Onderwijs

Studenten Service Centrum: één loket voor alle vragen

In het nieuwe Studenten Service Centrum, dat op termijn in de TU-wijk moet verrijzen, dienen het Studentenadviesbureau, de Centrale Studentenadministratie en de VSSD via één grote TU-balie toegankelijk te zijn.

Net als op het gemeentelijk kantoor kan de student zich dan bij het desgewenste loket vervoegen.

Dit staat in het veranderplan van dr.ir. H.A. Dieterman die hierin zijn opzet geeft voor het Studenten Service Centrum, waartoe het college van bestuur eerder besloot. Het college, dat zich in grote lijnen achter het plan-Dieterman schaart, besloot tot deze reorganisatie uit efficiency-overwegingen.

Dieterman gaat in zijn plan uit van een eerstelijns- en een tweedelijnszorg. Voor de eerstelijnszorg is de studieadviseur op de faculteit de aangewezen persoon. Naast de persoonlijke begeleiding wordt deze in de toekomst ook vraagbaak voor zaken als arbeidsmarktoriëntatie en studieloopbaanbegeleiding, omdat deze meer opleidingsgebonden zouden zijn. De studieadviseur, toch al vaak het manusje-van-alles, moet wel meer verdienen. Met deze taakverandering zou de behoefte aan psychologische tests afnemen. Daarom stelt Dieterman voor deze af te schaffen.

In het Studenten Service Centrum, dat de tweedelijnszorg voor rekening neemt, kan de student terecht voor meer algemene of juist specialistische studentenzaken. Onder dat laatste valt bijvoorbeeld de studentenpsycholoog, het studentendecanaat, rechtspositie en internationalisering. Het Service Centrum moet behalve een centrale baliefunctie een infotheek krijgen waarin studenten zowel via brochures als via een Internet-site antwoord op hun vragen krijgen. De telefoon van het centrum zou met een voice response-systeem moeten worden uitgerust.

Voor een betere afstemming tussen de studieadviseurs en het Studentenadviesbureau – jarenlang een heikel punt – wil Dieterman toe naar een model waarin alle adviseurs zich als beroepsgroep organiseren en via een beroepscode hun eigen kwaliteit bewaken, zoals ook artsen dat doen.

De VSSD reageert in eerste instantie positief op het voorstel, omdat inderdaad sprake is van overlap in de adviezen die her en der worden verstrekt. Voorwaarde is wel dat de vakbond zijn onafhankelijkheid behoudt. ,,Wij willen niet tussen een lange rits balies zitten, waardoor we het zoveelste TU-loket worden; bij ons is het voor studenten en door studenten”, aldus VSSD-voorzitter C. Engelsman. Voor de eerstvolgende vergadering van de DSR (het parlement van de VSSD) staat een fundamentele discussie op het programma.

Behalve het Studentenadviesbureau, de studentenadministratie en de VSSD worden ook het Sportcentrum en Cultureel Centrum Mekelweg 10 bij het Service Centrum ingedeeld. Met deze twee onderdelen worden managementcontracten gesloten, met de bedoeling dat ze meer eigen verantwoordelijkheid krijgen.

Losse eindjes in het Service Centrum zijn nog de juridische functie en het hoofdstuk internationalisering. Aangezien de beleidsmatige kant van deze onderdelen eigenlijk bij de stafvan het college thuishoort, laat Dieterman de organisatie hiervan in het midden.

Ook over werving en voorlichting, en alumnibeleid (momenteel onderdelen van de voorlichtingsdienst) schetst hij slechts het dilemma: het bijhouden van alumni-adressen en de werving op middelbare scholen moet wel door het Service Centrum worden gedaan, maar het grote denkwerk achter de massacommunicatie-technieken hoort eigenlijk thuis in een andere omgeving.

Dieterman gaf de betrokken medewerkers gisterochtend tekst en uitleg over zijn plannen. Mogelijk dat hij het op onderdelen zal wijzigen, want ,,misschien heb ik dingen over het hoofd gezien”. Of het plan arbeidsplaatsen kost, wil hij nog niet zeggen. ,,Dit is nog maar het veranderplan, waarin het gaat om de functies. De personen komen aan bod in het organisatieplan, waarmee ik nu aan de slag kan.”

Wanneer Dieterman daarmee kan beginnen, is onduidelijk nu de vakbonden met het college overhoop liggen over het te voeren protocol bij de gehele TU-reorganisatie. De vakbonden willen geen deelplannen goedkeuren, voordat al het personeel weet waar zijn functie is gebleven in de nieuwe TU-organisatie. (H.O.)

Henk Orsel

In het nieuwe Studenten Service Centrum, dat op termijn in de TU-wijk moet verrijzen, dienen het Studentenadviesbureau, de Centrale Studentenadministratie en de VSSD via één grote TU-balie toegankelijk te zijn. Net als op het gemeentelijk kantoor kan de student zich dan bij het desgewenste loket vervoegen.

Dit staat in het veranderplan van dr.ir. H.A. Dieterman die hierin zijn opzet geeft voor het Studenten Service Centrum, waartoe het college van bestuur eerder besloot. Het college, dat zich in grote lijnen achter het plan-Dieterman schaart, besloot tot deze reorganisatie uit efficiency-overwegingen.

Dieterman gaat in zijn plan uit van een eerstelijns- en een tweedelijnszorg. Voor de eerstelijnszorg is de studieadviseur op de faculteit de aangewezen persoon. Naast de persoonlijke begeleiding wordt deze in de toekomst ook vraagbaak voor zaken als arbeidsmarktoriëntatie en studieloopbaanbegeleiding, omdat deze meer opleidingsgebonden zouden zijn. De studieadviseur, toch al vaak het manusje-van-alles, moet wel meer verdienen. Met deze taakverandering zou de behoefte aan psychologische tests afnemen. Daarom stelt Dieterman voor deze af te schaffen.

In het Studenten Service Centrum, dat de tweedelijnszorg voor rekening neemt, kan de student terecht voor meer algemene of juist specialistische studentenzaken. Onder dat laatste valt bijvoorbeeld de studentenpsycholoog, het studentendecanaat, rechtspositie en internationalisering. Het Service Centrum moet behalve een centrale baliefunctie een infotheek krijgen waarin studenten zowel via brochures als via een Internet-site antwoord op hun vragen krijgen. De telefoon van het centrum zou met een voice response-systeem moeten worden uitgerust.

Voor een betere afstemming tussen de studieadviseurs en het Studentenadviesbureau – jarenlang een heikel punt – wil Dieterman toe naar een model waarin alle adviseurs zich als beroepsgroep organiseren en via een beroepscode hun eigen kwaliteit bewaken, zoals ook artsen dat doen.

De VSSD reageert in eerste instantie positief op het voorstel, omdat inderdaad sprake is van overlap in de adviezen die her en der worden verstrekt. Voorwaarde is wel dat de vakbond zijn onafhankelijkheid behoudt. ,,Wij willen niet tussen een lange rits balies zitten, waardoor we het zoveelste TU-loket worden; bij ons is het voor studenten en door studenten”, aldus VSSD-voorzitter C. Engelsman. Voor de eerstvolgende vergadering van de DSR (het parlement van de VSSD) staat een fundamentele discussie op het programma.

Behalve het Studentenadviesbureau, de studentenadministratie en de VSSD worden ook het Sportcentrum en Cultureel Centrum Mekelweg 10 bij het Service Centrum ingedeeld. Met deze twee onderdelen worden managementcontracten gesloten, met de bedoeling dat ze meer eigen verantwoordelijkheid krijgen.

Losse eindjes in het Service Centrum zijn nog de juridische functie en het hoofdstuk internationalisering. Aangezien de beleidsmatige kant van deze onderdelen eigenlijk bij de stafvan het college thuishoort, laat Dieterman de organisatie hiervan in het midden.

Ook over werving en voorlichting, en alumnibeleid (momenteel onderdelen van de voorlichtingsdienst) schetst hij slechts het dilemma: het bijhouden van alumni-adressen en de werving op middelbare scholen moet wel door het Service Centrum worden gedaan, maar het grote denkwerk achter de massacommunicatie-technieken hoort eigenlijk thuis in een andere omgeving.

Dieterman gaf de betrokken medewerkers gisterochtend tekst en uitleg over zijn plannen. Mogelijk dat hij het op onderdelen zal wijzigen, want ,,misschien heb ik dingen over het hoofd gezien”. Of het plan arbeidsplaatsen kost, wil hij nog niet zeggen. ,,Dit is nog maar het veranderplan, waarin het gaat om de functies. De personen komen aan bod in het organisatieplan, waarmee ik nu aan de slag kan.”

Wanneer Dieterman daarmee kan beginnen, is onduidelijk nu de vakbonden met het college overhoop liggen over het te voeren protocol bij de gehele TU-reorganisatie. De vakbonden willen geen deelplannen goedkeuren, voordat al het personeel weet waar zijn functie is gebleven in de nieuwe TU-organisatie. (H.O.)

Henk Orsel

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.