Onderwijs

TBM dreigt uit gebouw te groeien

De faculteit Techniek, Bestuur en Management (TBM) verwacht de komende jaren uit haar jasje te groeien. Het TBM-gebouw aan de Jaffalaan zal de komende jaren niet groot genoeg zijn om de te verwachten snelle groei van wetenschappelijk personeel op te vangen, voorziet de faculteit.

Verschillende groeiscenario’s die de faculteit heeft laten doorrekenen, wijzen in die richting. Nadat TBM-decaan prof.dr.ir. Hugo Priemus het probleem in een brief heeft aangekaart bij het college van bestuur, heeft het college Vastgoed opdracht gegeven tot een haalbaarheidstudie. Dat onderzoek moet duidelijk maken hoe groot het probleem is en wat de beste oplossingen zijn.

Het wetenschappelijk personeel is bij TBM de afgelopen jaren gestaag gegroeid: in 2003 ging het om 181 mensen, in 2006 zijn dat er 201, en in 2007 zal dat aantal naar verwachting met nog enkele tientallen stijgen. Verder in de toekomst wil Marc Bosma, secretaris van de faculteit, op dit moment niet kijken. “De groeiscenario’s wil ik nu liever niet openbaar maken, anders lijkt het of we via Delta deze discussie met het college willen voeren.”

De groei in wetenschappelijk personeel is niet in de eerste plaats te danken aan het vrijkomen van gelden uit de reorganisatie van de ondersteunende diensten, maar uit eigen investeringen van de faculteit TBM in nieuw onderzoek, zegt Bosma. “En een samenwerkingsverband met het bedrijfsleven als de Shell Project Academy heeft ook voor een instroom van extra wetenschappelijk personeel gezorgd.” Of een deel van de studenten en medewerkers van TBM in de toekomst zal worden ondergebracht in een ander gebouw of in een bij te bouwen vleugel van het huidige gebouw van TBM, is op dit moment nog niet duidelijk. Voor welke oplossing ook zal worden gekozen, het zal zeker tot 2009 duren voor de extra ruimte zal zijn gerealiseerd.

In de tussentijd zullen tijdelijke oplossingen moeten worden geïmproviseerd. “We kijken nu al naar manieren om de beschikbare ruimte efficiënter te gebruiken”, vertelt Bosma. “Je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan het delen van werkplekken. Twee deeltijdwerkers die niet op dezelfde dagen werken, zouden bijvoorbeeld een bureau kunnen delen.”

Een andere manier om meer kantoorruimte te creëren is het via glazen wanden afsluiten en benutten van nog open ruimtes, waar dan bijvoorbeeld een secretariaat kan worden gehuisvest. “We hebben daar al enige ervaring mee”, zegt Bosma.

Het schuiven met ruimte mag niet ten koste gaan van de studenten, benadrukt de secretaris van de faculteit. “Met name voor werkplekken en projectruimte voor de studenten moeten genoeg vierkante meters overblijven.”

Het TBM-gebouw aan de Jaffalaan zal de komende jaren niet groot genoeg zijn om de te verwachten snelle groei van wetenschappelijk personeel op te vangen, voorziet de faculteit. Verschillende groeiscenario’s die de faculteit heeft laten doorrekenen, wijzen in die richting. Nadat TBM-decaan prof.dr.ir. Hugo Priemus het probleem in een brief heeft aangekaart bij het college van bestuur, heeft het college Vastgoed opdracht gegeven tot een haalbaarheidstudie. Dat onderzoek moet duidelijk maken hoe groot het probleem is en wat de beste oplossingen zijn.

Het wetenschappelijk personeel is bij TBM de afgelopen jaren gestaag gegroeid: in 2003 ging het om 181 mensen, in 2006 zijn dat er 201, en in 2007 zal dat aantal naar verwachting met nog enkele tientallen stijgen. Verder in de toekomst wil Marc Bosma, secretaris van de faculteit, op dit moment niet kijken. “De groeiscenario’s wil ik nu liever niet openbaar maken, anders lijkt het of we via Delta deze discussie met het college willen voeren.”

De groei in wetenschappelijk personeel is niet in de eerste plaats te danken aan het vrijkomen van gelden uit de reorganisatie van de ondersteunende diensten, maar uit eigen investeringen van de faculteit TBM in nieuw onderzoek, zegt Bosma. “En een samenwerkingsverband met het bedrijfsleven als de Shell Project Academy heeft ook voor een instroom van extra wetenschappelijk personeel gezorgd.” Of een deel van de studenten en medewerkers van TBM in de toekomst zal worden ondergebracht in een ander gebouw of in een bij te bouwen vleugel van het huidige gebouw van TBM, is op dit moment nog niet duidelijk. Voor welke oplossing ook zal worden gekozen, het zal zeker tot 2009 duren voor de extra ruimte zal zijn gerealiseerd.

In de tussentijd zullen tijdelijke oplossingen moeten worden geïmproviseerd. “We kijken nu al naar manieren om de beschikbare ruimte efficiënter te gebruiken”, vertelt Bosma. “Je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan het delen van werkplekken. Twee deeltijdwerkers die niet op dezelfde dagen werken, zouden bijvoorbeeld een bureau kunnen delen.”

Een andere manier om meer kantoorruimte te creëren is het via glazen wanden afsluiten en benutten van nog open ruimtes, waar dan bijvoorbeeld een secretariaat kan worden gehuisvest. “We hebben daar al enige ervaring mee”, zegt Bosma.

Het schuiven met ruimte mag niet ten koste gaan van de studenten, benadrukt de secretaris van de faculteit. “Met name voor werkplekken en projectruimte voor de studenten moeten genoeg vierkante meters overblijven.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.