Onderwijs

‘Secties kunnen leiden tot versnippering’

De secties binnen de wetenschappelijke afdelingen zijn een gevaar voor de wetenschappelijke focus omdat ze kunnen leiden tot versnippering.

Die secties moeten dan ook niet formeel of informeel worden vastgelegd in de organisatie waarmee de TU de komende jaren ingaat. Die boodschap bracht scheidend rector magnificus maandag in zijn openingsrede tijdens de hooglerarenconferentie. Hij vroeg zich af of de TU de sectiestructuur in de toekomst nog nodig heeft. Verder stelde hij ter discussie of de TU de wetenschappelijke afdelingen die na 2005 zijn ontstaan niet losser moet opzetten en met elkaar moet verbinden via grotere thema’s.

Zijn suggesties waren antwoorden op de twee vragen die centraal stonden tijdens de conferentie. De eerste vraag was of de TU flexibel genoeg is ingericht om duurzaam in te spelen op de internationale concurrentie tussen universiteiten om talent en geld. De tweede vraag die centraal stond, was of de TU ‘open’ genoeg georganiseerd is om voorloper te blijven op het gebied van wetenschappelijke vernieuwing.

Volgens Fokkema zijn er grote veranderingen op til. “Er is binnen de wetenschappen een paradigmawisseling aan de gang. De klassieke natuurwetenschappen, de technische wetenschappen en de sociale en geesteswetenschappen raken steeds verder met elkaar vervlochten. De TU Delft heeft al deze wetenschappen in huis. Het is dus in elk geval het overwegen waard om onze eigen – organisatorische – paradigmawisseling tot stand te brengen. Immers, moet de wetenschappelijke organisatie niet een reflectie vormen van deze wetenschappelijke dynamiek?”, aldus Fokkema.
Volgens de rector magnificus is het aan met name de direct betrokkenen zelf, de hoogleraren, om te debatteren en na te denken over de  vraag ‘hoe passen we ons als wetenschappelijke organisatie tijdig en voldoende aan aan de veranderende omstandigheden?’. Naast de voorzet om kritisch de wetenschappelijke organisatie met zijn secties en afdelingen onder de loep te nemen, meent Fokkema dat in de allereerste plaats de intellectuele creativiteit en inzet van de hoogleraren daarbij doorslaggevend zijn. “Dat zijn juist de kwaliteiten waarom u bent benoemd”.

Toch zijn er lichtpuntjes voor de studentenraad. De eis dat studenten binnen twee weken na elk negatief advies een gesprek krijgen, wordt overgenomen. En er start binnenkort een proef met door de sr voorgestelde intakegesprekken. “De bal ligt nu bij het college. Wij wachten op een herzien besluit en zullen daar dan weer op reageren”, zegt Van der Kamp. 

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.