Onderwijs

Steeds meer internationals in Nederlandse collegebanken

Buitenlandse studenten kiezen steeds vaker voor een Nederlandse universiteit of hogeschool. Hun aantal is de afgelopen tien jaar ruim verdubbeld.

Op de TU Delft is 21 procent van de studenten een international. (Foto: Thomas Zwart)

In het hoger onderwijs komt 10,5 procent van de studenten uit het buitenland. De meesten van hen studeren aan een universiteit. Vroeger koos het merendeel juist voor een hogeschool, maar sinds 2011 zijn de rollen omgedraaid. Dat komt vooral door de toenemende populariteit van masteropleidingen aan universiteiten: daar is inmiddels een op de vijf studenten een international.

Delft
Aan de TU Delft is maar liefst 21% van alle studenten een international. Op de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek is het aandeel internationale studenten met 42% het grootst. 

India, China, België, Duitsland, Italië en Griekenland 
Van deze studenten komt het merendeel uit India, China, België, Duitsland, Italië en Griekenland. Dit is in lijn met de uitkomsten van de monitor, want vooral Duitsers (22.125) weten hun weg naar de Nederlandse collegebanken goed te vinden. Gevolgd door Chinezen (4.475) en Italianen (4.077). Opvallend is dat de laatste vijf jaar steeds meer Indiërs, Italianen en Spanjaarden hier een diploma willen behalen. Zij kiezen het vaakst voor een economische studie aan een hogeschool of universiteit. Verder trekken kunstopleidingen in het hbo van oudsher veel internationals: ruim een derde komt uit het buitenland. Aan de universiteiten zijn vooral sociale en technische studies in trek.

Bijna kwart blijft in Nederland 
Bijna een kwart van de internationals die zijn afgestudeerd aan een Nederlandse universiteit of hogeschool, woont na vijf jaar nog in ons land. Dat levert de schatkist jaarlijks tussen de 1,64 en 2,08 miljard euro op, bleek al uit een vorig jaar gepubliceerd Nuffic-rapport.

Uitwisseling
Ook bij studenten met een Erasmusbeurs wordt Nederland steeds populairder. Bijna 10 duizend internationals kwamen in 2016 voor één of twee semesters naar Nederland via een uitwisselingsprogramma van een hogeschool of universiteit. Nog eens vierduizend studenten liepen hier stage. Ter vergelijking: in 2007 waren dat er respectievelijk zevenduizend en nog geen duizend.

Nuffic2.png
© Nuffic

Kwart Nederlandse afstudeerders naar buitenland 
Ook veel Nederlandse studenten gaan voor een stage of uitwisseling naar het buitenland. Een kwart van alle afstudeerders in het hoger onderwijs reisde voor zijn studie de grens over. Daarmee scoort Nederland ruim boven de Europese norm van 20 procent voor 2020. De Noren voeren de lijst aan: van hen ging 35 procent voor een uitwisseling, stage of onderzoek naar het buitenland.

 

Nuffic3.png
© Nuffic

‘Groene’ opleidingen populair
Vooral bij hbo- en wo-studenten aan ‘groene’ opleidingen lonkt het buitenland. Ook veel universitaire masterstudenten techniek en natuur pakken hun koffers, meestal voor een stage. Tot slot gaan geneeskundestudenten vaak de grens over voor bijvoorbeeld coschappen.

Naar Britse universiteiten 
Nederlandse studenten gaan het vaakst studeren aan prestigieuze Britse instellingen zoals Oxford, Cambridge en King’s College London. Ook België is populair, met name onder studenten geneeskunde of verloskunde, die hier te maken hebben met een numerus fixus.

Studiefinanciering meenemen
Het aantal Nederlandse studenten dat tijdens zijn verblijf gebruik maakt van meeneembare studiefinanciering, is na jarenlange groei in 2016 afgenomen. Volgens Nuffic heeft dat te maken met de invoering van het leenstelsel. Welk effect dit precies gaat hebben op het aantal studenten dat in het buitenland zijn diploma behaalt, wordt door Nuffic onderzocht.

Nuffic4.png
© Nuffic

“Dat geldt minder voor studenten die voor een semester naar het buitenland gaan, omdat dat vaak onderdeel van het curriculum is. Maar als het een extra activiteit is en er dus kans is op studievertraging, dan zullen studenten zal daar nu wel twee keer over nadenken”, verwacht Nuffic-woordvoerder Anne Lutgerink. 

Studenten lerarenopleiding weinig buitenlandervaring
Ondanks de groeiende aandacht voor internationalisering in het hoger onderwijs, is er volgens het Nuffic nog veel winst te boeken. Van de studenten van universitaire lerarenopleidingen bijvoorbeeld heeft nu maar 13 procent relevante buitenlandervaring. Van de hbo-opgeleide docenten in spe is dat aandeel nog lager: zes procent. Leraren spelen een belangrijke rol bij het ontwikkelen van internationale vaardigheden van leerlingen. Omdat klassen in Nederland steeds diverser van samenstelling worden, ligt daar nog een flinke uitdaging, vindt Nuffic.

Vaker met hoogopgeleide ouders 
Ook zijn het voornamelijk studenten met hoogopgeleide ouders die buitenlandervaring opdoen. Zij volgen ruim anderhalf keer vaker een uitwisselingsprogramma dan studenten zonder hoogopgeleide ouders. “Dat is reden tot zorg. Je wil dat iedereen ongeacht zijn achtergrond die mogelijkheid heeft”, aldus Lutgerink. Subsidies voor die specifieke doelgroep kunnen daar wellicht verandering in brengen. 

HOP, Inge Schouten/ Delta, Marjolein van der Veldt en Mirjam van der Ploeg

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.