan scholing gedaan.”

4. Waarom zijn er vier verschillende lijsten, en waarom uw kieslijst (waarin onderscheidt deze zich?)

Boersma: ,,Bij een eerste or wil iedere vakbond zich profileren. Wij stonden ook niet te juichen om met collega’s samen te gaan. Een CFO-item is: ontplooiing van de medewerkers, de mens centraal.”

Van der Werff: ,,Er speelden verschillende belangetjes. Meerdere lijsten vind ik geen probleem, we kunnen alsnog de krachten bundelen. CFO is een brede bond met christelijke signatuur, gelieerd aan het ‘beschaafde’ CNV. Dat past bij me.”

5. Met wie praat het college van bestuur over reorganisaties: met de ondernemingsraad (or), of met het lokaal overleg*? Kan de TU zonder lokaal overleg wanneer de or eenmaal draait?

Boersma: ,,De randvoorwaarden bespreken ze met het lokaal overleg, de rest met de or. Het invullen van arbeidsvoorwaarden in brede zin moet gescheiden blijven van de taken van de ondernemingsraad.”

Van der Werff: ,,Met het lokaal overleg, maar ik neem aan dat ze niet aan de or voorbij kunnen. Volgens de wet blijft het lokaal overleg bestaan. Waar de verschillen liggen, moet ik nog leren.”

6. Hoe ziet u de samenwerking met de studentenraad?

Boersma: ,,We kunnen heel wat oppikken van studenten als het gaat om zaken als studentenhuisvesting. Om niet van dergelijke onderwerpen te vervreemden zullen we regelmatig informeel contact hebben.”

Van der Werff: ,,Beperkt. Je hebt belangen van studenten, van het personeel en van het academisch bedrijf. Die moet je niet op een hoop gooien. Studenten hebben soms niet genoeg gezien om over alles mee te praten.”

7. De or is een nieuw orgaan, maar de lijsten worden veelal aangevoerd door bekende gezichten. ‘Oude wijn in nieuwe zakken’?

Boersma: ,,Ik heb eraan gedacht om te stoppen, want nieuwe mensen werken verfrissend. Maar er is zoveel in beweging. Een raad met alleen maar nieuwe mensen wordt door het college zo omver gewalst.Daarom wilden we er bij de start bij zijn.”

Van der Werff: ,,Ik zat nog niet lang in de u-raad, dus ik ben geen ‘oude zak’. En ik besef heel goed dat de insteek in de or een andere is, namelijk belangenbehartiging.”

8. Raad van toezicht?
,,Regelmatig contact”

9. Heeft een or een betere band met de achterban dan de u-raad?

,Zou kunnen, vakbonden hebben geformaliseerde contacten met de achterban.” ,,Denk het wel.”

10. Wat wordt de verkiezingsuitslag?

,,CFO moet zes of zeven zetels kunnen halen.” ,,Wij denken aan een zetel of vijf.”

Lijst 4 – CMHF

Max van der Laan (obp)

Daan Hoogwater (wp)

250 stemgerechtigde TU-leden

1. Hoe gaat het, volgens u, met de TU?

Van der Laan: ,,Met het onderwijs en onderzoek gaat het goed. Maar de organisatie is wat rommelig.”

Hoogwater: ,,Het financiële plaatje is heel redelijk, het aantal eerstejaars stijgt, het onderzoek wordt hoog gewaardeerd. Dat is positief. Maar in de reorganisatie schuilt het gevaar van onrust en demotivatie.”

2. Wat is de eerste prioriteit van de ondernemingsraad?

Van der Laan: ,,Bevorderen dat de rust terugkeert en dat mensen weer aan hun eigenlijke werk toekomen. De organisatie moet een discussiepunt met de or zijn.”

Hoogwater: ,,Orde op zaken stellen. Zorgen dat er snel duidelijkheid komt en dat de organisatie goed loopt.”

3. De allereerste TU-ondernemingsraad zet de toon voor de toekomstige medezeggenschap. Hoe gaat u die taak invullen?

Van der Laan: ,,De toonzetting is belangrijk. Constructief en open samenwerken: beide partijen moeten naar de ander luisteren en elkaar geen formele vliegen afvangen.”

Hoogwater: ,,Een universiteit is geen bedrijf; de kennis en expertise ligt hier op de werkvloer. Daarom moeten we zorgen dat medewerkers genoeg inspraak hebben in hun eigen activiteiten.”

4. Waarom zijn er vier verschillende lijsten, en waarom uw kieslijst (waarin onderscheidt deze zich?)

Van der Laan: ,,CMHF heeft een aanhang van vooral wetenschappelijk personeel. Misschien letten we daarom ietsje meer op de kwaliteit van onderwijs en onderzoek.”

Hoogwater: ,,Vier valt me uiteindelijk nog mee. Ik ben een voorstander van samenwerking. CMHF heeft dat ook geprobeerd, maardat is helaas niet gelukt. Ieder heeft toch zijn eigen achtergrond.”

5. Met wie praat het college van bestuur over reorganisaties: met de ondernemingsraad (or), of met het lokaal overleg*? Kan de TU zonder lokaal overleg wanneer de or eenmaal draait?

Van der Laan: ,,Allebei, heb ik begrepen. De personele gevolgen zijn voor het lokaal overleg; voor de inhoud lijkt de or me een logische gesprekspartner. Als de or eenmaal goed functioneert kan ik me voorstellen dat het lokaal overleg op termijn zou verdwijnen.”

Hoogwater: ,,Voor beide zijn aparte onderwerpen weggelegd. Er is wel enige overlap, maar de partijen moeten er zelf voor zorgen dat die niet te groot wordt.”

6. Hoe ziet u de samenwerking met de studentenraad?

Van der Laan: ,,We zijn beide een medezeggenschapspartner van het cvb. Dus is het zinvol om over meerdere zaken regelmatig overleg te voeren.”

Hoogwater: ,,Ik ga uit van een tamelijk intensief contact. Laten we alsjeblieft wat goede dingen uit de universiteitsraad behouden.”

7. De or is een nieuw orgaan, maar de lijsten worden veelal aangevoerd door bekende gezichten. ‘Oude wijn in nieuwe zakken’?

Van der Laan: ,,Alle partijen zoeken naar mensen met enige bekendheid, die hun sporen in de TU hebben verdiend. Redelijk logisch dus dat er bekende gezichten uitrollen. Zolang het maar niet uitsluitend ‘oude zakken’ zijn.”

Hoogwater: ,,We mogen ons gelukkig prijzen dat er wat expertise in de or blijft. Maar mensen met een u-raadsverleden moeten niet in de val trappen dat ze gaan meebesturen. We spelen nu een heel ander spel.”

8. Raad van toezicht?

,,Nog geen oordeel.” ,,Moeten zien hoe het gaat.”

9. Heeft een or een betere band met de achterban dan de u-raad?

,,Dat kun je niet bij voorbaat zeggen.”

10. Wat wordt de verkiezingsuitslag?

,,Daar durf ik niets over te zeggen.” ,,Verandert van dag tot dag.”

Lijst 5 – Demokratisch Beleid

Martin Gorissen (obp)

Bert van Zomeren (wp)

254 stemgerechtigde TU-leden

1. Hoe gaat het, volgens u, met de TU?

Gorissen: ,,Een beetje rommelig op dit moment. Verschuivingen in het college, in de MOD-leiding en rommelige omgang met het personeel baren zorgen.”

Van Zomeren: ,,Heel goed. Meer dan de helft van de TU-medewerkers heeft geen last van de reorganisatie en werkt gewoon goed verder. Bovendien: de TU is steenrijk.”

2. Wat is de eerste prioriteit van de ondernemingsraad?

Gorissen: ,,De inrichting van een behoorlijke raad. Met commissies waarin voorwerk wordt verricht. Als alles tijdens de raadsvergaderingen met het cvb besproken moet worden, duurt het eindeloos. Dan blijft de or rommelen in de marge.”

Van Zomeren: ,,Het nieuwe reglement. De WOR is magertjes, aanvullingen op de bevoegdheden zijn nodig.”

3. De allereerste TU-ondernemingsraad zet de toon voor de toekomstige medezeggenschap. Hoe gaat u die taak invullen?

Gorissen: ,,De sfeer is belangrijk. Ik hoop dat de ondernemingsraad de kans krijgt om zaken goed voor te bereiden. alleen dan blijven persoonlijke verhoudingen goed.”

Van Zomeren: ,,Bij elke vorm van integraal management hoort medezeggenschap. Die inspraak moeten we op alle niveaus bevechten. We moeten ook zorgen dat we wat over de begroting te zeggen krijgen. En dat we bemoeienis houden met de reorganisatie.”

4. Waarom zijn er vier verschillende lijsten, en waarom uw kieslijst (waarin onderscheidt deze zich?)

Gorissen: ,,Ik denk dat er aan de TU ruimte is voor twee tot drie partijen. Een fusie met een werknemersorganisatie, zoals wij wilden, had weer een lijst gescheeld.”

Van Zomeren: ,,Er moet altijd een vrije lijst zijn voor mensen die niet onder de vlag van een vakbond willen opereren. Wij hebben geprobeerd een lijstverbinding met AbvaKabo aan te gaan. Maar volgens het reglement kan dat niet.”

5. Met wie praat het college van bestuur over reorganisaties: met de ondernemingsraad (or), of met het lokaal overleg*? Kan de TU zonder lokaal overleg wanneer de or eenmaal draait?

Gorissen: ,,Met beide. De or gaat over reorganisaties in brede zin en het lokaal overleg praat bijvoorbeeld over een sociaal plan. Dat overleg blijft nodig, voor invulling van de arbeidsvoorwaarden op decentraal niveau.”

Van Zomeren: ,,Met de or. Het lokaal overleg blijft, maar praat over andere zaken, zoals adv.”

6. Hoe ziet u de samenwerking met de studentenraad?

Gorissen: ,,Wat mij betreft blijft dat contact zo goed als het was. Leden van de studentenfracties wonen als gast nog steeds onze vergaderingen bij.”

Van Zomeren: ,,Zo intensief mogelijk. De voorzitter en secretaris van de or moeten nauwe contacten met de studentenraad onderhouden, zodat de meningen niet divergeren.”

7. De or is een nieuw orgaan, maar de lijsten worden veelal aangevoerd door bekende gezichten. ‘Oude wijn in nieuwe zakken’?

Gorissen: ,,’Alles wordt nieuw en anders’, maar de mensen blijven natuurlijk dezelfde. Sommigen hebben nu eenmaal meer interesse voordit soort zaken. Voor de continuïteit van beheer en bestuur is dat ook goed.”

Van Zomeren: ,,Flauw. De mensen die actief waren in de u-raad hebben nog steeds zin om zich met universiteitsvraagstukken bezig te houden. Dat is niet slecht. Ik ben me ervan bewust dat de or een ander orgaan is, ik ga niet u-raadje spelen.”

8. Raad van toezicht?

,,Nog niet intern geprofileerd.”,,Geen idee wat ik kan verwachten.”

9. Heeft een or een betere band met de achterban dan de u-raad?

,,Zal niet veel verschillen.” ,,Ik denk het wel: een or is bij alle kleine reorganisaties betrokken, en dan zijn mensen eerder geneigd naar elkaar toe te trekken.”

10. Wat wordt de verkiezingsuitslag?

,,Uit onze enquête bleek: DB 8 zetels, AbvaKabo 5, CFO 3, CMHF 2 en de ambtenarencentrale 1, maar die doet niet meer mee.”

Op wie stemmen we volgende week bij de verkiezingen voor de allereerste TU-ondernemingsraad? Delta voelde de acht lijsttrekkers aan de tand.

Lijst 1 – AbvaKabo

Loek Bakker (wp)

998 stemgerechtigde TU-leden

1. Hoe gaat het, volgens u, met de TU?

Bazen: ,,Hoe moét het gaan is belangrijk. De solidariteit moet voorop staan en de medezeggenschap moet terugkeren.”

Bakker: ,,We zitten tijdelijk in een vacuüm. Maar dankzij de nieuwe or gaat het straks weer goed met de organisatie.”

2. Wat is de eerste prioriteit van de ondernemingsraad?

Bazen: ,,Eerst een reglement opstellen en dan direct bepalen: hoe verder op de faculteiten? Volgens mij moeten we naar verkozen commissies, een soort mix van de oude medezeggenschapscommissie en de faculteitsraad.”

Bakker: ,,Zo snel mogelijk onze eigen reglementen opzetten. Hopelijk krijgen we de 21 koppen in dezelfde richting.”

3. De allereerste TU-ondernemingsraad zet de toon voor de toekomstige medezeggenschap. Hoe gaat u die taak invullen?

Bazen: ,,We moeten flink praten om de inspraak goed op poten te zetten. Dat wordt nog een lastige taak met mensen die nooit van hun leven in een or hebben gezeten.”

Bakker: ,,We moeten zo snel mogelijk uit het organisatorische vacuüm komen, zodat duidelijk wordt wat er aan de hand is. Dat is nu voor velen moeilijk te overzien.”

4. Waarom zijn er vier verschillende lijsten, en waarom uw kieslijst (waarin onderscheidt deze zich?)

Bazen: ,,Alle bonden wilden sowieso hun eigen lijst en ik vind het perfect dat ook DB een lijst heeft. De hele TU-geleding moet zich nu in een van de lijsten kunnen vinden. Ik hoop dat we over een half jaar wel op een lijn zitten.”

Bakker: ,,Ik heb mijn bedenkingen bij politieke lijsten. De houding in een or is totaal anders dan die in de u-raad, waar mensen mede-beleid maakten. De bonden hebben ieder hun eigen traditie; AbvaKabo maakt geen onderscheid in rangen en standen.”

5. Met wie praat het college van bestuur over reorganisaties: met de ondernemingsraad (or), of met het lokaal overleg*? Kan de TU zonder lokaal overleg wanneer de or eenmaal draait?

Bazen: ,,Met het lokaal overleg, zeker over de reorganisaties waarmee we nu bezig zijn. De nieuwe mensen in de ondernemingsraad hebben daar nog geen kaas van gegeten, terwijl een andere groep eral jaren mee bezig is. Er moet wel overleg komen tussen or en lokaal overleg.”

Bakker: ,,Nu met het lokaal overleg, en straks ook met de or. De toekomstige taak van het lokaal overleg hangt mede af van onze reglementen. Wie wat gaat doen is nog moeilijk te overzien.”

6. Hoe ziet u de samenwerking met de studentenraad?

Bazen: ,,Daar wil ik hele goede contacten mee hebben, of houden. Hoe vaak we overleggen hangt ook af van de onderwerpen die de ondernemingsraad zal behandelen.”

Bakker: ,,Daar gaan we ons actief mee bezighouden. De onderwijstaak beslaat vijftig procent van wat we hier doen. Dus het is belangrijk om te weten wat er onder studenten leeft.”

7. De or is een nieuw orgaan, maar de lijsten worden veelal aangevoerd door bekende gezichten. ‘Oude wijn in nieuwe zakken’?

Bazen: ,,Er staan toch vrij veel nieuwe gezichten op de lijsten. Ik denk dat het met die oude wijn wel meevalt. Mensen zullen beseffen dat we aan een nieuwe fles beginnen. Degenen die voor het eerst gekozen worden, kunnen gebruik maken van de ervaring van anderen.”

Bakker: ,,AbvaKabo heeft geen oud-u-raadsleden voorop gezet, omdat een or echt iets anders is. De houding dat partijen mede-besturen moet veranderen. Ik hoop dat iedereen zich daarvan voldoende bewust is.”

8. Raad van toezicht?

Prima dat-ie er komt.” ,,Moet blijven bestaan.”

9. Heeft een or een betere band met de achterban dan de u-raad?

,,Denk het wel. Een vakbond heeft zijn voorlichting en communicatie georganiseerd. Er zijn bijeenkomsten en spreekuren voor de leden.” ,,De informatie vanuit de u-rad was toch summier. Dat moeten wij beter doen.”

10. Wat wordt de verkiezingsuitslag?

,,AbvaKabo zal meer dan de helft van de zetels halen als iedereen gaat stemmen. Maar je weet nooit of bepaalde groepen bij de verkiezingen oververtegenwoordigd zijn.” ,,AbvaKabo de helft, en DB scoort ook hoog.”

Lijst 2 – CFO

Lieuwe Boersma (obp)

Klaas van der Werff (wp)

200 stemgerechtigde TU-leden

1. Hoe gaat het, volgens u, met de TU?

Boersma: ,,Er zijn veel goede dingen gaande – DIOC’s, groei van het aantal eerstejaars – maar diverse reorganisaties zorgen voor onrust. Het personeelsbeleid is een punt van zorg.”

Van der Werff: ,,Goed. Als je de TU over een langere periode bekijkt, ben ik enthousiast. We moeten wel zorgen dat het goed blijft gaan.”

2. Wat is de eerste prioriteit van de ondernemingsraad?

Boersma: ,,Allereerst moet de medezeggenschap op faculteiten geregeld worden, want daar is nu niets meer. Ik denk aan onderdeelscommissies via verkiezingen.”

Van der Werff: ,,We moeten de zaak goed regelen. Zorgen dat er een goed systeem van medezeggenschap komt, met name op de faculteiten.”

3. De allereerste TU-ondernemingsraad zet de toon voor de toekomstige medezeggenschap. Hoe gaat u die taak invullen?

Boersma: ,,Het reglement moet nog een aantal zaken regelen, in ieder geval een voorziening voor de begroting. We moeten echter niet te veel ruimte eisen, want dan kun je je taak niet goed uitvoeren.”

Van der Werff: ,,De or moet erop letten hoe mensen aan de TU werken. Hoe is de sfeer, hebben werknemers een ‘huis’ waarin ze goed kunnen functioneren? Er wordt nog te weinig aan scholing gedaan.”

4. Waarom zijn er vier verschillende lijsten, en waarom uw kieslijst (waarin onderscheidt deze zich?)

Boersma: ,,Bij een eerste or wil iedere vakbond zich profileren. Wij stonden ook niet te juichen om met collega’s samen te gaan. Een CFO-item is: ontplooiing van de medewerkers, de mens centraal.”

Van der Werff: ,,Er speelden verschillende belangetjes. Meerdere lijsten vind ik geen probleem, we kunnen alsnog de krachten bundelen. CFO is een brede bond met christelijke signatuur, gelieerd aan het ‘beschaafde’ CNV. Dat past bij me.”

5. Met wie praat het college van bestuur over reorganisaties: met de ondernemingsraad (or), of met het lokaal overleg*? Kan de TU zonder lokaal overleg wanneer de or eenmaal draait?

Boersma: ,,De randvoorwaarden bespreken ze met het lokaal overleg, de rest met de or. Het invullen van arbeidsvoorwaarden in brede zin moet gescheiden blijven van de taken van de ondernemingsraad.”

Van der Werff: ,,Met het lokaal overleg, maar ik neem aan dat ze niet aan de or voorbij kunnen. Volgens de wet blijft het lokaal overleg bestaan. Waar de verschillen liggen, moet ik nog leren.”

6. Hoe ziet u de samenwerking met de studentenraad?

Boersma: ,,We kunnen heel wat oppikken van studenten als het gaat om zaken als studentenhuisvesting. Om niet van dergelijke onderwerpen te vervreemden zullen we regelmatig informeel contact hebben.”

Van der Werff: ,,Beperkt. Je hebt belangen van studenten, van het personeel en van het academisch bedrijf. Die moet je niet op een hoop gooien. Studenten hebben soms niet genoeg gezien om over alles mee te praten.”

7. De or is een nieuw orgaan, maar de lijsten worden veelal aangevoerd door bekende gezichten. ‘Oude wijn in nieuwe zakken’?

Boersma: ,,Ik heb eraan gedacht om te stoppen, want nieuwe mensen werken verfrissend. Maar er is zoveel in beweging. Een raad met alleen maar nieuwe mensen wordt door het college zo omver gewalst.Daarom wilden we er bij de start bij zijn.”

Van der Werff: ,,Ik zat nog niet lang in de u-raad, dus ik ben geen ‘oude zak’. En ik besef heel goed dat de insteek in de or een andere is, namelijk belangenbehartiging.”

8. Raad van toezicht?
,,Regelmatig contact”

9. Heeft een or een betere band met de achterban dan de u-raad?

,Zou kunnen, vakbonden hebben geformaliseerde contacten met de achterban.” ,,Denk het wel.”

10. Wat wordt de verkiezingsuitslag?

,,CFO moet zes of zeven zetels kunnen halen.” ,,Wij denken aan een zetel of vijf.”

Lijst 4 – CMHF

Max van der Laan (obp)

Daan Hoogwater (wp)

250 stemgerechtigde TU-leden

1. Hoe gaat het, volgens u, met de TU?

Van der Laan: ,,Met het onderwijs en onderzoek gaat het goed. Maar de organisatie is wat rommelig.”

Hoogwater: ,,Het financiële plaatje is heel redelijk, het aantal eerstejaars stijgt, het onderzoek wordt hoog gewaardeerd. Dat is positief. Maar in de reorganisatie schuilt het gevaar van onrust en demotivatie.”

2. Wat is de eerste prioriteit van de ondernemingsraad?

Van der Laan: ,,Bevorderen dat de rust terugkeert en dat mensen weer aan hun eigenlijke werk toekomen. De organisatie moet een discussiepunt met de or zijn.”

Hoogwater: ,,Orde op zaken stellen. Zorgen dat er snel duidelijkheid komt en dat de organisatie goed loopt.”

3. De allereerste TU-ondernemingsraad zet de toon voor de toekomstige medezeggenschap. Hoe gaat u die taak invullen?

Van der Laan: ,,De toonzetting is belangrijk. Constructief en open samenwerken: beide partijen moeten naar de ander luisteren en elkaar geen formele vliegen afvangen.”

Hoogwater: ,,Een universiteit is geen bedrijf; de kennis en expertise ligt hier op de werkvloer. Daarom moeten we zorgen dat medewerkers genoeg inspraak hebben in hun eigen activiteiten.”

4. Waarom zijn er vier verschillende lijsten, en waarom uw kieslijst (waarin onderscheidt deze zich?)

Van der Laan: ,,CMHF heeft een aanhang van vooral wetenschappelijk personeel. Misschien letten we daarom ietsje meer op de kwaliteit van onderwijs en onderzoek.”

Hoogwater: ,,Vier valt me uiteindelijk nog mee. Ik ben een voorstander van samenwerking. CMHF heeft dat ook geprobeerd, maardat is helaas niet gelukt. Ieder heeft toch zijn eigen achtergrond.”

5. Met wie praat het college van bestuur over reorganisaties: met de ondernemingsraad (or), of met het lokaal overleg*? Kan de TU zonder lokaal overleg wanneer de or eenmaal draait?

Van der Laan: ,,Allebei, heb ik begrepen. De personele gevolgen zijn voor het lokaal overleg; voor de inhoud lijkt de or me een logische gesprekspartner. Als de or eenmaal goed functioneert kan ik me voorstellen dat het lokaal overleg op termijn zou verdwijnen.”

Hoogwater: ,,Voor beide zijn aparte onderwerpen weggelegd. Er is wel enige overlap, maar de partijen moeten er zelf voor zorgen dat die niet te groot wordt.”

6. Hoe ziet u de samenwerking met de studentenraad?

Van der Laan: ,,We zijn beide een medezeggenschapspartner van het cvb. Dus is het zinvol om over meerdere zaken regelmatig overleg te voeren.”

Hoogwater: ,,Ik ga uit van een tamelijk intensief contact. Laten we alsjeblieft wat goede dingen uit de universiteitsraad behouden.”

7. De or is een nieuw orgaan, maar de lijsten worden veelal aangevoerd door bekende gezichten. ‘Oude wijn in nieuwe zakken’?

Van der Laan: ,,Alle partijen zoeken naar mensen met enige bekendheid, die hun sporen in de TU hebben verdiend. Redelijk logisch dus dat er bekende gezichten uitrollen. Zolang het maar niet uitsluitend ‘oude zakken’ zijn.”

Hoogwater: ,,We mogen ons gelukkig prijzen dat er wat expertise in de or blijft. Maar mensen met een u-raadsverleden moeten niet in de val trappen dat ze gaan meebesturen. We spelen nu een heel ander spel.”

8. Raad van toezicht?

,,Nog geen oordeel.” ,,Moeten zien hoe het gaat.”

9. Heeft een or een betere band met de achterban dan de u-raad?

,,Dat kun je niet bij voorbaat zeggen.”

10. Wat wordt de verkiezingsuitslag?

,,Daar durf ik niets over te zeggen.” ,,Verandert van dag tot dag.”

Lijst 5 – Demokratisch Beleid

Martin Gorissen (obp)

Bert van Zomeren (wp)

254 stemgerechtigde TU-leden

1. Hoe gaat het, volgens u, met de TU?

Gorissen: ,,Een beetje rommelig op dit moment. Verschuivingen in het college, in de MOD-leiding en rommelige omgang met het personeel baren zorgen.”

Van Zomeren: ,,Heel goed. Meer dan de helft van de TU-medewerkers heeft geen last van de reorganisatie en werkt gewoon goed verder. Bovendien: de TU is steenrijk.”

2. Wat is de eerste prioriteit van de ondernemingsraad?

Gorissen: ,,De inrichting van een behoorlijke raad. Met commissies waarin voorwerk wordt verricht. Als alles tijdens de raadsvergaderingen met het cvb besproken moet worden, duurt het eindeloos. Dan blijft de or rommelen in de marge.”

Van Zomeren: ,,Het nieuwe reglement. De WOR is magertjes, aanvullingen op de bevoegdheden zijn nodig.”

3. De allereerste TU-ondernemingsraad zet de toon voor de toekomstige medezeggenschap. Hoe gaat u die taak invullen?

Gorissen: ,,De sfeer is belangrijk. Ik hoop dat de ondernemingsraad de kans krijgt om zaken goed voor te bereiden. alleen dan blijven persoonlijke verhoudingen goed.”

Van Zomeren: ,,Bij elke vorm van integraal management hoort medezeggenschap. Die inspraak moeten we op alle niveaus bevechten. We moeten ook zorgen dat we wat over de begroting te zeggen krijgen. En dat we bemoeienis houden met de reorganisatie.”

4. Waarom zijn er vier verschillende lijsten, en waarom uw kieslijst (waarin onderscheidt deze zich?)

Gorissen: ,,Ik denk dat er aan de TU ruimte is voor twee tot drie partijen. Een fusie met een werknemersorganisatie, zoals wij wilden, had weer een lijst gescheeld.”

Van Zomeren: ,,Er moet altijd een vrije lijst zijn voor mensen die niet onder de vlag van een vakbond willen opereren. Wij hebben geprobeerd een lijstverbinding met AbvaKabo aan te gaan. Maar volgens het reglement kan dat niet.”

5. Met wie praat het college van bestuur over reorganisaties: met de ondernemingsraad (or), of met het lokaal overleg*? Kan de TU zonder lokaal overleg wanneer de or eenmaal draait?

Gorissen: ,,Met beide. De or gaat over reorganisaties in brede zin en het lokaal overleg praat bijvoorbeeld over een sociaal plan. Dat overleg blijft nodig, voor invulling van de arbeidsvoorwaarden op decentraal niveau.”

Van Zomeren: ,,Met de or. Het lokaal overleg blijft, maar praat over andere zaken, zoals adv.”

6. Hoe ziet u de samenwerking met de studentenraad?

Gorissen: ,,Wat mij betreft blijft dat contact zo goed als het was. Leden van de studentenfracties wonen als gast nog steeds onze vergaderingen bij.”

Van Zomeren: ,,Zo intensief mogelijk. De voorzitter en secretaris van de or moeten nauwe contacten met de studentenraad onderhouden, zodat de meningen niet divergeren.”

7. De or is een nieuw orgaan, maar de lijsten worden veelal aangevoerd door bekende gezichten. ‘Oude wijn in nieuwe zakken’?

Gorissen: ,,’Alles wordt nieuw en anders’, maar de mensen blijven natuurlijk dezelfde. Sommigen hebben nu eenmaal meer interesse voordit soort zaken. Voor de continuïteit van beheer en bestuur is dat ook goed.”

Van Zomeren: ,,Flauw. De mensen die actief waren in de u-raad hebben nog steeds zin om zich met universiteitsvraagstukken bezig te houden. Dat is niet slecht. Ik ben me ervan bewust dat de or een ander orgaan is, ik ga niet u-raadje spelen.”

8. Raad van toezicht?

,,Nog niet intern geprofileerd.”,,Geen idee wat ik kan verwachten.”

9. Heeft een or een betere band met de achterban dan de u-raad?

,,Zal niet veel verschillen.” ,,Ik denk het wel: een or is bij alle kleine reorganisaties betrokken, en dan zijn mensen eerder geneigd naar elkaar toe te trekken.”

10. Wat wordt de verkiezingsuitslag?

,,Uit onze enquête bleek: DB 8 zetels, AbvaKabo 5, CFO 3, CMHF 2 en de ambtenarencentrale 1, maar die doet niet meer mee.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.