Onderwijs

Studieschuld meewegen bij hypotheek mag

Het is verstandig dat banken studieschulden meewegen bij een hypotheekaanvraag, vinden staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs en minister Jan Kees de Jager van Financiën.


Banken zijn de afgelopen jaren strenger geworden. Wie schulden heeft, krijgt minder snel een hypotheek of moet met een lager bedrag genoegen nemen. Ook studieschulden wegen mee, waardoor het voor afgestudeerden lastiger is om een huis te kopen.De PvdA heeft er problemen mee dat banken de studieschuld laten meetellen bij een hypotheekaanvraag. Gezien de kans op een hoger inkomen is het toch verantwoord dat studenten een studielening afsluiten? Dat moet toch niet ontmoedigd worden door “stroeve hypotheekverstrekking”?Daar kijkt het kabinet anders tegenaan. Studieleningen mogen dan verantwoord zijn, dat wil niet zeggen dat ze niet meetellen in de maandlasten. “Oud-studenten kunnen het geld voor de terugbetaling van hun studieschuld immers niet gebruiken voor de aflossing van een hypotheek”, antwoordt staatssecretaris Zijlstra.Of het kopen van een huis voor starters op de woningmarkt “in principe mogelijk moet zijn”, zoals de PvdA stelt? Jawel, vindt het kabinet, maar die starters moeten wel een verantwoorde hypotheek afsluiten. Hun maandlasten mogen niet te hoog worden.Op de achtergrond speelt de discussie over het leenstelsel in het hoger onderwijs. De studieschuld van studenten wordt steeds hoger. Als de Tweede Kamer akkoord gaat, krijgen masterstudenten vanaf september geen basisbeurs meer. Wie het geld toch nodig heeft, kan het lenen bij DUO. Sommige partijen, waaronder VVD en PvdA, willen de basisbeurs ook voor bachelorstudenten afschaffen.Daarbij komt dat de woningmarkt in het slop zit. Starters zijn nodig voor de doorstroming op de woningmarkt. Zij zouden daarom niet te veel gehinderd moeten worden bij het krijgen van een hypotheek, vinden politici van onder meer de PvdA.Huizenkopers kunnen hun studieschuld verzwijgen. Daar komen banken niet snel achter, want studieschulden staan niet geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie. Twee jaar geleden pleitte het Nibud ervoor om daar verandering in te brengen. Mensen zouden tegen te hoge maandlasten beschermd moeten worden, meende het Nibud.

 

Waterraketten
Studenten van het vak thermodynamica I konden zich vrijdag 25 maart weer uitleven bij de jaarlijkse wedstrijd waterraketten lanceren van de faculteit 3mE. Het winnende team haalde een afstand van ruim honderdtwintig meter met een petfles van een halve liter water. De winnaars mochten honderd euro mee naar huis nemen. (Foto: Dineke Heersma)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.