Onderwijs

Studentenenquête

Het college van bestuur wil de sterke en zwakke punten van de universitaire opleiding in kaart brengen. Onlangs besloot het jaarlijks een universitaire studentenenquête te houden.

Alle studenten van een studiejaar worden gevraagd hun oordeel te geven over de opleiding, studieomgeving en studieklimaat.

In tegenstelling tot course evaluation, waar het gaat om de beoordeling van één specifieke cursus, betreft het hier een beoordeling van de TU in het algemeen. Over de opleiding wil men bijvoorbeeld weten hoe deze aansluit de studie op het vwo, hoe de samenhang is tussen vakken en hoe de kwaliteit van verschillende werkvormen gevonden wordt.

Wat betreft de studieomgeving gaat het om zaken als voorzieningen in studiebegeleiding, administraties, bibliotheken en dergelijke. Het studieklimaat heeft betrekking op de wijze waarop docenten met studenten omgaan of hoe de sfeer is tussen studenten onderling.

Het streven is de eerste enquête in februari 1997 te houden. (J.O.)

Joyce Ouwerkerk

Het college van bestuur wil de sterke en zwakke punten van de universitaire opleiding in kaart brengen. Onlangs besloot het jaarlijks een universitaire studentenenquête te houden. Alle studenten van een studiejaar worden gevraagd hun oordeel te geven over de opleiding, studieomgeving en studieklimaat.

In tegenstelling tot course evaluation, waar het gaat om de beoordeling van één specifieke cursus, betreft het hier een beoordeling van de TU in het algemeen. Over de opleiding wil men bijvoorbeeld weten hoe deze aansluit de studie op het vwo, hoe de samenhang is tussen vakken en hoe de kwaliteit van verschillende werkvormen gevonden wordt.

Wat betreft de studieomgeving gaat het om zaken als voorzieningen in studiebegeleiding, administraties, bibliotheken en dergelijke. Het studieklimaat heeft betrekking op de wijze waarop docenten met studenten omgaan of hoe de sfeer is tussen studenten onderling.

Het streven is de eerste enquête in februari 1997 te houden. (J.O.)

Joyce Ouwerkerk

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.