Onderwijs

Per september strikt deurbeleid bij tentamens

Jaarlijks zijn er op de TU 1600 gevallen van studenten die een tentamen maken zonder dat ze zijn aangemeld. Een centrale tentamenaanpak en de opening van een tentamenloket moeten hieraan per september een einde maken.


De nieuwe regels houden onder meer in dat er bij tentamens een streng deurbeleid gaat gelden. Studenten moeten bij binnenkomst in de zaal hun campuskaart of ID en een bewijs van inschrijving voor het tentamen laten zien. Kunnen ze dat niet, dan komen ze niet meer binnen, in geen enkel geval.Nu komt het jaarlijks 1600 keer voor dat studenten een tentamen maken waarvoor ze niet zijn aangemeld. Dat betekent onder meer dat alle gegevens rondom dat tentamen handmatig verwerkt moeten worden, dat er onrust ontstaat bij tentamens zelf en dat er op het laatste moment extra opgaves moeten worden gekopieerd.Een hoop extra werk, vertelt André van Peppen, adjunct-directeur en hoofd van het shared service centre van onderwijs- studentenzaken. “Maar erger nog, als iemand een tentamen heeft gemaakt van een opleiding zonder een geldige inschrijving, telt het resultaat van de betreffende student niet mee. Dat kan leiden tot een bekostigingsverlies vanuit het ministerie.” Meestal gaat het in deze gevallen om bachelorstudenten die alvast een tentamen maken van hun toekomstige masteropleiding.Om studenten tegemoet te komen, worden de mogelijkheden tot inschrijving voor tentamens uitgebreid. Nu kunnen studenten zich alleen inschrijven via Osiris, tot twee weken van tevoren. Per september komt er een tentamenloket waar inschrijving tot één werkdag voor het tentamen mogelijk is, mits er plaatsen over zijn. Studenten die een tentamen bij nader inzien toch niet willen maken, kunnen zich bij dat loket tot drie dagen van te voren uitschrijven. Dat moet de logistiek rondom tentamens vergemakkelijken. De TU heeft veel last van no shows, omdat er dan onnodig veel zaalruimte, papier en surveillanten zijn besteld.Van die surveillanten komen er meer. De pool wordt uitgebreid van ongeveer 70 man nu naar maximaal 120 straks, zodat er bij alle tentamens (per kwartaal zijn dat er meer dan 700) surveillanten aanwezig kunnen zijn. Nu staat de docent bij groepen tot vijftig studenten alleen. De pool is de afgelopen zeven jaar extern beheerd. Vanaf september gaat de TU dat zelf doen.Docenten hoeven straks niet meer bij tentamens te zitten. Dat moet leiden tot een uniformere werkwijze. Sommige docenten blijken bij de toelating tot tentamens coulanter dan andere, vertelt Van Peppen. Bovendien worden drukke docenten ontzien, en niet alleen qua werklast. Van Peppen: “Studenten worden wel eens agressief richting docenten als ze er niet in mogen.” Docenten moeten tijdens hun tentamens wel telefonisch bereikbaar zijn voor vragen.De surveillanten moeten zich houden aan de al bestaande richtlijnen en protocollen. De mensen die toezicht gaan houden bij de steeds vaker gehouden digitale tentamens krijgen een extra computeropleiding. Er worden geen student-assistenten meer ingezet bij digitale tentamens. Dat moet eventuele fraude voorkomen.In het nieuwe tentamenbeleid is verder vastgesteld dat het aantal avondtentamens (tussen 18.00 en 21.00 uur) omhoog kan, maar alleen als de roosteraars er niet uitkomen. Overigens is het aantal avondtentamens en avondcolleges nu laag. Het gaat om respectievelijk vijf en één procent van het totaal.Het nieuwe tentamenbeleid ligt nog bij het college van bestuur en de studentenraad. Het wordt vanaf september gefaseerd ingevoerd.Lees ook: Kat en muis in de tentamenzaal

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.