Campus

Studenten kamers in EWI?

De TU Delft heeft een voorkeur voor sloop van het pand van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica, maar is er ook studentenhuisvesting in mogelijk?

Wiskunde en Informatica vertrokken eind vorig jaar uit EWI. (Foto: Connie van Uffelen)

De universiteit heeft studentenhuisvester Duwo niet benaderd om onderzoek te doen naar studentenhuisvesting in het pand van EWI, aldus vestigingsdirecteur Michiel Ensink. Wel heeft Duwo er zelf onderzoek naar gedaan, waarbij alleen is gekeken naar de transformatiemogelijkheden van de hoogbouw naar woonfuncties.


Volgens Ensink is het pand ‘gedeeltelijk geschikt te maken voor studentenhuisvesting, zij het tegen zeer hoge kosten.’ “Wat het duur maakt is dat je de hele gevel tot op het bot moet strippen en opnieuw opbouwen. Bovendien wil je een flinke slag maken in de verduurzaming. Daar komt bij dat je op hoogte zit te werken, wat aan- en afvoer van bouwmateriaal duur maakt. Uiteraard hebben wij niet gekeken naar de vervangingsmogelijkheden voor de huidige onderwijsfuncties. Duwo snapt dat de TU daarin een eigen afweging maakt, waarbij de kwaliteit van de campus met haar onderwijs- en onderzoeksfuncties op de langere termijn centraal staat.”


De huisvester meldt binnenkort weer met de TU en de gemeente in gesprek te gaan over de mogelijkheden om studentenhuisvesting elders en rondom de campus te realiseren. “Mede gezien de aanhoudende tekorten aan betaalbare studentenhuisvesting in Delft”, zegt Ensink.


Ook de Stichting Herontwikkeling tot Studentenhuisvesting Delft (SHS) onderzocht of het pand geschikt is te maken voor tijdelijke studentenhuisvesting. Dat gebeurde afgelopen zomer met een kleine haalbaarheidsstudie. De details daarvan wil SHS niet delen, maar volgens voorzitter Anneloes Tilman werd er gekeken naar wat studenten er zouden willen, naar wat er nodig is en hoeveel woningen er in zouden kunnen.


Daarbij is niet het hele pand maar één verdieping bekeken, omdat het gebouw deels nog in gebruik is. “We hebben het oppervlak van een verdieping gedeeld door het oppervlak van een studentenkamer”, zegt Tilman. “Het werd een redelijk groot studentenhuis, zullen we maar zeggen.”


Energie- en onderhoudskosten

Studentenhuisvesting bleek voor SHS niet haalbaar. “Vooral omdat de TU dat niet wilde, en door de financiële lasten die aan het pand verbonden zijn”, zegt Tilman. Ze doelt op de energie- en onderhoudskosten. “De gevel is slecht.” De servicekosten die nodig zijn om het gebouw te verwarmen, zouden een huurprijs opleveren die SHS voor studentenkamers te hoog vindt.


Jammer? “Ja”, zegt Tilman. “Het is lastig. Misschien was er een manier geweest waarop het zou kunnen, maar dan moet je het hele pand erbij betrekken en niet één verdieping. Aan de andere kant: de levensduur van het gebouw raakt ook op.”


SHS keek ook naar de mogelijkheid van studieplekken. “Daar is een tekort aan en hier staat een gebouw leeg”, zegt Tim Luijten van SHS. “We hebben dat besproken met de TU, maar die stuurde een mail dat het gebouw nu bewust leegstaat.”

Nieuwsredacteur Connie van Uffelen

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

c.j.c.vanuffelen@tudelft.nl

Comments are closed.