Onderwijs

‘Shell moet duurzamer investeren’

Tijdens een matig bezochte technologieavond voor alumni van de TU Delft verweet Tweede-Kamerlid en oud-TU’er Diederik Samsom (PvdA) Shell veel te weinig geld in onderzoek naar duurzame energie te steken.

Zes jaar geleden probeerde Greenpeace Shell te dwingen om meer te investeren in duurzame energie, door massaal Shell-aandelen te kopen – zonder het gewenste resultaat, overigens. Samsom, destijds één van de actievoerders, stelde nu als Kamerlid dat de houding van Shell niet veranderd was. “Ik hoor nog steeds dezelfde bezweringsformules: duurzame energie is een kwestie van een lange adem, jullie moeten geduld hebben. Maar mijn laatste restje geduld raakt op als ik zie hoe klimaatveranderingen nu al groepen mensen van hun bestaansmogelijkheden beroven.”

De tweehonderd miljoen dollar die Shell steekt in onderzoek naar duurzame energie zijn volgens Samsom een schijntje vergeleken met de 19 miljard die het bedrijf heeft uitgetrokken om nieuwe oliebronnen te vinden en te exploiteren. Samsom: “En dat terwijl Shell pionier is op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ik doe een oproep aan het grootste bedrijf en de beste universiteit van de wereld om volop in te zetten op duurzame energie. Geduld is in dit geval geen schone zaak.”

Rein Willems, president-directeur van Shell Nederland en net als Samsom een Delftse afgestudeerde, had een kwartier eerder al tegen discussieleidster Maria Henneman gezegd dat meer dan tweehonderd miljoen dollar investeren in duurzame energie voor Shell eigenlijk niet realistisch was. Willems: “We zitten met duurzame energie nog in een experimentele fase. En we zijn sterk afhankelijk van de steun van de overheid, want duurzame energie is nog altijd vijf, zes keer zo duur als energie uit fossiele brandstoffen. Zonder overheidssteun zou niemand in duurzame energie investeren.”

Willems wierp Samsom voor de voeten dat de overheidssteun voor duurzame energie nooit overweldigend groot was geweest in de jaren dat de PvdA in het kabinet zat. Samsom: “Dat was voor mijn tijd, maar ik geef toe dat politiek en bedrijfsleven het allebei hebben laten afweten. Als we meer durven investeren, zal duurzame energie vanzelf goedkoper worden. De eerste cd-spelers waren ook peperduur.” De Shell-topman bleef sceptisch: “Het International Energy Agency stelt dat we de komende decennia nog voor 80 procent afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen, wat we ook doen aan duurzame energie. En Shell kan een stukje voor de troepen uitlopen, maar we moeten uitkijken dat onze bazen niet concluderen dat onze aandeelhoudersperformance wel erg achterblijft bij de rest.” “U loopt dus aan de leiband van de aandeelhouders”, constateerde Henneman. Willems gaf toe dat die aandeelhouders een niet makkelijk te overschatten factor waren. (JP)

Zes jaar geleden probeerde Greenpeace Shell te dwingen om meer te investeren in duurzame energie, door massaal Shell-aandelen te kopen – zonder het gewenste resultaat, overigens. Samsom, destijds één van de actievoerders, stelde nu als Kamerlid dat de houding van Shell niet veranderd was. “Ik hoor nog steeds dezelfde bezweringsformules: duurzame energie is een kwestie van een lange adem, jullie moeten geduld hebben. Maar mijn laatste restje geduld raakt op als ik zie hoe klimaatveranderingen nu al groepen mensen van hun bestaansmogelijkheden beroven.”

De tweehonderd miljoen dollar die Shell steekt in onderzoek naar duurzame energie zijn volgens Samsom een schijntje vergeleken met de 19 miljard die het bedrijf heeft uitgetrokken om nieuwe oliebronnen te vinden en te exploiteren. Samsom: “En dat terwijl Shell pionier is op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ik doe een oproep aan het grootste bedrijf en de beste universiteit van de wereld om volop in te zetten op duurzame energie. Geduld is in dit geval geen schone zaak.”

Rein Willems, president-directeur van Shell Nederland en net als Samsom een Delftse afgestudeerde, had een kwartier eerder al tegen discussieleidster Maria Henneman gezegd dat meer dan tweehonderd miljoen dollar investeren in duurzame energie voor Shell eigenlijk niet realistisch was. Willems: “We zitten met duurzame energie nog in een experimentele fase. En we zijn sterk afhankelijk van de steun van de overheid, want duurzame energie is nog altijd vijf, zes keer zo duur als energie uit fossiele brandstoffen. Zonder overheidssteun zou niemand in duurzame energie investeren.”

Willems wierp Samsom voor de voeten dat de overheidssteun voor duurzame energie nooit overweldigend groot was geweest in de jaren dat de PvdA in het kabinet zat. Samsom: “Dat was voor mijn tijd, maar ik geef toe dat politiek en bedrijfsleven het allebei hebben laten afweten. Als we meer durven investeren, zal duurzame energie vanzelf goedkoper worden. De eerste cd-spelers waren ook peperduur.” De Shell-topman bleef sceptisch: “Het International Energy Agency stelt dat we de komende decennia nog voor 80 procent afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen, wat we ook doen aan duurzame energie. En Shell kan een stukje voor de troepen uitlopen, maar we moeten uitkijken dat onze bazen niet concluderen dat onze aandeelhoudersperformance wel erg achterblijft bij de rest.” “U loopt dus aan de leiband van de aandeelhouders”, constateerde Henneman. Willems gaf toe dat die aandeelhouders een niet makkelijk te overschatten factor waren. (JP)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.