Onderwijs

Studenten TU studeren sneller dan voorheen

Het aantal studenten dat zijn bachelor aan de TU in vier jaar haalt, is sinds 2010 bijna verdubbeld. De prestatieafspraken met het ministerie lijken voor een groot deel haalbaar, blijkt uit een tussenstand.


Dramatisch slecht, zo was het bachelor-rendement aan de TU te noemen.  Het percentage studenten dat zijn bachelor in vier jaar afrondde was met 27 het laagst van alle Nederlandse universiteiten. Een van de afspraken van de TU met het ministerie van onderwijs was dan ook om dit percentage eind 2015 op 55 procent te hebben. Nu ligt het al op 49 procent.


Dat veel meer studenten hun bachelor in vier jaar haalden, heeft volgens collegelid Anka Mulder te maken met het bindend studieadvies, de harde knip en de langstudeerboete die uiteindelijk toch niet werd ingevoerd. Mulder hoopt een bachelor-rendement van 55 procent te halen nu de curricula zijn vernieuwd.


Universiteiten maakten halverwege 2012 elk afzonderlijk afspraken met het ministerie voor de periode 2013-2016. Wie die afspraken niet of onvoldoende nakomt, krijgt minder geld van het ministerie. Uit metingen van de afgelopen maand lijkt de TU ook met de andere afspraken aardig op weg, zo blijkt uit onderstaande tabel.  


Het aantal studenten dat een excellentieprogramma volgt, wisselt jaarlijks nogal. Afgelopen maand ging het om 5,2 procent. Het college van bestuur gaat komende maand met faculteiten in gesprek om te kijken hoe de TU in 2015 op acht procent kan eindigen. Overigens gaat het bij dit cijfer alleen om bachelorstudenten, niet om studenten die een double degree volgen of in een dream team zitten.


De studieuitval daalde van negentien naar zeventien procent. De streefwaarde voor 2015 is 22 procent. Niet als doel, zegt Mulder, maar als geschat gevolg van de aanpak van studiesucces. Een doel daarvan was om studenten zo snel mogelijk op de juiste plaats te krijgen. Als er uitval is, zegt Mulder, dan liefst in het eerste jaar. Het uitvalpercentage daalde omdat een groter deel dan voorheen zich inschrijft voor een andere TU-opleiding. Uitval en studieswitch zijn sterk gecorreleerd.


Het percentage docenten met een basiskwalificatie onderwijs (BKO) steeg sterk. Sinds 2010 moeten alle nieuwe docenten met minder dan vijf jaar onderwijservaring cursussen didactiek volgen en binnen drie jaar een basiskwalificatie onderwijs halen. Docenten die hier al les gaven worden sinds vorig jaar uitgebreid gescreend en kunnen een vrijstelling krijgen of moeten op cursus. Mulder schat dat hierdoor het percentage vrij snel naar zeventig stijgt.


De streefwaarde voor onderwijsintensiteit geldt vooral voor opleidingen die minder dan twaalf uur per week colleges geven. Bij de TU ligt dat gemiddeld al veel hoger. De universiteit wil graag van het ministerie weten of het huidige gemiddelde van 23 uur per week goed is of niet.


De peildatum van het ministerie is december 2015. Een commissie onder leiding van onderwijsbestuurder Frans van Vught buigt zich dan over de behaalde resultaten en zal de staatssecretaris van advies dienen.

 

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.