Onderwijs

Stress bij studenten? Niet zeuren, vindt de VVD

Veel studenten zouden last hebben van prestatiedruk. VVD-Kamerlid Roald van der Linde vindt het maar onzin. Het is juist de bedoeling dat ze hoge eisen stellen aan zichzelf.

Van der Linde: “Is het niet zorgwekkend dat 38 procent van de studenten blijkbaar geen of weinig druk ervaart om te presteren in het met belastinggeld gefinancierde hoger onderwijs?” (Foto: Bart van der Putten)

Veel studenten van de Hogeschool Windesheim hebben last van hoge prestatiedruk, bleek vorige week uit onderzoek. Dat zou zelfs tot psychische klachten leiden.


SP-Kamerlid Frank Futselaar stelde er meteen schriftelijke vragen over aan minister Van Engelshoven van Onderwijs. Wat vindt ze van die prestatiedruk en wat gaat ze doen om deze te verminderen?


Ook VVD-Kamerlid Roald van der Linde vraagt de minister om een nadere toelichting, maar hij maakt zich duidelijk minder zorgen en draait de redenering om: “Moet a contrario worden verondersteld dat 38 procent van de studenten blijkbaar geen of weinig druk ervaart om te presteren in het met belastinggeld gefinancierde hoger onderwijs? Deelt u de mening dat dit zorgwekkend is?”


Geen probleem


Vindt de minister niet, net als hijzelf, “dat willen presteren en jezelf hoge eisen opleggen juist belangrijke doelstellingen van het hoger onderwijs zijn en geen probleem”? In zijn ogen zou het kabinet zich meer zorgen moeten maken om de hoge werkdruk bij docenten.


En anders dan zijn SP-collega Futselaar vindt hij dat zaken als selectie aan de poort, het bindend studieadvies en toelatingseisen voor honourstrajecten geen oorzaken van hoge werkdruk zijn, maar “een enorme kwaliteitsimpuls” voor het hoger onderwijs.


De antwoorden van minister Van Engelshoven worden binnen enkele weken verwacht.


HOP, Hein Cuppen

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.