Onderwijs

Splitsing Facilitair Bedrijf vrijwel rond

De medezeggenschapscommissie en de vakbonden hebben fikse kritiek op het organisatieplan voor het Facilitair Bedrijf-nieuwe stijl. Maar, om te voorkomen dat de medewerkers nog langer in onzekerheid verkeren over hun toekomstige functie, komt er over twee weken waarschijnlijk toch een formeel akkoord over de reorganisatieplannnen.

De vakbonden willen echter van het cvb nog opheldering.

Het college van bestuur bespreekt de plannen op 20 december met de vakbonden in het Overlegorgaan Personeelszaken. Overeenstemming op die dag betekent dat de diensten van het Facilitair Bedrijf, uitgezonderd het vastgoedbeheer, per 1 januari 1996 zelfstandig zijn. Het gaat hier bijvoorbeeld om de kantines, de drukkerij, de Aula, het Audio Visueel Centrum en de groenvoorziening.

Voordat de vakbonden hun fiat geven aan het voorliggende organisatieplan en het sociaal plan, moet er volgens woordvoerder ing. F. Kok nog heel wat duidelijkheid komen. Belangrijkste knelpunten vormen de financiering van het Facilitair Bedrijf in het komende jaar en de manier waarop met boventallig personeel wordt omgegaan. Kok wil de verzekering van het cvb dat het Facilitair Bedrijf na de huidige reorganisatie ,,rust in de tent” krijgt.

De bedoeling van het reorganisatieproces, dat twee jaar geleden moeizaam werd gestart, is dat genoemde diensten marktconfom gaan werken. ,,Dat vergt een overgangsperiode. Het Facilitair Bedrijf-nieuwe stijl kan niet van de ene op de andere dag zichzelf bedruipen. Maar in de begroting voor 1996 wordt voor het gereorganiseerde Facilitair Bedrijf al een winst ingeboekt van 1,3 miljoen gulden”, aldus Kok. Hij wijst op het Audio Visueel Centrum en de drukkerij, die moeten samensmelten in een nieuw Beeld- en Grafisch-centrum. Dat vergt investeringen in apparatuur en een gezamenlijke huisvesting.
Startkapitaal

De medezeggenschapscommissie dringt daarom aan op het verstrekken van een startkapitaal. Zoniet, dan moeten de huidige subsidies over enkele jaren en niet onmiddellijk afgebouwd worden, schrijft de mc. De vakbonden willen bovendien de garantie dat er geen nieuwe bezuinigingsronde komt als het bedrag van 1,3 miljoen gulden niet wordt gehaald.

Met de reorganisatie gaan 26 voltijdsbanen verloren. Met 23 medewerkers is inmiddels een financiële regeling getroffen. Voor vijf overgebleven ‘boventalligen’ moet het komende jaar nog een oplossing worden gevonden. Kok eist van het cvb de toezegging dat dit zo goed mogelijk gebeurt. Zelf voorziet hij weinig knelpunten wanneer vacatures bij het FB door deze mensen ingevuld worden. ,,Maar dan moeten zij de kans krijgen zich om te scholen. Dat geldt ook voor degenen die een nieuw takenpakket krijgen. Over een scholingstraject vind ik niksterug in het sociaal plan.”

De mc en de vakbonden wijzen erop dat ze gebrekkig zijn geïnformeerd. Het cvb heeft in hun ogen bovendien niets met de kritiek van het personeel gedaan. Desondanks gaf de medezeggenschapscommissie uiteindelijk toch een positief advies. ,,De medewerkers staan achter het idee van een nieuwe, bedrijfsmatige opzet. Ze willen aan de slag. De onzekerheid heeft lang genoeg geduurd”, zegt de mc. (A.d.J.)

De medezeggenschapscommissie en de vakbonden hebben fikse kritiek op het organisatieplan voor het Facilitair Bedrijf-nieuwe stijl. Maar, om te voorkomen dat de medewerkers nog langer in onzekerheid verkeren over hun toekomstige functie, komt er over twee weken waarschijnlijk toch een formeel akkoord over de reorganisatieplannnen. De vakbonden willen echter van het cvb nog opheldering.

Het college van bestuur bespreekt de plannen op 20 december met de vakbonden in het Overlegorgaan Personeelszaken. Overeenstemming op die dag betekent dat de diensten van het Facilitair Bedrijf, uitgezonderd het vastgoedbeheer, per 1 januari 1996 zelfstandig zijn. Het gaat hier bijvoorbeeld om de kantines, de drukkerij, de Aula, het Audio Visueel Centrum en de groenvoorziening.

Voordat de vakbonden hun fiat geven aan het voorliggende organisatieplan en het sociaal plan, moet er volgens woordvoerder ing. F. Kok nog heel wat duidelijkheid komen. Belangrijkste knelpunten vormen de financiering van het Facilitair Bedrijf in het komende jaar en de manier waarop met boventallig personeel wordt omgegaan. Kok wil de verzekering van het cvb dat het Facilitair Bedrijf na de huidige reorganisatie ,,rust in de tent” krijgt.

De bedoeling van het reorganisatieproces, dat twee jaar geleden moeizaam werd gestart, is dat genoemde diensten marktconfom gaan werken. ,,Dat vergt een overgangsperiode. Het Facilitair Bedrijf-nieuwe stijl kan niet van de ene op de andere dag zichzelf bedruipen. Maar in de begroting voor 1996 wordt voor het gereorganiseerde Facilitair Bedrijf al een winst ingeboekt van 1,3 miljoen gulden”, aldus Kok. Hij wijst op het Audio Visueel Centrum en de drukkerij, die moeten samensmelten in een nieuw Beeld- en Grafisch-centrum. Dat vergt investeringen in apparatuur en een gezamenlijke huisvesting.
Startkapitaal

De medezeggenschapscommissie dringt daarom aan op het verstrekken van een startkapitaal. Zoniet, dan moeten de huidige subsidies over enkele jaren en niet onmiddellijk afgebouwd worden, schrijft de mc. De vakbonden willen bovendien de garantie dat er geen nieuwe bezuinigingsronde komt als het bedrag van 1,3 miljoen gulden niet wordt gehaald.

Met de reorganisatie gaan 26 voltijdsbanen verloren. Met 23 medewerkers is inmiddels een financiële regeling getroffen. Voor vijf overgebleven ‘boventalligen’ moet het komende jaar nog een oplossing worden gevonden. Kok eist van het cvb de toezegging dat dit zo goed mogelijk gebeurt. Zelf voorziet hij weinig knelpunten wanneer vacatures bij het FB door deze mensen ingevuld worden. ,,Maar dan moeten zij de kans krijgen zich om te scholen. Dat geldt ook voor degenen die een nieuw takenpakket krijgen. Over een scholingstraject vind ik niksterug in het sociaal plan.”

De mc en de vakbonden wijzen erop dat ze gebrekkig zijn geïnformeerd. Het cvb heeft in hun ogen bovendien niets met de kritiek van het personeel gedaan. Desondanks gaf de medezeggenschapscommissie uiteindelijk toch een positief advies. ,,De medewerkers staan achter het idee van een nieuwe, bedrijfsmatige opzet. Ze willen aan de slag. De onzekerheid heeft lang genoeg geduurd”, zegt de mc. (A.d.J.)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.