Onderwijs

STM wil met Leiden leerstoelen delen

De faculteit Scheikundige Technologie en Materiaalkunde (STM) gaat nauw samenwerken met de afdeling scheikunde van de Leidse faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen.

Door leerstoelen ’te delen’ willen beide universiteiten de kwaliteit van hun chemisch onderzoek op peil houden.

Op termijn hopen de universiteiten ook de aantrekkingskracht op chemie-studenten te vergroten, wanneer ze samen lessen aanbieden. Gedacht wordt voornamelijk aan gezamenlijke colleges in de propaedeuse. Het wordt dan gemakkelijker om tussen Delft (technische scheikunde) en Leiden (gericht op fundamentele scheikunde) over te stappen.

De samenwerking dient echter in de eerste plaats de kwaliteit van het onderzoek. Door de forse krimp in de wetenschappelijke staf ,,dreigt de kritische massa voor opereren op internationaal niveau bereikt of overschreden te worden”, verklaren STM-decaan prof.dr. J. Schoonman en zijn Leidse collega prof.dr. J. Reedijk in hun samenwerkingsplan. Een ‘strategische alliantie’ moet het verval tegengaan: Delft en Leiden zullen gezamenlijk onderzoeksthema’s formuleren, zodat ze samen toe kunnen met één leerstoel. Leiden kan de meer fundamentele kant van een onderwerp belichten, terwijl Delft zich verdiept in de industriële toepassing, legt Schoonman uit.

De besparing die deze samenwerking oplevert, wil Schoonman onder meer aanwenden voor een vervroegde aanstelling van hoogleraren, zodat ze door hun voorgangers ingewerkt kunnen worden. Ook voor materiële tekorten moet de samenwerking een oplossing bieden.

De chemie-geledingen van Delft en Leiden werken al sinds 1982 samen in een onderzoeksschool op het gebied van de biotechnologie. Het is de bedoeling deze banden aan te halen en tegelijkertijd de overige twee hoofdstromen van STM (chemische procestechnologie en materiaalkunde) te koppelen aan een Leidse ‘zuster’.

De colleges van bestuur van beide universiteiten zijn akkoord gegaan met het globale plan. Werkgroepen zullen de ideeën nu uitwerken. Mogelijk wordt daarbij ook een toekomstige samenwerking met de universiteiten van Amsterdam betrokken. De Leidse scheikunde-afdeling werkt al met beide universiteiten samen in een onderzoeksschool. (I.B.)

De faculteit Scheikundige Technologie en Materiaalkunde (STM) gaat nauw samenwerken met de afdeling scheikunde van de Leidse faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. Door leerstoelen ’te delen’ willen beide universiteiten de kwaliteit van hun chemisch onderzoek op peil houden.

Op termijn hopen de universiteiten ook de aantrekkingskracht op chemie-studenten te vergroten, wanneer ze samen lessen aanbieden. Gedacht wordt voornamelijk aan gezamenlijke colleges in de propaedeuse. Het wordt dan gemakkelijker om tussen Delft (technische scheikunde) en Leiden (gericht op fundamentele scheikunde) over te stappen.

De samenwerking dient echter in de eerste plaats de kwaliteit van het onderzoek. Door de forse krimp in de wetenschappelijke staf ,,dreigt de kritische massa voor opereren op internationaal niveau bereikt of overschreden te worden”, verklaren STM-decaan prof.dr. J. Schoonman en zijn Leidse collega prof.dr. J. Reedijk in hun samenwerkingsplan. Een ‘strategische alliantie’ moet het verval tegengaan: Delft en Leiden zullen gezamenlijk onderzoeksthema’s formuleren, zodat ze samen toe kunnen met één leerstoel. Leiden kan de meer fundamentele kant van een onderwerp belichten, terwijl Delft zich verdiept in de industriële toepassing, legt Schoonman uit.

De besparing die deze samenwerking oplevert, wil Schoonman onder meer aanwenden voor een vervroegde aanstelling van hoogleraren, zodat ze door hun voorgangers ingewerkt kunnen worden. Ook voor materiële tekorten moet de samenwerking een oplossing bieden.

De chemie-geledingen van Delft en Leiden werken al sinds 1982 samen in een onderzoeksschool op het gebied van de biotechnologie. Het is de bedoeling deze banden aan te halen en tegelijkertijd de overige twee hoofdstromen van STM (chemische procestechnologie en materiaalkunde) te koppelen aan een Leidse ‘zuster’.

De colleges van bestuur van beide universiteiten zijn akkoord gegaan met het globale plan. Werkgroepen zullen de ideeën nu uitwerken. Mogelijk wordt daarbij ook een toekomstige samenwerking met de universiteiten van Amsterdam betrokken. De Leidse scheikunde-afdeling werkt al met beide universiteiten samen in een onderzoeksschool. (I.B.)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.