Onderwijs

Studentenraad bezorgd over toekomst RAS

Een fulltime bestuursjaar gaat een student drieduizend euro meer kosten met de invoering van het leenstelsel, stelt de studentenraad. Ze dringt er bij het college van bestuur op aan uitgaven aan de regeling afstudeersteun (RAS) minimaal gelijk te houden.

De studentenraad (sr) doet de TU drie aanbevelingen voor de toekomst van de RAS. De eerste is de belangrijkste. De sr wil namelijk dat de regeling en het budget minimaal gelijk blijven aan voorgaande jaren. Liefst zien de studenten het bedrag dat de universiteit uittrekt voor afstudeersteun toenemen.

De raad had gehoopt dat college van bestuurslid Anka Mulder daar tijdens de overlegvergadering van 18 december toezeggingen voor zou doen. Dat deed zij niet. Mulder herinnerde de studenten eraan dat de universiteit vorig jaar juist met de sr heeft afgesproken om de RAS-uitgaven in te dammen. In 2012 kostte de regeling de TU 1,8 miljoen euro, een overschrijding van 700 duizend euro van het budget.

Uit het jaaroverzicht van 2014 moet blijken of de afgesproken bezuiniging van 261 duizend euro is gehaald. Mulder wil dat overzicht en het advies van de dienst onderwijs- en studentenzaken afwachten.

In de RAS zitten ruwweg drie categorieën financiële steun aan studenten. Er is compensatie voor studenten die studievertraging oplopen door overmacht, door bestuursfuncties en door overige omstandigheden als het bedrijven van topsport. Vooral overmachtssituaties komen steeds vaker voor.

De sr vreest dat dat aantal door het leenstelsel alleen maar verder zal oplopen. Daarom wil zij van de universiteit de toezegging dat dat niet ten koste zal gaan van de post bestuurlijke activiteiten. Die zijn volgens hen noodzakelijk voor de persoonlijke ontwikkeling van studenten en voor het verenigingsleven in Delft.

Als het leenstelsel er komt, zijn studenten volgens de sr al drieduizend euro meer kwijt aan een fulltime bestuursjaar. De RAS wordt dan nog belangrijker dan nu, stelt zij. Mulder antwoordde dit mee te nemen in haar overwegingen, zonder verdere toezeggingen te doen.

Als laatste dringt de sr aan op tijdige duidelijkheid voor de verenigingen wiens bestuursleden RAS-maanden ontvangen. Mulder: “De RAS is heel belangrijk, ze kenmerkt de Delftse cultuur. Ik kan me voorstellen dat studenten willen weten wat er verandert. Vóór 1 maart moet dat kunnen.” 

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.