Campus

Studentenadviesbureau

Aanvragen techniekfondsDe formulieren, waarmee een aanvraag voor een half jaar financiële ondersteuning uit het techniekfonds kan worden gedaan, zijn inmiddels verkrijgbaar bij de Centrale Studentenadministratie, het Studentenadviesbureau en de studie-adviseurs.

De aanvragen kunnen nu worden ingediend. Heb je tevens recht op ondersteuning uit het afstudeerfonds wegens bijzondere omstandigheden of omdat je aanspraak kunt maken op een garantietermijn, dan moet je een gecombineerde aanvraag indienen. De Centrale Commissie Afstudeerfonds bepaalt in redelijkheid, in welke volgorde de uitkeringen worden gedaan.

De ondersteuning uit het techniekfonds kan op twee manieren worden uitgekeerd.

1. Vooraf, dat wil zeggen aan het begin van het zesde jaar, in de vorm van een rentedragende lening. Als voorwaarde geldt, dat je het vooruitzicht hebt binnen een jaar af te studeren. Bij je aanvraag moet je een desbetreffende verklaring van de studie-adviseur voegen. De lening wordt omgezet in een gift als je aan de voorwaarde van tijdig afstuderen voldoet, dat wil zeggen je voltooit de studie binnen zes jaar, in voorkomende gevallen vermeerderd met de termijn waarop je aanspraak kunt maken op grond van bijzondere omstandigheden (maximaal een jaar in de regeling Techniekfonds).

2. Achteraf, dat wil zeggen aan het einde van het zesde jaar. Dan laat je in het zesde jaar je studiefinanciering bij de Informatie Beheer Groep gewoon doorlopen; deze wordt dan uitgekeerd in de vorm van een rentedragende lening. Voldoe je aan de voorwaarde van tijdig afstuderen dan betaalt de TU Delft de ondersteuning uit het techniekfonds (6 x fl.566,-) aan de Informatie Beheer Groep, zodat dit bedrag in mindering op de rentedragende lening strekt.

De beide keuze mogelijkheden met betrekking tot de wijze van uitkering van de ondersteuning uit het techniekfonds worden uitgelegd op het aanvraagformulier. Lees dit goed! De voordelen die verbonden zijn aan de tweede mogelijkheid (dus verrekening achteraf tussen TU Delft en Informatie Beheer Groep) worden op het formulier op een rijtje gezet. Heb je na lezing nog vragen wend je dan tot het Studentenadviesbureau.
Afstudeerfonds

De financiële ondersteuning uit het afstudeerfonds wordt sedert 1 september 1995 uitgekeerd in de vorm van een voorwaardelijke rentedragende lening. De voorwaarde is, dat je afstudeert binnen de periode waarvoor ondersteuning is toegekend. Voldoe je aan de voorwaarde, dan wordt de rentedragende lening omgezet in een gift. Het komt veelvuldig voor, dat studenten de termijn net niet halen. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn, bijvoorbeeld het loopt wat tegen met het afstudeerproject. Bij wijze van overgangsmaatregel staat het College van Bestuur gedurende het studiejaar 1995-1996 een uitloop van één maand toe, dat wil zeggen studeer je af binnen de maand volgende op het einde van de termijn, dan wordt de sanctie niet toegepast. De lening wordt dan toch omgezet in een gift. Volgend jaar gaat het College van Bestuur de regeling strikt toepassen!
Tempobeurs

Binnenkort krijg je weer de studiepuntenopgave van jefaculteit. Als je daarin een fout bespeurt onderneem dan actie. Wend je tot de onderwijsadministratie van je faculteit.

Student en bijverdienen

Let op! Studenten met recht op studiefinanciering, dus ook degenen die alleen het recht op de OV-studentenkaart gebruiken met een 0-lening!

In het kalenderjaar 1996 hebben bijverdiensten tot 15.000 gulden netto per jaar, geen invloed op je studiefinanciering. Blijf je onder dit bedrag dan hoef je dit niet aan Studiefinanciering door te geven.

Verdien je meer dan 15.000 gulden per jaar dan heeft dit grote financiële consequenties voor je studiefinanciering.

Als je weet wanneer je inkomsten hoger zullen uitvallen dan is het verstandig je studiefinanciering voor de rest van het kalenderjaar, dus t/m december 1996 stop te zetten, vanaf de maand waarin je de grens van 15.000 gulden overschrijdt. Lever ook de OV-studentenkaart tijdig in.

Meer informatie over o.a. wat de IBG onder bijverdiensten verstaat en de eventuele consequenties is verkrijgbaar bij het Studentenadviesbureau.

Laat je goed voorlichten zodat je niet voor onaangename financiële verrassingen komt te staan!

Student en belasting

De basisbeurs is geheel onbelast. Let op! De aanvullende beurs die je naast je basisbeurs kan ontvangen is echter wel helemaal belast en dien je op te geven op je T (J) formulier.

Studentenadviesbureau, Julianalaan 134, 2628 BL Delft, tel. 015-2788012, open van 9.00-17.00 uur.

Aanvragen techniekfonds

De formulieren, waarmee een aanvraag voor een half jaar financiële ondersteuning uit het techniekfonds kan worden gedaan, zijn inmiddels verkrijgbaar bij de Centrale Studentenadministratie, het Studentenadviesbureau en de studie-adviseurs. De aanvragen kunnen nu worden ingediend. Heb je tevens recht op ondersteuning uit het afstudeerfonds wegens bijzondere omstandigheden of omdat je aanspraak kunt maken op een garantietermijn, dan moet je een gecombineerde aanvraag indienen. De Centrale Commissie Afstudeerfonds bepaalt in redelijkheid, in welke volgorde de uitkeringen worden gedaan.

De ondersteuning uit het techniekfonds kan op twee manieren worden uitgekeerd.

1. Vooraf, dat wil zeggen aan het begin van het zesde jaar, in de vorm van een rentedragende lening. Als voorwaarde geldt, dat je het vooruitzicht hebt binnen een jaar af te studeren. Bij je aanvraag moet je een desbetreffende verklaring van de studie-adviseur voegen. De lening wordt omgezet in een gift als je aan de voorwaarde van tijdig afstuderen voldoet, dat wil zeggen je voltooit de studie binnen zes jaar, in voorkomende gevallen vermeerderd met de termijn waarop je aanspraak kunt maken op grond van bijzondere omstandigheden (maximaal een jaar in de regeling Techniekfonds).

2. Achteraf, dat wil zeggen aan het einde van het zesde jaar. Dan laat je in het zesde jaar je studiefinanciering bij de Informatie Beheer Groep gewoon doorlopen; deze wordt dan uitgekeerd in de vorm van een rentedragende lening. Voldoe je aan de voorwaarde van tijdig afstuderen dan betaalt de TU Delft de ondersteuning uit het techniekfonds (6 x fl.566,-) aan de Informatie Beheer Groep, zodat dit bedrag in mindering op de rentedragende lening strekt.

De beide keuze mogelijkheden met betrekking tot de wijze van uitkering van de ondersteuning uit het techniekfonds worden uitgelegd op het aanvraagformulier. Lees dit goed! De voordelen die verbonden zijn aan de tweede mogelijkheid (dus verrekening achteraf tussen TU Delft en Informatie Beheer Groep) worden op het formulier op een rijtje gezet. Heb je na lezing nog vragen wend je dan tot het Studentenadviesbureau.
Afstudeerfonds

De financiële ondersteuning uit het afstudeerfonds wordt sedert 1 september 1995 uitgekeerd in de vorm van een voorwaardelijke rentedragende lening. De voorwaarde is, dat je afstudeert binnen de periode waarvoor ondersteuning is toegekend. Voldoe je aan de voorwaarde, dan wordt de rentedragende lening omgezet in een gift. Het komt veelvuldig voor, dat studenten de termijn net niet halen. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn, bijvoorbeeld het loopt wat tegen met het afstudeerproject. Bij wijze van overgangsmaatregel staat het College van Bestuur gedurende het studiejaar 1995-1996 een uitloop van één maand toe, dat wil zeggen studeer je af binnen de maand volgende op het einde van de termijn, dan wordt de sanctie niet toegepast. De lening wordt dan toch omgezet in een gift. Volgend jaar gaat het College van Bestuur de regeling strikt toepassen!
Tempobeurs

Binnenkort krijg je weer de studiepuntenopgave van jefaculteit. Als je daarin een fout bespeurt onderneem dan actie. Wend je tot de onderwijsadministratie van je faculteit.

Student en bijverdienen

Let op! Studenten met recht op studiefinanciering, dus ook degenen die alleen het recht op de OV-studentenkaart gebruiken met een 0-lening!

In het kalenderjaar 1996 hebben bijverdiensten tot 15.000 gulden netto per jaar, geen invloed op je studiefinanciering. Blijf je onder dit bedrag dan hoef je dit niet aan Studiefinanciering door te geven.

Verdien je meer dan 15.000 gulden per jaar dan heeft dit grote financiële consequenties voor je studiefinanciering.

Als je weet wanneer je inkomsten hoger zullen uitvallen dan is het verstandig je studiefinanciering voor de rest van het kalenderjaar, dus t/m december 1996 stop te zetten, vanaf de maand waarin je de grens van 15.000 gulden overschrijdt. Lever ook de OV-studentenkaart tijdig in.

Meer informatie over o.a. wat de IBG onder bijverdiensten verstaat en de eventuele consequenties is verkrijgbaar bij het Studentenadviesbureau.

Laat je goed voorlichten zodat je niet voor onaangename financiële verrassingen komt te staan!

Student en belasting

De basisbeurs is geheel onbelast. Let op! De aanvullende beurs die je naast je basisbeurs kan ontvangen is echter wel helemaal belast en dien je op te geven op je T (J) formulier.

Studentenadviesbureau, Julianalaan 134, 2628 BL Delft, tel. 015-2788012, open van 9.00-17.00 uur.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.