Campus

Studentenadviesbureau

Studenten gestart in 1991 of laterBehoor jij tot bovenstaande groep studenten dan heb je volgens het huidige recht wat betreft studiefinanciering na je vijfde jaar nog recht op èèn jaar de basisbeurs en eventueel de aanvullende beurs als rentedragende lening met bijbehorende OV-studentenkaart.

br />
Door de Tweede kamer is een wetsvoorstel aangenomen dat het leenrecht nog met een jaar verlengt: dus per 1 september 1996 heb je nog twee jaar recht op rentedragend lenen plus OV-studentenkaart.

Extra financiering voor Techniekstudenten

De minister heeft voor bepaalde groepen studenten extra geld beschikbaar gesteld. Dat geld is bestemd voor het zgn. “Techniekfonds”, waaruit starters in de jaren 1991-1992-1993 (met uitzondering van Bouwkunde, Industrieel Ontwerpen en Technische Bestuurskunde) en 1994 (met uitzondering van Technische Bestuurskunde) gedurende een half jaar een uitkering kunnen krijgen onder bepaalde voorwaarden, lees de folder “Extra financiering voor techniekstudenten”, verkrijgbaar bij het Studentenadviesbureau.

Een van die voorwaarden staat in de folder beschreven als: U staat onafgebroken ingeschreven bij genoemde studierichting. Bedoeld wordt dat je onafgebroken ingeschreven staat bij één van de niet- uitgesloten studierichtingen. Een eventuele omzwaai binnen deze richtingen hoeft dus niet direct te betekenen dat je voor deze regeling niet in aanmerking komt!

De uitkering beloopt fl.566,- per maand. In eerste instantie in de vorm van een rentedragende lening die wordt omgezet in een gift als het doctoraal examen met goed gevolg is afgelegd binnen zes jaar. Deze regeling gaat effectief in op 1 mei 1996, d.w.z. met ingang van die datum kan een aanvraag worden gedaan.

In principe kun je dus èn een rentedragende lening van de IBG krijgen èn een ondersteuning van de universiteit. Let op! Als je 0,00 gulden bij de IBG leent behoudt je het recht op je OV-studentenkaart. Meer informatie op het Studentenadviesbureau.
WETENSCHAPSWINKEL

De doelstelling van de Wetenschapswinkel is o.a. de op de TU aanwezige kennis toegankelijk te maken voor (georganiseerde) groepen in de samenleving, b.v. bewonersorganisaties of milieugroepen.

Bij de Wetenschapswinkel wordt een deel van de gestelde vragen beantwoord door de medewerkers zelf en een deel i.s.m. medewerkers van vakgroepen aan de TU. Ook is er een wisselend bestand van vragen waarvoor wij de medewerking zoeken van vrijwilligers, hetzij studenten hetzij net afgestudeerden.

Vragen waarvoor wij vrijwilligers zoeken:
Vraag 1213:

Stichting Geluidshinder vraagt om een onderzoek t.b.v. normontwikkeling m.b.t. bouwprojectenlawaai en het verstoren van recreatiemogelijkheden.

Gezocht: planoloog (met kennis van geluidsproblematiek).

Contact: Joop Busquet. tel: 015-2781092.
Vraag 1241:

Wat zijn de effecten voor het ecosysteem wanneer er natuurontwikkeling uitgevoerd wordt op verontreinigde slibgronden? In het kader van het Deltaplan Grote Rivieren zullen versneld rivieren worden uitgebaggerd. De bedoeling is deze bageerspecie zo mogelijk in te zetten voor natuurontwikkeling. Zwaar verontreinigde specie wordt mogelijk op het land gezet.

Het onderzoek naar de effecten voor de ontwikkeling van het ecosysteem op deze gronden is onderdeel van een vraag van de werkgroep Nederland Gifvrij naar de consequenties voor het milieu van de uitvoering van het Delta Plan Grote Rivieren.

Gevraagd: chemicus, bioloog, civiel-technicus met belangstelling voor milieuproblemen.

Contact: Annemarie van de Vusse, tel. 015 (278) 3704.
Vraag 1307:

Milieufederatie Flevoland wil weten wat de gevolgen zijn op milieu/verkeer/infrastructuur als de 6e baan van Schiphol in Flevoland gepland zou worden.
Gezocht: planoloog/bestuurskundige.

Contact: Joop Busquet 015-(2781092.
Vraag 1310:

Bew. cie Oosterflank te Rotterdam vraagt ondersteuning van de Wetenschapswinkel m.b.t. de parkeerproblematiek rondom het winkelcentrum.
Gezocht: verkeerskundige/stedebouwkundige.

Contact: Joost Meilof 015-2781092.
Vraag 1311:

Bewoners commissie te Gouda wil weten wat de gevolgen voor hun wijk zijn i.v.m. de bouw van een nieuwe spoorbrug.

Gezocht: civiel technicus.

Contact: Joost Meilof 015-2781092.

Heb je interesse om aan een van deze vragen te werken, neem dan contact op met de bij de vraag genoemde medewerker of met het secretariaat van de Wetenschapswinkel, onder vermelding van het vraagnummer en/of de contactpersoon.

Studenten gestart in 1991 of later

Behoor jij tot bovenstaande groep studenten dan heb je volgens het huidige recht wat betreft studiefinanciering na je vijfde jaar nog recht op èèn jaar de basisbeurs en eventueel de aanvullende beurs als rentedragende lening met bijbehorende OV-studentenkaart.

Door de Tweede kamer is een wetsvoorstel aangenomen dat het leenrecht nog met een jaar verlengt: dus per 1 september 1996 heb je nog twee jaar recht op rentedragend lenen plus OV-studentenkaart.

Extra financiering voor Techniekstudenten

De minister heeft voor bepaalde groepen studenten extra geld beschikbaar gesteld. Dat geld is bestemd voor het zgn. “Techniekfonds”, waaruit starters in de jaren 1991-1992-1993 (met uitzondering van Bouwkunde, Industrieel Ontwerpen en Technische Bestuurskunde) en 1994 (met uitzondering van Technische Bestuurskunde) gedurende een half jaar een uitkering kunnen krijgen onder bepaalde voorwaarden, lees de folder “Extra financiering voor techniekstudenten”, verkrijgbaar bij het Studentenadviesbureau.

Een van die voorwaarden staat in de folder beschreven als: U staat onafgebroken ingeschreven bij genoemde studierichting. Bedoeld wordt dat je onafgebroken ingeschreven staat bij één van de niet- uitgesloten studierichtingen. Een eventuele omzwaai binnen deze richtingen hoeft dus niet direct te betekenen dat je voor deze regeling niet in aanmerking komt!

De uitkering beloopt fl.566,- per maand. In eerste instantie in de vorm van een rentedragende lening die wordt omgezet in een gift als het doctoraal examen met goed gevolg is afgelegd binnen zes jaar. Deze regeling gaat effectief in op 1 mei 1996, d.w.z. met ingang van die datum kan een aanvraag worden gedaan.

In principe kun je dus èn een rentedragende lening van de IBG krijgen èn een ondersteuning van de universiteit. Let op! Als je 0,00 gulden bij de IBG leent behoudt je het recht op je OV-studentenkaart. Meer informatie op het Studentenadviesbureau.
WETENSCHAPSWINKEL

De doelstelling van de Wetenschapswinkel is o.a. de op de TU aanwezige kennis toegankelijk te maken voor (georganiseerde) groepen in de samenleving, b.v. bewonersorganisaties of milieugroepen.

Bij de Wetenschapswinkel wordt een deel van de gestelde vragen beantwoord door de medewerkers zelf en een deel i.s.m. medewerkers van vakgroepen aan de TU. Ook is er een wisselend bestand van vragen waarvoor wij de medewerking zoeken van vrijwilligers, hetzij studenten hetzij net afgestudeerden.

Vragen waarvoor wij vrijwilligers zoeken:
Vraag 1213:

Stichting Geluidshinder vraagt om een onderzoek t.b.v. normontwikkeling m.b.t. bouwprojectenlawaai en het verstoren van recreatiemogelijkheden.

Gezocht: planoloog (met kennis van geluidsproblematiek).

Contact: Joop Busquet. tel: 015-2781092.
Vraag 1241:

Wat zijn de effecten voor het ecosysteem wanneer er natuurontwikkeling uitgevoerd wordt op verontreinigde slibgronden? In het kader van het Deltaplan Grote Rivieren zullen versneld rivieren worden uitgebaggerd. De bedoeling is deze bageerspecie zo mogelijk in te zetten voor natuurontwikkeling. Zwaar verontreinigde specie wordt mogelijk op het land gezet.

Het onderzoek naar de effecten voor de ontwikkeling van het ecosysteem op deze gronden is onderdeel van een vraag van de werkgroep Nederland Gifvrij naar de consequenties voor het milieu van de uitvoering van het Delta Plan Grote Rivieren.

Gevraagd: chemicus, bioloog, civiel-technicus met belangstelling voor milieuproblemen.

Contact: Annemarie van de Vusse, tel. 015 (278) 3704.
Vraag 1307:

Milieufederatie Flevoland wil weten wat de gevolgen zijn op milieu/verkeer/infrastructuur als de 6e baan van Schiphol in Flevoland gepland zou worden.
Gezocht: planoloog/bestuurskundige.

Contact: Joop Busquet 015-(2781092.
Vraag 1310:

Bew. cie Oosterflank te Rotterdam vraagt ondersteuning van de Wetenschapswinkel m.b.t. de parkeerproblematiek rondom het winkelcentrum.
Gezocht: verkeerskundige/stedebouwkundige.

Contact: Joost Meilof 015-2781092.
Vraag 1311:

Bewoners commissie te Gouda wil weten wat de gevolgen voor hun wijk zijn i.v.m. de bouw van een nieuwe spoorbrug.

Gezocht: civiel technicus.

Contact: Joost Meilof 015-2781092.

Heb je interesse om aan een van deze vragen te werken, neem dan contact op met de bij de vraag genoemde medewerker of met het secretariaat van de Wetenschapswinkel, onder vermelding van het vraagnummer en/of de contactpersoon.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.