Onderwijs

‘Studieschuld-loterij’ niet eerlijk

Het rentepercentage dat afgestudeerden voor hun studieschuld betalen wordt telkens voor een periode van vijf jaar vastgesteld. Dat gebeurt al twintig jaar, maar de onderwijswoordvoerders in de Tweede Kamer zijn ervan geschrokken.


Studenten die ‘op het verkeerde moment’ afstuderen betalen vijf jaar lang een hogere rente dan studenten die ‘geluk hebben’ met een laag percentage. Dagblad De Pers spreekt van “een loterij” waarin afgestudeerden terechtkomen.


De krant meldt dat kamerleden van VVD, PvdA en SP tijdens de schriftelijke inbreng voor het wetsvoorstel ‘studeren is investeren’ hierover vragen zullen stellen aan staatssecretaris Zijlstra.


Wie leent bij DUO, betaalt daarover al tijdens de studie rente. Hoe hoog die is, wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. In december werd bekend dat het percentage voor 2012 historisch laag zal zijn, namelijk 1,39 procent. Dat is de laagste rentestand sinds 2001. Toen bedroeg de rente nog 5,18 procent.


De rente voor afgestudeerden geldt telkens voor een periode van vijf jaar en wordt vastgezet in het kalenderjaar na afstuderen. Wie in 2011 zijn diploma haalde, betaalt vanaf 1 januari 2012 dus vijf jaar lang 1,39 procent rente over zijn schuld. In 2017 wordt dat percentage voor hen opnieuw bepaald. Dit systeem bestaat al jaren.


Volgens DUO zou het invoeren van een jaarlijkse rentebepaling meer onzekerheid opleveren, omdat de maandlasten van afbetalers dan ieder jaar veranderen. Bovendien zou het lastig uitvoerbaar zijn, omdat zij vaker op de hoogte moeten worden gebracht van veranderingen.


VVD-kamerlid Anne-Wil Lucas vindt de systematiek raar en wil weten of het niet eerlijker is om het gemiddelde rentepercentage tijdens de opbouw van de schuld te nemen, zegt ze in De Pers. Ze vreest dat studenten gaan speculeren en zullen proberen om op een strategisch moment af te studeren.


De gemiddelde studieschuld van aflossers die in 2010 startten met afbetalen, bedroeg 14.657 euro. Voor de huidige generatie – een kwart van de studenten leent – wordt dat naar schatting 15.360 euro.


 
 

In landen waar middelbare scholieren goed presteren, blijken docenten vaker hoogopgeleid te zijn. Hoogopgeleide docenten zouden beter in staat zijn om in te spelen op de individuele talenten en behoeften van leerlingen. Maar in Nederland daalt het opleidingsniveau van docenten juist.

Startkwalificatie
De Onderwijsraad stelt daarom voor om docenten met een bacheloropleiding een startkwalificatie te geven voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs, maar alleen op voorwaarde dat zij binnen vijf jaar een masteropleiding afronden. Een bachelor die al voor de klas staat, moet bovendien verplicht deelnemen aan bij- en nascholing.

Lerarenregister
Docenten die niet op tijd hun master halen (ze zijn vrij in de keuze voor een programma) of weigeren zich bij te scholen, krijgen een aantekening in het nog te ontwikkelen lerarenregister en wordt de lesbevoegdheid ontnomen.

Het advies is een reactie op het ‘Actieplan Beter Presteren’ dat minister Van Bijsterveldt onlangs presenteerde om de prestaties van leerlingen in het voortgezet onderwijs te verbeteren.

Toets onderbouw
De Onderwijsraad – een onafhankelijk adviescollege van de regering – pleit daarnaast voor de invoering van een toets in de onderbouw om de vorderingen van leerlingen in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde te meten.

Onderwijsbond
De Algemene Onderwijsbond (AOb) is enthousiast over het plan om alle leraren op te leiden tot master. Wel vraagt ze zich af hoe die opleidingen gefinancierd zullen worden. De bond vindt dat daarover in de cao afspraken moeten worden gemaakt, net als over beschikbare studietijd. De toets voor middelbare scholieren kan op minder instemming rekenen: dat zou wel eens kunnen leiden tot een “bureaucratisch toetscircus”, aldus AOb-bestuurder Ton Rolvink.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.