Onderwijs

‘Stagevergoeding voor leraren in spe’

De Algemene Onderwijsbond (AOb) wil dat studenten aan lerarenopleidingen een stagevergoeding krijgen van 750 euro per maand. Dat voorstel ligt op tafel tijdens de cao-onderhandelingen.

Studenten aan de lerarenopleidingen krijgen zelden betaald voor hun stage, ook al moeten ze steeds vaker lerarentekorten opvangen en zelfstandig lessen verzorgen.
AOb-voorzitter Tamar van Gelder noemt het absurd dat een vergoeding voor de leraren in spé niet de norm is. “Zeker in deze tijd van tekorten moeten we de rode loper uitleggen voor mensen die in het onderwijs willen werken.”

Petitie
De cao’s van het primair en voortgezet onderwijs lopen in april en mei af. In de inzet voor de onderhandelingen schrijven scholen niets over stagiairs. Werkgevers zijn er volgens de AOb huiverig voor dat de uitgave ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs. Van Gelder maakt een andere afweging. “Stagiairs verrichten gewoon werk, net als andere leraren.”

Een AOb-petitie met het voorstel is 1500 keer ondertekend. Vooral deeltijdstudenten geven aan in de financiële problemen te komen door het ontbreken van stagevergoedingen. (HOP, PvT)

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.