Opinie

Stemadvies voor TU-student is nog niet zo simpel

De verkiezingen komen eraan, maar wat moet je als Delftse student eigenlijk stemmen? De VSSD nam de Delftse politieke beloftes de maat.

Gemeenteraadsverkiezingen zijn een perfecte aanleiding voor een studentenvakbond om eens flink je belangen door te drukken. Daarom hebben de voorzitter van de VSSD, Daan van Schie, en ik gesprekken aangeknoopt met alle gemeenteraadspartijen. Daarnaast hebben we uitvoerig de partijprogramma’s doorgespit en lijsttrekkersdebatten gevolgd. Je zou zeggen dat we nu met een gerust hart een stemadvies kunnen uitbrengen.

Eerste indicatie is natuurlijk hoe vaak het woord ‘student’ in het programma voorkomt. Nauwelijks verrast zien we dat Stip aanvoerder is: 55 keer op 48 pagina’s. De naam van deze partij staat dan ook voor: ‘studenten techniek in politiek’. Leefbaar Delft, lijst 2, staat dramatisch laatste, zonder vermeldingen.

Het CDA staat onverwacht tweede, met vijftien keer. Het CDA is dit jaar bij alle studentenverenigingen langs geweest voor input. Zo te zien is alles wat er toen geroepen is, ook opgenomen. Zeer studentvriendelijk dus. Of opportunistisch, net wat je wilt.

Alle studentencomplexen ontvingen al een brief van het CDA. Strekking: Stip is waardeloos. Stip had namelijk in de acht jaar dat ze in het college zaten, best het huisvestingsprobleem kunnen oplossen. Nummer twee van de CDA-lijst, Aad van Tongeren, weet wel hoe het CDA het wil oplossen: ‘Gewoon bouwen!’ Het partijprogramma zegt ook dat er in Delft niet te veel mag worden bijgebouwd, om groen te behouden. In het hoofdstuk ‘Ruimtelijke ordening’ wordt genoemd dat het bouwen van middenklasse- en ouderenwoningen prioriteit heeft, maar ook starterswoningen. In het hoofdstuk ‘Onderwijs- en studentenbeleid’ staat dat het bouwen van studentenhuisvesting ook prioriteit heeft. Kortom, het bouwen van alle woningen heeft de hoogste prioriteit, net zoals het behoud van groen.
WO-scholen

In tegenstelling tot het CDA heeft de Partij van de Arbeid (éénmaal studenten) helemaal niet gereageerd op een uitnodiging om met ons te komen praten. Vreemd, zeker als je je bedenkt dat nummer acht van de PvdA-lijst tijdens het verkiezingsdebat van 15 februari in Speakers nog riep dat persoonlijk contact met alle burgers erg belangrijk is voor de PvdA. Maar misschien rekent de PvdA studenten van ‘WO-scholen’ (partijprogramma, pagina 16) niet tot burgers? Of denken ze dat Wouter Bos naar TBM sturen genoeg is voor vier jaar?

Een opvallend programmapunt van de PvdA is dat zij het alcoholgebruik in Delft aan banden wil leggen. De PvdA wil een grote voorlichtingscampagne houden over alcoholmisbruik. Ik stel voor dat die bekostigd wordt uit het promotiebudget van honderdduizend euro dat Virgiel van Bavaria heeft gekregen.

De SP was zelf erg assertief bij het zoeken van contact met ons. Voordat wij onze uitnodigingen ook maar hadden konden opsturen stond Lieke van Rossum (nummer 3 van de SP-lijst en zelf student) al in ons bestuurshok. Of we nog een leuke links-radicale actie met de SP wilden ondernemen. We hadden niets op stapel staan. Nu staat er maar eenmaal student in hun programma: de SP wil meer studentenhuisvesting.
Slaap

Wie wil fietsen in Delft zit goed. Vrijwel elke partij geeft in haar partijprogramma aan dat er voldoende fietsenstallingen moeten zijn en meer fietspaden worden ook zeker gebouwd. Tenzij Stadsbelangen (driemaal studenten) de verkiezingen wint. In dat geval komen er geen extra fietsenstallingen, maar juist meer parkeerplaatsen in de binnenstad. Aad Meuleman, lijstrekker van Stadsbelangen: “Het blijkt dat de Delftse bevolking graag met de auto de stad in wil en het is belangrijk dat dat mogelijk is.” Het beleid van Stadsbelangen is ambtelijke taal in correspondentie richting de burgers zoveel mogelijk te vermijden. Een goed begin daarbij hebben ze gemaakt met het partijprogramma; Daan van Schie viel al bij hoofdstuk 9 van de 42 in slaap.

D66 verdient lokaal zeker een pluim. Niet voor de drie keer student, maar vanwege hun snelle handelen. Tijdens een gesprek met Lucas Vokurka, de lijsttrekker van D66, kwam de motie over de huursubsidie voor studentenkamers ter sprake. Deze was in 2003 al door de Tweede Kamer aangenomen, maar nooit door de minister uitgevoerd. Meteen werd toegezegd dat de landelijke fractie dit wederom ter sprake zou brengen.
Vrouwenkwestie

In ons gesprek met de lijsttrekkers van CU/SGP (éénmaal het woord studenten) vroegen we uiteraard naar de vrouwenkwestie binnen de SGP. Zou dat geen problemen geven voor de gecombineerde lijst van de Christen Unie en SGP? Lijsttrekker Harold van Til van de CU gaf aan dat dat in Delft nog nooit problemen heeft gegeven. De Christen Unie heeft in Delft namelijk nog nooit een capabele vrouw kunnen vinden. Voor de religieuze milieubewuste student is de CU/SGP-fractie de partij bij uitstek. Zij willen het regen- en rioolwater scheiden. Hemelwater is immers een godsgeschenk (mits je een auto hebt en dus op Stadsbelangen stemt).

Het blijkt nog niet zo simpel een definitief stemadvies te geven. Elke partij heeft zo wel wat voor elke student. Afhankelijk van je vervoerswijze, kennis van capabele vrouwen in Delft en behoefte aan persoonlijk contact met de lokale politici vind je uiteindelijk wel een partij die bij je past. En anders kan je nog altijd stemmen wat je ouders stemmen.

Guus van Noort is secretaris van de Vereniging voor studie- en studentenbelangen te Delft (VSSD) en vijfdejaars student technische aardwetenschappen.

(Foto: Hans Stakelbeek/FMAX)
Wie zegt zoal wat?
PvdA

– ‘Delft kan met haar technologische complex voorop lopen op het gebied van milieutechnologie.’

– Eerlijkere verdeling van woningen, ook onder studenten.
CDA

– Er komt een ‘doorgeefluik’ voor kennis uit de TU naar het Delftse bedrijfsleven

– Studenten worden meer betrokken bij het maatschappelijk leven

– De gemeente treedt op tegen illegale vuildump bij studentenhuizen

– De gemeente pakt het kamertekort aan

– Gratis fietsklemmen
VVD

– Meer samenwerking met TU in het kader van Delft Kennisstad

– Voldoende woningen voor starters en studenten

– Delft krijgt een grote ‘discotheek annex popcentrum’

– Het fietsenprobleem wordt ‘grondig aangepakt’
Stip

– Delft Kennisstad wordt versterkt; de gemeente dient als ‘eerste klant’ voor nieuwe Delftse bedrijven

– De gemeente opent een loket voor stageopdrachten zoals ontwerpvraagstukken

– Meer festivals en evenementen en mogelijkheden voor livemuziek; komst van een grote discotheek

– Meer studentenwoningen; particulieren worden gestimuleerd om kamers te verhuren

– Als het DSM-terrein vrijkomt: richt een ‘creatieve wijk’ op

– Meer fietsrekken
D66

– Delft wordt een ‘duurzaam bloeiende Kennisstad en een proeftuin voor vernieuwingen’

– Een ‘actieve discussie’ met de TU over Delftse milieuproblemen en andere onderwerpen

– Gratis fietsrekken, goedkope stallingen
GroenLinks

– Delft wordt een ‘duurzame stad’ en maakt daarbij gebruik van de expertise van de TU

– Delft is een creatieve ‘broedplaats’ en ‘hanteert met trots het motto ‘Designed in Delft’

– Meer woonruimte voor starters en studenten; onderzoek of leegstaande kantoorgebouwen te gebruiken zijn als studentenwoning
SP

– Het project Kennisstad moet ‘volledig worden herzien’, de SP ‘ziet de schaarse middelen liever anders besteed’

– Meer fietsrekken

– Meer betaalbare woningen voor studenten en starters
Leefbaar Delft

– ‘Delft moet van Kennisstad een Ondernemersstad worden waar kennis wordt toegepast.’

– Meer overleg met o.a. studenten over het veiligheidsgevoel op straat

– Meer samenwerking met de TU om na te denken over verkeersonveilige situaties en projecten als de spoortunnel
Stadsbelangen Delft

– Onderzoek of leegstaande kantoorpanden kunnen worden omgebouwd tot studentenwoning

Gemeenteraadsverkiezingen zijn een perfecte aanleiding voor een studentenvakbond om eens flink je belangen door te drukken. Daarom hebben de voorzitter van de VSSD, Daan van Schie, en ik gesprekken aangeknoopt met alle gemeenteraadspartijen. Daarnaast hebben we uitvoerig de partijprogramma’s doorgespit en lijsttrekkersdebatten gevolgd. Je zou zeggen dat we nu met een gerust hart een stemadvies kunnen uitbrengen.

Eerste indicatie is natuurlijk hoe vaak het woord ‘student’ in het programma voorkomt. Nauwelijks verrast zien we dat Stip aanvoerder is: 55 keer op 48 pagina’s. De naam van deze partij staat dan ook voor: ‘studenten techniek in politiek’. Leefbaar Delft, lijst 2, staat dramatisch laatste, zonder vermeldingen.

Het CDA staat onverwacht tweede, met vijftien keer. Het CDA is dit jaar bij alle studentenverenigingen langs geweest voor input. Zo te zien is alles wat er toen geroepen is, ook opgenomen. Zeer studentvriendelijk dus. Of opportunistisch, net wat je wilt.

Alle studentencomplexen ontvingen al een brief van het CDA. Strekking: Stip is waardeloos. Stip had namelijk in de acht jaar dat ze in het college zaten, best het huisvestingsprobleem kunnen oplossen. Nummer twee van de CDA-lijst, Aad van Tongeren, weet wel hoe het CDA het wil oplossen: ‘Gewoon bouwen!’ Het partijprogramma zegt ook dat er in Delft niet te veel mag worden bijgebouwd, om groen te behouden. In het hoofdstuk ‘Ruimtelijke ordening’ wordt genoemd dat het bouwen van middenklasse- en ouderenwoningen prioriteit heeft, maar ook starterswoningen. In het hoofdstuk ‘Onderwijs- en studentenbeleid’ staat dat het bouwen van studentenhuisvesting ook prioriteit heeft. Kortom, het bouwen van alle woningen heeft de hoogste prioriteit, net zoals het behoud van groen.
WO-scholen

In tegenstelling tot het CDA heeft de Partij van de Arbeid (éénmaal studenten) helemaal niet gereageerd op een uitnodiging om met ons te komen praten. Vreemd, zeker als je je bedenkt dat nummer acht van de PvdA-lijst tijdens het verkiezingsdebat van 15 februari in Speakers nog riep dat persoonlijk contact met alle burgers erg belangrijk is voor de PvdA. Maar misschien rekent de PvdA studenten van ‘WO-scholen’ (partijprogramma, pagina 16) niet tot burgers? Of denken ze dat Wouter Bos naar TBM sturen genoeg is voor vier jaar?

Een opvallend programmapunt van de PvdA is dat zij het alcoholgebruik in Delft aan banden wil leggen. De PvdA wil een grote voorlichtingscampagne houden over alcoholmisbruik. Ik stel voor dat die bekostigd wordt uit het promotiebudget van honderdduizend euro dat Virgiel van Bavaria heeft gekregen.

De SP was zelf erg assertief bij het zoeken van contact met ons. Voordat wij onze uitnodigingen ook maar hadden konden opsturen stond Lieke van Rossum (nummer 3 van de SP-lijst en zelf student) al in ons bestuurshok. Of we nog een leuke links-radicale actie met de SP wilden ondernemen. We hadden niets op stapel staan. Nu staat er maar eenmaal student in hun programma: de SP wil meer studentenhuisvesting.
Slaap

Wie wil fietsen in Delft zit goed. Vrijwel elke partij geeft in haar partijprogramma aan dat er voldoende fietsenstallingen moeten zijn en meer fietspaden worden ook zeker gebouwd. Tenzij Stadsbelangen (driemaal studenten) de verkiezingen wint. In dat geval komen er geen extra fietsenstallingen, maar juist meer parkeerplaatsen in de binnenstad. Aad Meuleman, lijstrekker van Stadsbelangen: “Het blijkt dat de Delftse bevolking graag met de auto de stad in wil en het is belangrijk dat dat mogelijk is.” Het beleid van Stadsbelangen is ambtelijke taal in correspondentie richting de burgers zoveel mogelijk te vermijden. Een goed begin daarbij hebben ze gemaakt met het partijprogramma; Daan van Schie viel al bij hoofdstuk 9 van de 42 in slaap.

D66 verdient lokaal zeker een pluim. Niet voor de drie keer student, maar vanwege hun snelle handelen. Tijdens een gesprek met Lucas Vokurka, de lijsttrekker van D66, kwam de motie over de huursubsidie voor studentenkamers ter sprake. Deze was in 2003 al door de Tweede Kamer aangenomen, maar nooit door de minister uitgevoerd. Meteen werd toegezegd dat de landelijke fractie dit wederom ter sprake zou brengen.
Vrouwenkwestie

In ons gesprek met de lijsttrekkers van CU/SGP (éénmaal het woord studenten) vroegen we uiteraard naar de vrouwenkwestie binnen de SGP. Zou dat geen problemen geven voor de gecombineerde lijst van de Christen Unie en SGP? Lijsttrekker Harold van Til van de CU gaf aan dat dat in Delft nog nooit problemen heeft gegeven. De Christen Unie heeft in Delft namelijk nog nooit een capabele vrouw kunnen vinden. Voor de religieuze milieubewuste student is de CU/SGP-fractie de partij bij uitstek. Zij willen het regen- en rioolwater scheiden. Hemelwater is immers een godsgeschenk (mits je een auto hebt en dus op Stadsbelangen stemt).

Het blijkt nog niet zo simpel een definitief stemadvies te geven. Elke partij heeft zo wel wat voor elke student. Afhankelijk van je vervoerswijze, kennis van capabele vrouwen in Delft en behoefte aan persoonlijk contact met de lokale politici vind je uiteindelijk wel een partij die bij je past. En anders kan je nog altijd stemmen wat je ouders stemmen.

Guus van Noort is secretaris van de Vereniging voor studie- en studentenbelangen te Delft (VSSD) en vijfdejaars student technische aardwetenschappen.

(Foto: Hans Stakelbeek/FMAX)
Wie zegt zoal wat?
PvdA

– ‘Delft kan met haar technologische complex voorop lopen op het gebied van milieutechnologie.’

– Eerlijkere verdeling van woningen, ook onder studenten.
CDA

– Er komt een ‘doorgeefluik’ voor kennis uit de TU naar het Delftse bedrijfsleven

– Studenten worden meer betrokken bij het maatschappelijk leven

– De gemeente treedt op tegen illegale vuildump bij studentenhuizen

– De gemeente pakt het kamertekort aan

– Gratis fietsklemmen
VVD

– Meer samenwerking met TU in het kader van Delft Kennisstad

– Voldoende woningen voor starters en studenten

– Delft krijgt een grote ‘discotheek annex popcentrum’

– Het fietsenprobleem wordt ‘grondig aangepakt’
Stip

– Delft Kennisstad wordt versterkt; de gemeente dient als ‘eerste klant’ voor nieuwe Delftse bedrijven

– De gemeente opent een loket voor stageopdrachten zoals ontwerpvraagstukken

– Meer festivals en evenementen en mogelijkheden voor livemuziek; komst van een grote discotheek

– Meer studentenwoningen; particulieren worden gestimuleerd om kamers te verhuren

– Als het DSM-terrein vrijkomt: richt een ‘creatieve wijk’ op

– Meer fietsrekken
D66

– Delft wordt een ‘duurzaam bloeiende Kennisstad en een proeftuin voor vernieuwingen’

– Een ‘actieve discussie’ met de TU over Delftse milieuproblemen en andere onderwerpen

– Gratis fietsrekken, goedkope stallingen
GroenLinks

– Delft wordt een ‘duurzame stad’ en maakt daarbij gebruik van de expertise van de TU

– Delft is een creatieve ‘broedplaats’ en ‘hanteert met trots het motto ‘Designed in Delft’

– Meer woonruimte voor starters en studenten; onderzoek of leegstaande kantoorgebouwen te gebruiken zijn als studentenwoning
SP

– Het project Kennisstad moet ‘volledig worden herzien’, de SP ‘ziet de schaarse middelen liever anders besteed’

– Meer fietsrekken

– Meer betaalbare woningen voor studenten en starters
Leefbaar Delft

– ‘Delft moet van Kennisstad een Ondernemersstad worden waar kennis wordt toegepast.’

– Meer overleg met o.a. studenten over het veiligheidsgevoel op straat

– Meer samenwerking met de TU om na te denken over verkeersonveilige situaties en projecten als de spoortunnel
Stadsbelangen Delft

– Onderzoek of leegstaande kantoorpanden kunnen worden omgebouwd tot studentenwoning

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.