Campus

Studentenadviesbureau

Trajekt ArbeidsmarktoriëntatieZit je in de eindfase van je studie, wil je je voorbereiden op je toekomst als ingenieur? Bij het Studentenadviesbureau kun je een speciaal traject doorlopen, als oriëntatie op de arbeidsmarkt.

br />
Het traject bestaat uit een aantal onderdelen:

Allereerst een persoonlijk gesprek met een van de adviseurs. Daarin komen onder andere je verwachtingen van het trajekt aan de orde, en wordt beoordeeld of het voor jou zinvol is eraan deel te nemen.

Vervolgens het onderdeel: Persoonlijk loopbaanprofiel.

Je kijkt terug naar je verleden als student en gebruikt deze informatie voor het maken van concrete toekomstplannen. Dit doe je aan de hand van oefenmateriaal. Daarbij is het ook zinvol als je je oriënteert op je toekomstige positie door gesprekken te voeren met personen die je meer kunnen vertellen over je mogelijkheden. Die personen maken deel uit van je persoonlijk netwerk. Veel studenten weten niet hoe hun eigen netwerk er uitziet. Het doel van dit onderdeel is een persoonlijk loopbaanprofiel, specifiek voor jou en voor jouw start op de arbeidsmarkt.

Na afloop van dit onderdeel vindt er wederom een individueel gesprek plaats, gevolgd door het gedeelte: Solliciteren en Selectie.

Waar moet je bij het schrijven van de brief en het opstellen van je CV op letten? Waar let de selecteur binnen een bedrijf op? Je krijgt concrete oefeningen en tips voor deze fase van het solliciteren.

Daarnaast krijg je informatie over vaak gebruikte selectiemiddelen. Je krijgt de kans om aan den lijve met enkele onderdelen van het selectieproces in aanraking te komen: het gesprek en het assessment center. De combinatie van informatie met praktische ervaring zal je helpen je voor te bereiden op een sollicitatieprocedure. We maken gebruik van video-opnamen.

Totale tijdsinvestering: 4,5 dagen, over een tijdspanne van ongeveer 6 weken.

Er is plaats voor maximaal 10 studenten. Inschrijven kan vanaf vandaag en de uiterlijke inschrijfdatum is 15 april.

Nadere informatie bij de receptie van het Studentenadviesbureau.

European Summer School

Charles University organiseert in samenwerking met de TU Praag van een European Summer School op het gebied van “Logic, Language and Information”. Deze Summer School vindt plaats in Praag van 12 tot 23 augustus. Gedurende deze periode worden er diverse colleges, workshops en symposia georganiseerd. Deelname staat open voor studenten en stafleden. Gedetailleerde informatie hierover is verkrijgbaar bij het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau.
Ecole Polytechnique

De Ecole Polytechnique te Palaiseau (gelegen ongeveer 20 km ten zuidwesten van Parijs) biedt jaarlijks aan 25 studenten de mogelijkheid om een studieprogramma aan één van de faculteiten te volgen voor een periode van zes maanden of tien maanden.Het gaat om de volgende faculteiten: Mathématique, Mathématique appliquées, Informatique, Physique, Mécanique, Chemie, Biologie. Het studieprogramma is samengesteld uit het volgen van vakken en het doen van een onderzoeksproject. Kandidaten, niet ouder dan 25 jaar, dienen gevorderd in de studie te zijn, moeten uitstekende studieresultaten hebben behaald en dienen te beschikken over voldoende kennis van de Franse taal om het onderwijs te kunnen volgen. Voor een beperkt aantal kandidaten stelt de “Fondation de l’Ecole Polytechnique” beurzen beschikbaar. De overige kandidaten moeten zelf de financiering van het verblijf regelen. De sluitingstermijn voor aanmeldingen is 30 april voor de studieperiode van 10 maanden met aanvang in oktober 1996 en 15 juli 1996 voor de studieperiode van zes maanden, met aanvang in januari 1997. Gedetailleerde informatie over het studieprogramma van de Ecole Polytechnique alsmede aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau.

CERN Technical Student Programme

Het Technical Student Programme van CERN (European Organization for Nuclear Research) biedt studenten in enkele studierichtingen (civiele techniek, elektrotechniek, geodesie, materiaalkunde, scheikundige technologie, technische natuurkunde, technische wiskunde en informatica en werktuigbouwkunde) de mogelijkheid om in het kader van hun studie aan de TU Delft bij CERN een (onderzoeks)stage dan wel een afstudeerproject te doen. De verblijfsduur bedraagt minimaal 6 maanden en maximaal 12 maanden. Er is een reis- en verblijfskostenvergoeding beschikbaar. Gedetailleerde informatie over de selectiecriteria en aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau. De eerstvolgende sluitingsdatum voor aanmeldingen is 22 juli voor de selectievergadering van 17 september.

Studentenadviesbureau, Julianalaan 134, 2628 Bl Delft, 015-2788012. Dagelijks geopend van 9.00-17.00 uur.

Open spreekuur studentenpsychologen: dagelijks 11.30-12.30 uur.
WETENSCHAPSWINKEL

De doelstelling van de Wetenschapswinkel is o.a. de op de TU aanwezige kennis toegankelijk te maken voor (georganiseerde) groepen in de samenleving, b.v. bewonersorganisaties of milieugroepen.

Bij de Wetenschapswinkel wordt een deel van de gestelde vragen beantwoord door de medewerkers zelf en een deel i.s.m. medewerkers van vakgroepen aan de TU. Ook is er een wisselend bestand van vragen waarvoor wij de medewerking zoeken van vrijwilligers, hetzij studenten hetzij net afgestudeerden.

Vragen waarvoor wij vrijwilligers zoeken:
Vraag 1306:

Bewoners commissie Emmabaan te Koewacht vraagt om een onderzoek naar de uitstoot van gassen van eenspaanplatenfabriek.

Gezocht: een scheikundige/procestechnoloog/milieukundige.

Contact: Arnold Bergstra tel. 015-2786325.
Vraag 1307:

Milieufederatie Flevoland wil weten wat de gevolgen zijn op milieu/verkeer/infrastructuur als de 6e baan van Schiphol in Flevoland gepland zou worden.
Gezocht: planoloog/bestuurskundige.

Contact: Joop Busquet 015-(2781092.
Vraag 1310:

Bew. cie Oosterflank te Rotterdam vraagt ondersteuning van de Wetenschapswinkel m.b.t. de parkeerproblematiek rondom het winkelcentrum.
Gezocht: verkeerskundige/stedebouwkundige.

Contact: Joost Meilof 015-2781092.
Vraag 1311:

Bewoners commissie te Gouda wil weten wat de gevolgen voor hun wijk zijn i.v.m. de bouw van een nieuwe spoorbrug.

Gezocht: civiel technicus.

Contact: Joost Meilof 015-2781092.

Heb je interesse om aan een van deze vragen te werken, neem dan contact op met de bij de vraag genoemde medewerker of met het secretariaat van de Wetenschapswinkel, onder vermelding van het vraagnummer en/of de contactpersoon.

Trajekt Arbeidsmarktoriëntatie

Zit je in de eindfase van je studie, wil je je voorbereiden op je toekomst als ingenieur? Bij het Studentenadviesbureau kun je een speciaal traject doorlopen, als oriëntatie op de arbeidsmarkt.

Het traject bestaat uit een aantal onderdelen:

Allereerst een persoonlijk gesprek met een van de adviseurs. Daarin komen onder andere je verwachtingen van het trajekt aan de orde, en wordt beoordeeld of het voor jou zinvol is eraan deel te nemen.

Vervolgens het onderdeel: Persoonlijk loopbaanprofiel.

Je kijkt terug naar je verleden als student en gebruikt deze informatie voor het maken van concrete toekomstplannen. Dit doe je aan de hand van oefenmateriaal. Daarbij is het ook zinvol als je je oriënteert op je toekomstige positie door gesprekken te voeren met personen die je meer kunnen vertellen over je mogelijkheden. Die personen maken deel uit van je persoonlijk netwerk. Veel studenten weten niet hoe hun eigen netwerk er uitziet. Het doel van dit onderdeel is een persoonlijk loopbaanprofiel, specifiek voor jou en voor jouw start op de arbeidsmarkt.

Na afloop van dit onderdeel vindt er wederom een individueel gesprek plaats, gevolgd door het gedeelte: Solliciteren en Selectie.

Waar moet je bij het schrijven van de brief en het opstellen van je CV op letten? Waar let de selecteur binnen een bedrijf op? Je krijgt concrete oefeningen en tips voor deze fase van het solliciteren.

Daarnaast krijg je informatie over vaak gebruikte selectiemiddelen. Je krijgt de kans om aan den lijve met enkele onderdelen van het selectieproces in aanraking te komen: het gesprek en het assessment center. De combinatie van informatie met praktische ervaring zal je helpen je voor te bereiden op een sollicitatieprocedure. We maken gebruik van video-opnamen.

Totale tijdsinvestering: 4,5 dagen, over een tijdspanne van ongeveer 6 weken.

Er is plaats voor maximaal 10 studenten. Inschrijven kan vanaf vandaag en de uiterlijke inschrijfdatum is 15 april.

Nadere informatie bij de receptie van het Studentenadviesbureau.

European Summer School

Charles University organiseert in samenwerking met de TU Praag van een European Summer School op het gebied van “Logic, Language and Information”. Deze Summer School vindt plaats in Praag van 12 tot 23 augustus. Gedurende deze periode worden er diverse colleges, workshops en symposia georganiseerd. Deelname staat open voor studenten en stafleden. Gedetailleerde informatie hierover is verkrijgbaar bij het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau.
Ecole Polytechnique

De Ecole Polytechnique te Palaiseau (gelegen ongeveer 20 km ten zuidwesten van Parijs) biedt jaarlijks aan 25 studenten de mogelijkheid om een studieprogramma aan één van de faculteiten te volgen voor een periode van zes maanden of tien maanden.Het gaat om de volgende faculteiten: Mathématique, Mathématique appliquées, Informatique, Physique, Mécanique, Chemie, Biologie. Het studieprogramma is samengesteld uit het volgen van vakken en het doen van een onderzoeksproject. Kandidaten, niet ouder dan 25 jaar, dienen gevorderd in de studie te zijn, moeten uitstekende studieresultaten hebben behaald en dienen te beschikken over voldoende kennis van de Franse taal om het onderwijs te kunnen volgen. Voor een beperkt aantal kandidaten stelt de “Fondation de l’Ecole Polytechnique” beurzen beschikbaar. De overige kandidaten moeten zelf de financiering van het verblijf regelen. De sluitingstermijn voor aanmeldingen is 30 april voor de studieperiode van 10 maanden met aanvang in oktober 1996 en 15 juli 1996 voor de studieperiode van zes maanden, met aanvang in januari 1997. Gedetailleerde informatie over het studieprogramma van de Ecole Polytechnique alsmede aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau.

CERN Technical Student Programme

Het Technical Student Programme van CERN (European Organization for Nuclear Research) biedt studenten in enkele studierichtingen (civiele techniek, elektrotechniek, geodesie, materiaalkunde, scheikundige technologie, technische natuurkunde, technische wiskunde en informatica en werktuigbouwkunde) de mogelijkheid om in het kader van hun studie aan de TU Delft bij CERN een (onderzoeks)stage dan wel een afstudeerproject te doen. De verblijfsduur bedraagt minimaal 6 maanden en maximaal 12 maanden. Er is een reis- en verblijfskostenvergoeding beschikbaar. Gedetailleerde informatie over de selectiecriteria en aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau. De eerstvolgende sluitingsdatum voor aanmeldingen is 22 juli voor de selectievergadering van 17 september.

Studentenadviesbureau, Julianalaan 134, 2628 Bl Delft, 015-2788012. Dagelijks geopend van 9.00-17.00 uur.

Open spreekuur studentenpsychologen: dagelijks 11.30-12.30 uur.
WETENSCHAPSWINKEL

De doelstelling van de Wetenschapswinkel is o.a. de op de TU aanwezige kennis toegankelijk te maken voor (georganiseerde) groepen in de samenleving, b.v. bewonersorganisaties of milieugroepen.

Bij de Wetenschapswinkel wordt een deel van de gestelde vragen beantwoord door de medewerkers zelf en een deel i.s.m. medewerkers van vakgroepen aan de TU. Ook is er een wisselend bestand van vragen waarvoor wij de medewerking zoeken van vrijwilligers, hetzij studenten hetzij net afgestudeerden.

Vragen waarvoor wij vrijwilligers zoeken:
Vraag 1306:

Bewoners commissie Emmabaan te Koewacht vraagt om een onderzoek naar de uitstoot van gassen van eenspaanplatenfabriek.

Gezocht: een scheikundige/procestechnoloog/milieukundige.

Contact: Arnold Bergstra tel. 015-2786325.
Vraag 1307:

Milieufederatie Flevoland wil weten wat de gevolgen zijn op milieu/verkeer/infrastructuur als de 6e baan van Schiphol in Flevoland gepland zou worden.
Gezocht: planoloog/bestuurskundige.

Contact: Joop Busquet 015-(2781092.
Vraag 1310:

Bew. cie Oosterflank te Rotterdam vraagt ondersteuning van de Wetenschapswinkel m.b.t. de parkeerproblematiek rondom het winkelcentrum.
Gezocht: verkeerskundige/stedebouwkundige.

Contact: Joost Meilof 015-2781092.
Vraag 1311:

Bewoners commissie te Gouda wil weten wat de gevolgen voor hun wijk zijn i.v.m. de bouw van een nieuwe spoorbrug.

Gezocht: civiel technicus.

Contact: Joost Meilof 015-2781092.

Heb je interesse om aan een van deze vragen te werken, neem dan contact op met de bij de vraag genoemde medewerker of met het secretariaat van de Wetenschapswinkel, onder vermelding van het vraagnummer en/of de contactpersoon.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.