Campus

‘Tien procent groei zit er wel in’

Dr.ir. Harmen Talstra was maandag 30 mei de zesduizendste promovendus aan de TU. Prof.dr.ir. Peter Wieringa, conrector sinds 1 april, is hoofdverantwoordelijke voor de promoties.

De zesduizendste promotie. Hebben jullie er een leuk feestje van gemaakt?
“Ik was er helaas niet bij. Het was de bedoeling dat de leden van het college van promoties bij de uitreiking aanwezig zouden zijn om een extra cachet te geven aan de gelegenheid.”

Ik heb gelezen dat in 1906 de eerste promotie aan de TU plaatsvond. Waarom toen pas?
“In het jaar daarvoor, in 1905, verkreeg de TU, toen nog de Technische Hogeschool, het promotierecht. Eerder kon dus niet.”

In het eerste jaar zijn er twee promoties, en dat stijgt gestaag tot ongeveer 1980. Daarna gaat het exponentieel omhoog. Weet u waarom?
“Toen ik ging promoveren, dat was in 1980, was het vrij bijzonder dat iemand niet naar het bedrijfsleven ging maar overwoog een wetenschappelijke carrière aan te gaan. Misschien had de stijging ook te maken met een nadrukkelijker profilering van onderzoek binnen het academisch bestel. De TU ging toen de uitdaging aan met andere universiteiten om het onderzoek dat hier plaatsvond te profileren met publicaties en het niveau van onderzoek.”

Vorig jaar vonden er 333 promoties plaats in Delft. Was dat een record?
“Ja. Het vlakt een beetje af geloof ik, maar dit past nog helemaal in de lijn van de groei.”

Zet die groei volgend jaar door?
“Ja, ik verwacht niet meer zo’n scherpe groei maar een procent of tien per jaar zit er nog wel in.”

Hoe lang gaat dat nog door denkt u?
“Het vlakt af door verschillende mechanismen. Ten eerste door de capaciteit. Stel dat die capaciteit maximaal tien promovendi per hoogleraar is. Daar zitten we nu nog ver van af met gemiddeld twee tot drie promovendi per hoogleraar. Een andere vraag is of je de financiering kunt vinden voor promovendi. Daar wordt de strijd steeds heftiger. De TU richt zich daarom meer Europees dan nationaal en misschien biedt dat nog mogelijkheden voor groei.”

Men zegt ook dat het aantal promotieplaatsen afneemt door bezuinigingen en het stopzetten van aardgasbaten voor onderzoek.
“De FES-gelden vallen weg, dat is waar. Maar er zitten nog veel promovendi in de pijplijn. Daarnaast zijn we ook bezig het rendement te vergroten. Dat betekent dat als we iemand aannemen, we kunnen garanderen dat hij of zij in een redelijke termijn de eindstreep haalt. Hierdoor zal er voorlopig nog sprake zijn van groei.”

Zien we de zevenduizendste binnen drie jaar?
“Ja, dat gaan we zeker halen. We hebben de capaciteit er ook op gebaseerd met de verbouwing in de aula. We kunnen straks parallelsessies aan. De voorbereiding van de een vindt plaats tijdens de uitloop van de andere zodat je vier en misschien wel vijf promoties per dag kunt halen.”

Computersimulaties van politieke onderhandelingen tonen aan dat het CDA maar beter niet met de PVV kan gaan regeren, stelt de Groningse hoogleraar sociologie Frans Stokman. Het CDA zou moeten in zetten op een centrumlinks kabinet met ChristenUnie, D66, PvdA en GroenLinks. Een middenkabinet CDA-VVD-PvdA zou de beste optie zijn, maar dat hebben de partijleiders al verworpen. Stokman simuleerde onderhandelingen over onderwerpen als zorg, veiligheid en begrotingstekort. Wetenschap en hoger onderwijs liet hij buiten beschouwing.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.