Opinie

‘Studenten L&R gedwongen Nederland te verlaten’

De faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek beperkt vanaf komend studiejaar de instroom van studenten. Studentenvakbond VSSD vindt dat de overheid moet voorkomen dat zij naar het buitenland verdwijnen.


De faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (L&R) van de TU Delft moet de instroom van bepaalde mastertracks en de bacheloropleiding beperken. Volgens de faculteit is de bekostiging vanuit de overheid niet voldoende meegegroeid om het groeiend aantal studenten aan te kunnen. De Vereniging voor Studie- & Studentenbelangen te Delft (VSSD) vindt het absurd dat de Rijksoverheid aan de ene kant zegt techniekstudenten nodig te hebben, maar aan de andere kant niet bereid is daarvoor te betalen.


De faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek zal komend jaar minder studenten toelaten. Bij de bachelor zal een numerus fixus gelden. Bij de master worden studenten geselecteerd op basis van cijfers, studieduur en motivatie. In totaal zullen er zo’n 250 studenten niet kunnen beginnen aan de opleiding van hun keuze.


Op het weblog van de decaan van de faculteit, Prof.dr.ir. Jacco Hoekstra, valt te lezen dat deze beperking van de instroom noodzakelijk is omdat het aantal studenten de laatste jaren enorm is toegenomen. Om al die studenten een bacheloropleiding en mastertrack van hun keuze aan te kunnen bieden is het noodzakelijk meer personeel aan te nemen. De bekostiging vanuit de overheid is daarvoor helaas onvoldoende meegegroeid.


De TU Delft is de enige universiteit in de Benelux waar de bachelor en master Aerospace Engineering wordt aangeboden. Studenten zullen, als zij niet worden toegelaten tot de opleiding van hun keuze, worden gedwongen een dergelijke opleiding in het buitenland te volgen of een andere opleiding te kiezen. Dit terwijl de topsectoren net hebben berekend dat de komende jaren er een tekort van 40.000 bètatechnici op de arbeidsmarkt ontstaat. Iedere bèta in Nederland is hard nodig voor dit nijpende tekort.


De Rijksoverheid schreeuwt om bètatechnici en heeft de laatste jaren geld uitgegeven om scholieren voor techniek te laten kiezen. Het is absurd dat als we mensen eenmaal enthousiast hebben gekregen voor techniek ze straks naar het buitenland moeten omdat men in Nederland niet bereid is te betalen voor techniekopleidingen. De VSSD roept de politiek daarom op zo snel mogelijk geld vrij te maken om een uitstroom van techniekstudenten te voorkomen.


Mariska Heidema is voorzitter van de Delftse studentenvakbond VSSD.

Dat schrijft staatssecretaris Halbe Zijlstra aan eurocommissaris Androulla Vassiliou van onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugd. Zij heeft de regeringen van de lidstaten gevraagd naar hun ideeën over de modernisering van het hoger onderwijs in Europa.
Zijlstra wil vooral dat de hogeronderwijsinstellingen uit de diverse landen beter met elkaar vergelijkbaar worden. Daarvoor is niet alleen de impact van hun onderzoek van belang, maar ook hun onderwijskwaliteit. Zijlstra pleit voor ‘multidimensionale rankings’.

Draagvlak
Nu kan het gebeuren dat een onderzoeker een tijdje in het bedrijfsleven gaat werken en bij terugkomst een navenant lagere publicatiescore heeft: die heeft een negatieve invloed op de plaats van zijn instelling in de internationale rankings, die vooral op de impact van onderzoek zijn gebaseerd. Zijlstra vindt dat onterecht en onderstreept het belang van samenwerking met het bedrijfsleven en de kwaliteit van onderwijs.
Hij is niet de eerste die dit zegt. Er is momenteel geen overzicht waarin studenten eenvoudig kunnen zoeken naar instellingen die bijvoorbeeld op de TU Delft of de Rietveld Academie lijken; laat staan dat ze de kwaliteit van de instellingen makkelijk kunnen vergelijken.
Frans van Vught, voormalig rector van de Universiteit Twente, werkt momenteel aan een Europees classificatiesysteem dat U-map heet. Zijlstra verwijst daarnaar. Het is belangrijk om daar genoeg draagvlak voor te scheppen, meent hij.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.