Onderwijs

STM wil leerstoelen en banen schrappen

De faculteit Scheikundige Technologie en Materiaalkunde moet de komende jaren veertig tot vijftig arbeidsplaatsen schrappen om een sluitende begroting te krijgen.

De faculteit heeft daarvoor vier scenario’s bedacht, waarbij de voorkeur uitgaat naar een optie zonder gedwongen ontslagen.

Dit staat in het concept strategisch bedrijfsplan, dat volgende week door de faculteitsraad moet worden vastgesteld. Volgens het saneringsplan waaraan het faculteitsbestuur de voorkeur geeft, is STM pas in 2003 weer financieel gezond. Tot die tijd wordt 16,5 miljoen gulden verlies geleden.

Het plan voorziet in een beperkte instroom van nieuw personeel en stimulering van het natuurlijk verloop door diverse sociale regelingen. Andere schema’s zijn een vacaturestop – maar dat acht de faculteit niet reëel – of ontslag van veertig tot vijftig medewerkers. Dit bezorgt de faculteit echter hoge wachtgeldverplichtingen.

De zorgwekkende financiële positie (voor wat betreft de eerste geldstroom) noopt de faculteit eveneens te snijden in het aantal leerstoelen. Eerder was al afgesproken dat dit aantal teruggebracht zou worden van 24 tot 18,5, maar een verdere daling tot 16 voltijds leerstoelen blijkt noodzakelijk. Om te voorkomen dat expertise verloren gaat, worden enkele leegkomende plekken opgevangen door uhd’ers.

Daarnaast wil STM leerstoelen met andere faculteiten, zowel binnen als buiten de TU. STM denkt daarbij aan nauwe banden met Technische Natuurkunde, Werktuigbouw en Mijnbouw, en met Leiden, Utrecht en Amsterdam (UvA). Concreet betekent dit dat de leerstoel toegepaste enzymologie een gedeelde leerstoel enzymologie wordt van Leiden en Delft.

De problemen zijn slechts ten dele te wijten aan de dalende studenteninstroom, meldt het bedrijfsplan. ,,Het is vooral het door de universiteit gevoerde beleid dat maakt dat de financiën zich voortdurend in een neerwaartse spiraal bewegen. De effecten van het allocatiemodel zijn desastreus en kunnen niet worden gestuit door vergroting van de output.” STM wil daarom af van enkele nadelige bepalingen in dit geldverdeelmodel.

Om meer studenten te trekken, wil STM verbeteringen in het onderwijs aanbrengen. Behalve een betere begeleiding van studenten, moet voor zwakke propedeusestudenten de overstap naar het hbo aantrekkelijker worden. Studenten met goede resultaten zouden extra faciliteiten moeten krijgen om de studie sneller te doorlopen of een verzwaard programma te volgen. (A.d.J.)

De faculteit Scheikundige Technologie en Materiaalkunde moet de komende jaren veertig tot vijftig arbeidsplaatsen schrappen om een sluitende begroting te krijgen. De faculteit heeft daarvoor vier scenario’s bedacht, waarbij de voorkeur uitgaat naar een optie zonder gedwongen ontslagen.

Dit staat in het concept strategisch bedrijfsplan, dat volgende week door de faculteitsraad moet worden vastgesteld. Volgens het saneringsplan waaraan het faculteitsbestuur de voorkeur geeft, is STM pas in 2003 weer financieel gezond. Tot die tijd wordt 16,5 miljoen gulden verlies geleden.

Het plan voorziet in een beperkte instroom van nieuw personeel en stimulering van het natuurlijk verloop door diverse sociale regelingen. Andere schema’s zijn een vacaturestop – maar dat acht de faculteit niet reëel – of ontslag van veertig tot vijftig medewerkers. Dit bezorgt de faculteit echter hoge wachtgeldverplichtingen.

De zorgwekkende financiële positie (voor wat betreft de eerste geldstroom) noopt de faculteit eveneens te snijden in het aantal leerstoelen. Eerder was al afgesproken dat dit aantal teruggebracht zou worden van 24 tot 18,5, maar een verdere daling tot 16 voltijds leerstoelen blijkt noodzakelijk. Om te voorkomen dat expertise verloren gaat, worden enkele leegkomende plekken opgevangen door uhd’ers.

Daarnaast wil STM leerstoelen met andere faculteiten, zowel binnen als buiten de TU. STM denkt daarbij aan nauwe banden met Technische Natuurkunde, Werktuigbouw en Mijnbouw, en met Leiden, Utrecht en Amsterdam (UvA). Concreet betekent dit dat de leerstoel toegepaste enzymologie een gedeelde leerstoel enzymologie wordt van Leiden en Delft.

De problemen zijn slechts ten dele te wijten aan de dalende studenteninstroom, meldt het bedrijfsplan. ,,Het is vooral het door de universiteit gevoerde beleid dat maakt dat de financiën zich voortdurend in een neerwaartse spiraal bewegen. De effecten van het allocatiemodel zijn desastreus en kunnen niet worden gestuit door vergroting van de output.” STM wil daarom af van enkele nadelige bepalingen in dit geldverdeelmodel.

Om meer studenten te trekken, wil STM verbeteringen in het onderwijs aanbrengen. Behalve een betere begeleiding van studenten, moet voor zwakke propedeusestudenten de overstap naar het hbo aantrekkelijker worden. Studenten met goede resultaten zouden extra faciliteiten moeten krijgen om de studie sneller te doorlopen of een verzwaard programma te volgen. (A.d.J.)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.