Onderwijs

‘Straks klopt er organisatorisch geen hout meer van’

Universiteitenvereniging VSNU is bang dat opleidingscommissies de examencommissie en de medezeggenschapsraad voor de voeten gaan lopen als ze instemmingsrecht krijgen over de Onderwijs- en examenregeling.

Als het aan de Tweede Kamer ligt krijgen opleidingscommissies meer macht. Ze mogen dan hun veto uitspreken over bepaalde onderdelen van de Onderwijs- en examenregeling.

De universiteiten vinden dat “rampzalig”. “We willen wel meer zeggenschap voor de opleidingscommissies, maar niet op deze manier”, zei VSNU-woordvoerder Bastiaan Verweij zojuist tijdens een door VVD en LSVb georganiseerd debat.

De VSNU vreest dat de opleidingscommissies, de examencommissies en de facultaire medezeggenschappers elkaar kunnen gaan tegenspreken. Dan klopt er “organisatorisch geen hout meer van”, aldus Verweij.

Het wetsvoorstel versterking bestuurskracht is al aangenomen door de Tweede Kamer maar nog niet door de Eerste. Die was onlangs erg kritisch over.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.