Onderwijs

Superbusdebat moet gemoederen sussen

Met een rondetafeldiscussie over de Superbus wil de TU de nakende oorlog tussen voor- en tegenstanders van het project tot bedaren brengen.

Het debat is een initiatief van het college van bestuur en vindt al volgende week plaats. “Er is in de media en de politiek veel aandacht voor dit vrij jonge project”, zegt universiteitssecretaris mr. Hans Krul. “Die discussie laten we liever via de binnenkant, dan via de buitenkant van de universiteit plaatsvinden.”

Wie aan het debat deelnemen en wat precies op de agenda staat, was bij het ter perse gaan van deze Delta nog niet geheel duidelijk. Verwacht worden onder meer prof.dr. Wubbo Ockels, ir. Joris Melkert en dr. Antonia Terzi van het Superbusproject, prof.dr.ing. Ingo Hansen van de sectie transport en planning (Civiele Techniek en Geowetenschappen), voormalig secretaris-generaal van Verkeer en Waterstaat ir. Seen van der Plas, TU-collegevoorzitter ir. Hans van Luijk en TBM-decaan prof.dr.ir. Hugo Priemus. Iedere faculteit mag een select gezelschap toehoorders afvaardigen: de decaan plus vijf genodigden naar keuze.

Directe aanleiding is een uiterst kritische paper die Hansen in november inbrengt op het Colloquium Vervoerplanologisch Speurwerk (CVS) in Amsterdam. Daarin veegt de hoogleraar verkeers- en vervoersvoorzieningen de vloer aan met een aantal cruciale vooronderstellingen van het project. Zo zouden zowel Superbus als Superbaan veel duurder uitvallen, zou de racebus lastig zijn in te passen in het wegverkeer en zou Ockels ten onrechte uitgaan van de regels voor het wegverkeer, in plaats van de strengere normen voor het treinvervoer.

Eerder haalde emeritushoogleraar prof.ir. Albert Pols in deze krant ook al uit naar het Superbusproject. Pols verweet de initiatiefnemers ‘overselling die alle perken te buiten gaat’ en liet weten dat hij alle Superbus-deelnemers op champagne trakteert, als Ockels er werkelijk in slaagt om in 2008 een prototype naar buiten te rollen dat aan alle beloftes voldoet.

Tot het debat hebben Ockels en zijn collega’s weinig behoefte aan, zoals ze het zelf noemen, ‘welles-nietesspelletjes’. Dat is wat anders dan kritiek uit de weg gaan, beklemtoont Ockels: “Als er iemand inhoudelijke kritiek heeft, dan is dat heel belangrijk. We kunnen het ons niet permitteren om fouten te maken. Maar als iemand zegt: snel, duurzaam en rendabel kunnen niet samengaan, dan is dat een mening, geen inhoudelijke kritiek.” Zijn collega ir. Joris Melkert bekijkt het pragmatisch: “We steken onze energie liever in het maken van een prototype. Toen we met Nuna begonnen, verklaarde iedereen ons ook voor gek.”

Hoewel het college van bestuur 350 duizend euro voor het project uittrekt, staat dat los van de precieze toepassing, onderstreept Krul. “We werken niet aan een oplossing voor welk concreet maatschappelijk probleem dan ook”, zegt hij, verwijzend naar de discussie over de eventuele toepasbaarheid van de Superbus als alternatief voor de Zuiderzeelijn. “De Superbus is een modelproject. We hopen er inspiratie te vinden om tot innovaties te komen. Dat is ook de rol van een universiteit.” (MK)

Het debat is een initiatief van het college van bestuur en vindt al volgende week plaats. “Er is in de media en de politiek veel aandacht voor dit vrij jonge project”, zegt universiteitssecretaris mr. Hans Krul. “Die discussie laten we liever via de binnenkant, dan via de buitenkant van de universiteit plaatsvinden.”

Wie aan het debat deelnemen en wat precies op de agenda staat, was bij het ter perse gaan van deze Delta nog niet geheel duidelijk. Verwacht worden onder meer prof.dr. Wubbo Ockels, ir. Joris Melkert en dr. Antonia Terzi van het Superbusproject, prof.dr.ing. Ingo Hansen van de sectie transport en planning (Civiele Techniek en Geowetenschappen), voormalig secretaris-generaal van Verkeer en Waterstaat ir. Seen van der Plas, TU-collegevoorzitter ir. Hans van Luijk en TBM-decaan prof.dr.ir. Hugo Priemus. Iedere faculteit mag een select gezelschap toehoorders afvaardigen: de decaan plus vijf genodigden naar keuze.

Directe aanleiding is een uiterst kritische paper die Hansen in november inbrengt op het Colloquium Vervoerplanologisch Speurwerk (CVS) in Amsterdam. Daarin veegt de hoogleraar verkeers- en vervoersvoorzieningen de vloer aan met een aantal cruciale vooronderstellingen van het project. Zo zouden zowel Superbus als Superbaan veel duurder uitvallen, zou de racebus lastig zijn in te passen in het wegverkeer en zou Ockels ten onrechte uitgaan van de regels voor het wegverkeer, in plaats van de strengere normen voor het treinvervoer.

Eerder haalde emeritushoogleraar prof.ir. Albert Pols in deze krant ook al uit naar het Superbusproject. Pols verweet de initiatiefnemers ‘overselling die alle perken te buiten gaat’ en liet weten dat hij alle Superbus-deelnemers op champagne trakteert, als Ockels er werkelijk in slaagt om in 2008 een prototype naar buiten te rollen dat aan alle beloftes voldoet.

Tot het debat hebben Ockels en zijn collega’s weinig behoefte aan, zoals ze het zelf noemen, ‘welles-nietesspelletjes’. Dat is wat anders dan kritiek uit de weg gaan, beklemtoont Ockels: “Als er iemand inhoudelijke kritiek heeft, dan is dat heel belangrijk. We kunnen het ons niet permitteren om fouten te maken. Maar als iemand zegt: snel, duurzaam en rendabel kunnen niet samengaan, dan is dat een mening, geen inhoudelijke kritiek.” Zijn collega ir. Joris Melkert bekijkt het pragmatisch: “We steken onze energie liever in het maken van een prototype. Toen we met Nuna begonnen, verklaarde iedereen ons ook voor gek.”

Hoewel het college van bestuur 350 duizend euro voor het project uittrekt, staat dat los van de precieze toepassing, onderstreept Krul. “We werken niet aan een oplossing voor welk concreet maatschappelijk probleem dan ook”, zegt hij, verwijzend naar de discussie over de eventuele toepasbaarheid van de Superbus als alternatief voor de Zuiderzeelijn. “De Superbus is een modelproject. We hopen er inspiratie te vinden om tot innovaties te komen. Dat is ook de rol van een universiteit.” (MK)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.