Onderwijs

Snel internet mogelijk uitbesteed in 2006

Volgend jaar beslist de TU Delft of de snelle internetverbindingen in een aantal studentenflats zullen worden gemoderniseerd of uitbesteed aan een commerciële provider.

br />
Zo’n 4800 studenten . ruwweg eenderde deel van de studentenpopulatie aan de TU Delft – maken in studentencomplexen zoals die aan de Balthasar van der Polweg gebruik van fibre-to-dormitory-netwerken. Deze glasvezelkabelverbindingen staan garant voor continu supersnel internetten, zou je denken. In de praktijk valt dat soms tegen. Volgens de lokale, uit de studentenwereld afkomstige netwerkbeheerders ligt het probleem vooral bij de servers van de centrale ict-ondersteuners: die zouden onvoldoende capaciteit hebben om het intensieve internetgebruik nog aan te kunnen. Bij het bieden van ondersteuning lijken de lokale beheerders en de centrale ict-ondersteuners bovendien niet goed samen te werken.

De conclusie ligt voor de hand: om de studenten tevreden te houden moet de TU Delft als internetprovider veel geld en energie steken in het moderniseren van de netwerken en het stroomlijnen van het beheer. De vraag is of de TU Delft het nog zinvol acht om in de toekomst voor provider te spelen. De universiteit kan er voor kiezen om die taak uit te besteden aan een commerciële provider: in die sector heeft breedbandinternet de afgelopen jaren een snelle opmars gemaakt. De eigen ict-ondersteuners kunnen zich dan concentreren op netwerken en software-applicaties die direct met onderwijs en onderzoek te maken hebben.

Uitbesteden of moderniseren: in opdracht van de TU Delft werkt adviesbureau Stratix beide scenario’s momenteel uit. Daarbij kijkt het bureau ook naar de belangen van de studenten. Voor beide scenario’s wordt een kosten-batenanalyse opgesteld. Het adviesbureau komt in februari 2006 met conclusies, daarna neemt het college een besluit. “Op dit moment ligt nog open welke richting het zal opgaan”, zegt Joost Groot Kormelink, lid van een TU-projectgroep die zich met de toekomst van de internetverbindingen bezig houdt. Hij ontkent nadrukkelijk dat de TU Delft de snelle internetverbindingen wil afbouwen omdat studenten alleen nog maar muziek, films en games downloaden. “In de praktijk worden studenten die aantoonbaar misbruik maken van het netwerk van het netwerk afgesloten.”

Uitbesteden is niet hetzelfde als afbouwen, vindt ook Marijn Bos, fractielid van Oras in de studentenraad. “We zullen als studentenraad niet protesteren als het college voor uitbesteden kiest, als het tarief tenminste redelijk blijft. Maar onze voorkeur gaat uit naar het verbeteren van de bestaande netwerken en ondersteuning door de TU Delft zelf.” Bos vindt het logisch dat de ict-ondersteuning na een grondige reorganisatie nog eens wil bekijken of provider spelen wel tot de kerntaken zou moeten behoren. “Maar aan de andere kant zijn eigen, snelle internetverbindingen een belangrijk visitekaartje voor de TU Delft, zeker bij het aantrekken van nieuwe studenten. Bovendien is juist bij het gebruik van een digitale leeromgeving als Blackboard een eigen netwerkverbinding sneller en handiger.” In februari zal de studentenraad naar aanleiding van het rapport een advies uitbrengen.

Volgend jaar beslist de TU Delft of de snelle internetverbindingen in een aantal studentenflats zullen worden gemoderniseerd of uitbesteed aan een commerciële provider.

Zo’n 4800 studenten . ruwweg eenderde deel van de studentenpopulatie aan de TU Delft – maken in studentencomplexen zoals die aan de Balthasar van der Polweg gebruik van fibre-to-dormitory-netwerken. Deze glasvezelkabelverbindingen staan garant voor continu supersnel internetten, zou je denken. In de praktijk valt dat soms tegen. Volgens de lokale, uit de studentenwereld afkomstige netwerkbeheerders ligt het probleem vooral bij de servers van de centrale ict-ondersteuners: die zouden onvoldoende capaciteit hebben om het intensieve internetgebruik nog aan te kunnen. Bij het bieden van ondersteuning lijken de lokale beheerders en de centrale ict-ondersteuners bovendien niet goed samen te werken.

De conclusie ligt voor de hand: om de studenten tevreden te houden moet de TU Delft als internetprovider veel geld en energie steken in het moderniseren van de netwerken en het stroomlijnen van het beheer. De vraag is of de TU Delft het nog zinvol acht om in de toekomst voor provider te spelen. De universiteit kan er voor kiezen om die taak uit te besteden aan een commerciële provider: in die sector heeft breedbandinternet de afgelopen jaren een snelle opmars gemaakt. De eigen ict-ondersteuners kunnen zich dan concentreren op netwerken en software-applicaties die direct met onderwijs en onderzoek te maken hebben.

Uitbesteden of moderniseren: in opdracht van de TU Delft werkt adviesbureau Stratix beide scenario’s momenteel uit. Daarbij kijkt het bureau ook naar de belangen van de studenten. Voor beide scenario’s wordt een kosten-batenanalyse opgesteld. Het adviesbureau komt in februari 2006 met conclusies, daarna neemt het college een besluit. “Op dit moment ligt nog open welke richting het zal opgaan”, zegt Joost Groot Kormelink, lid van een TU-projectgroep die zich met de toekomst van de internetverbindingen bezig houdt. Hij ontkent nadrukkelijk dat de TU Delft de snelle internetverbindingen wil afbouwen omdat studenten alleen nog maar muziek, films en games downloaden. “In de praktijk worden studenten die aantoonbaar misbruik maken van het netwerk van het netwerk afgesloten.”

Uitbesteden is niet hetzelfde als afbouwen, vindt ook Marijn Bos, fractielid van Oras in de studentenraad. “We zullen als studentenraad niet protesteren als het college voor uitbesteden kiest, als het tarief tenminste redelijk blijft. Maar onze voorkeur gaat uit naar het verbeteren van de bestaande netwerken en ondersteuning door de TU Delft zelf.” Bos vindt het logisch dat de ict-ondersteuning na een grondige reorganisatie nog eens wil bekijken of provider spelen wel tot de kerntaken zou moeten behoren. “Maar aan de andere kant zijn eigen, snelle internetverbindingen een belangrijk visitekaartje voor de TU Delft, zeker bij het aantrekken van nieuwe studenten. Bovendien is juist bij het gebruik van een digitale leeromgeving als Blackboard een eigen netwerkverbinding sneller en handiger.” In februari zal de studentenraad naar aanleiding van het rapport een advies uitbrengen.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.