Onderwijs

Steven-Hoogendijkprijs voor materiaalkundige

De Steven-Hoogendijkprijs voor het beste Delftse proefschrift in de periode 1994-’95 is toegekend aan dr.ir. Peter Duine. De prijs wordt tweejaarlijks aan een Delftse promovendus toegekend door het Rotterdamse ‘Bataafsch genootschap ter bevordering van de proefondervindelijke wijsbegeerte’.

br />
Natuurkundige Steven Hoogendijk (Rotterdam, 1698-1788) was in 1769 een van de oprichters van dit Bataafsch Genootschap. Het genootschap beoogt de bevordering van de natuurkundige en de medische wetenschap.

Voorwaarde voor de prijs is dat de winnaar cum laude gepromoveerd is. Een commissie, bestaande uit hoogleraren van de TU onder voorzitterschap van oud-rector Schenck, oordeelde dat het proefschrift van Duine de hoogste wetenschappelijke kwaliteit had van 25 beoordeelde inzendingen. Duines promotie-onderzoek aan de sectie fysische materiaalkunde van de faculteit Scheikundige Technologie en Materiaalkunde handelde over het gedrag dat atomen vertonen in de bevroren, glasachtige (amorfe) toestand van palladium-nikkel-fosfor. De prijswinnaar is overigens de zoon van de TU-hoogleraar enzymologie prof.dr.ir. J.A. Duine.

Op 21 september wordt de prijs, die bestaat uit een oorkonde en een bedrag van vierduizend gulden, in Rotterdam uitgereikt. Volgend jaar is de prijs – traditiegetrouw – voor een promovendus geneeskunde uit Leiden. (J.W.)

De Steven-Hoogendijkprijs voor het beste Delftse proefschrift in de periode 1994-’95 is toegekend aan dr.ir. Peter Duine. De prijs wordt tweejaarlijks aan een Delftse promovendus toegekend door het Rotterdamse ‘Bataafsch genootschap ter bevordering van de proefondervindelijke wijsbegeerte’.

Natuurkundige Steven Hoogendijk (Rotterdam, 1698-1788) was in 1769 een van de oprichters van dit Bataafsch Genootschap. Het genootschap beoogt de bevordering van de natuurkundige en de medische wetenschap.

Voorwaarde voor de prijs is dat de winnaar cum laude gepromoveerd is. Een commissie, bestaande uit hoogleraren van de TU onder voorzitterschap van oud-rector Schenck, oordeelde dat het proefschrift van Duine de hoogste wetenschappelijke kwaliteit had van 25 beoordeelde inzendingen. Duines promotie-onderzoek aan de sectie fysische materiaalkunde van de faculteit Scheikundige Technologie en Materiaalkunde handelde over het gedrag dat atomen vertonen in de bevroren, glasachtige (amorfe) toestand van palladium-nikkel-fosfor. De prijswinnaar is overigens de zoon van de TU-hoogleraar enzymologie prof.dr.ir. J.A. Duine.

Op 21 september wordt de prijs, die bestaat uit een oorkonde en een bedrag van vierduizend gulden, in Rotterdam uitgereikt. Volgend jaar is de prijs – traditiegetrouw – voor een promovendus geneeskunde uit Leiden. (J.W.)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.