Onderwijs

Scherpere selectie nieuwe hoogleraren

Als toekomstige ‘internationale topuniversiteit’ zal de TU strengere criteria opstellen voor de aanstelling van nieuwe hoogleraren. Dit zei collegevoorzitter De Voogd vrijdag in zijn toespraak tijdens de dies.

Voorts kondigde hij een tweede deel van de strategienota aan. Vertrekkend rector Wakker en zijn opvolger Blaauwendraad waarschuwden voor een te grote marktgerichtheid van de universiteit.

Sommige Amerikaanse universiteiten doen het reeds: het openen van vestigingen in Azië. Globalisering in een universitaire wereld waar landsgrenzen vervagen. Ook de TU moet volgens De Voogd in zijn rede ‘Vermogen en voorspoed’ een plaats veroveren in deze ‘super-liga’ van internationale topuniversiteiten.

Maar waaraan herkent men de topuniversiteit? Volgens De Voogd geven aansprekende wetenschappelijke en technologische prestaties uiteindelijk de doorslag. Een topuniversiteit moet daarom vóór liggen op technologie die nu wordt toegepast, en tenminste zeventig procent van het onderzoek moet goed tot excellent van kwaliteit zijn. Daarnaast werken nieuwe wetenschappelijke inzichten voortdurend door in het onderwijs.

Het aantrekken van ‘excellente wetenschappers’ ziet De Voogd als het belangrijkste middel om van een TU een dergelijk topinstituut te maken. ,,Ons college van bestuur beschouwt dit als zijn meest belangrijke verantwoordelijkheid en zal hier bij voorrang aandacht aan besteden.”

In een toelichting zei De Voogd dat de beschrijving van strengere criteria voor de aanstelling van hoogleraren vermoedelijk op 1 april aan het college van decanen wordt voorgelegd. ,,Nieuwe hoogleraren moeten een beduidende bijdrage op hun vakgebied geleverd hebben.”

Verder moet de TU volgens De Voogd de kwaliteit van onderwijs en onderzoek scherp in de gaten houden en het talent uit eigen kweek beter selecteren en inzetten. Hij herhaalde dat de derde geldstroom moet groeien, en dat de ‘campus’ onder meer ruimte dient te bieden aan technologische ondernemingen.

Aan het eind van het jaar verschijnt er naar De Voogds verwachting een vervolg op de strategienota ‘Naar een nieuw engagement’. In de eerste nota lag het accent op management. Het nieuwe deel zal volgens De Voogd meer over onderwijs en onderzoek handelen.

Scheidend rector Wakker pleitte evenals De Voogd voor zware selectie- en beoordelingsprocedures voor hoogleraren. Verder waarschuwde hij voor een te bedrijfsmatig denken binnen de universiteit: ,,De universiteit moet per definitie vóórlopen op de wensen vanuit de maatschappij. De nadruk die momenteel vanuit de samenleving op de ‘marktgerichtheid’ van de universiteit wordt gelegd, is mijns inziens dan ook onjuist.” Ook de nieuwe rector-magnificus prof.dr.ir. J. Blaauwendraad ondersteunde deze kritiek. Er moet volgens hem ruimte blijven voor de ‘universitas als vrijdenkplaats’.

Als toekomstige ‘internationale topuniversiteit’ zal de TU strengere criteria opstellen voor de aanstelling van nieuwe hoogleraren. Dit zei collegevoorzitter De Voogd vrijdag in zijn toespraak tijdens de dies. Voorts kondigde hij een tweede deel van de strategienota aan. Vertrekkend rector Wakker en zijn opvolger Blaauwendraad waarschuwden voor een te grote marktgerichtheid van de universiteit.

Sommige Amerikaanse universiteiten doen het reeds: het openen van vestigingen in Azië. Globalisering in een universitaire wereld waar landsgrenzen vervagen. Ook de TU moet volgens De Voogd in zijn rede ‘Vermogen en voorspoed’ een plaats veroveren in deze ‘super-liga’ van internationale topuniversiteiten.

Maar waaraan herkent men de topuniversiteit? Volgens De Voogd geven aansprekende wetenschappelijke en technologische prestaties uiteindelijk de doorslag. Een topuniversiteit moet daarom vóór liggen op technologie die nu wordt toegepast, en tenminste zeventig procent van het onderzoek moet goed tot excellent van kwaliteit zijn. Daarnaast werken nieuwe wetenschappelijke inzichten voortdurend door in het onderwijs.

Het aantrekken van ‘excellente wetenschappers’ ziet De Voogd als het belangrijkste middel om van een TU een dergelijk topinstituut te maken. ,,Ons college van bestuur beschouwt dit als zijn meest belangrijke verantwoordelijkheid en zal hier bij voorrang aandacht aan besteden.”

In een toelichting zei De Voogd dat de beschrijving van strengere criteria voor de aanstelling van hoogleraren vermoedelijk op 1 april aan het college van decanen wordt voorgelegd. ,,Nieuwe hoogleraren moeten een beduidende bijdrage op hun vakgebied geleverd hebben.”

Verder moet de TU volgens De Voogd de kwaliteit van onderwijs en onderzoek scherp in de gaten houden en het talent uit eigen kweek beter selecteren en inzetten. Hij herhaalde dat de derde geldstroom moet groeien, en dat de ‘campus’ onder meer ruimte dient te bieden aan technologische ondernemingen.

Aan het eind van het jaar verschijnt er naar De Voogds verwachting een vervolg op de strategienota ‘Naar een nieuw engagement’. In de eerste nota lag het accent op management. Het nieuwe deel zal volgens De Voogd meer over onderwijs en onderzoek handelen.

Scheidend rector Wakker pleitte evenals De Voogd voor zware selectie- en beoordelingsprocedures voor hoogleraren. Verder waarschuwde hij voor een te bedrijfsmatig denken binnen de universiteit: ,,De universiteit moet per definitie vóórlopen op de wensen vanuit de maatschappij. De nadruk die momenteel vanuit de samenleving op de ‘marktgerichtheid’ van de universiteit wordt gelegd, is mijns inziens dan ook onjuist.” Ook de nieuwe rector-magnificus prof.dr.ir. J. Blaauwendraad ondersteunde deze kritiek. Er moet volgens hem ruimte blijven voor de ‘universitas als vrijdenkplaats’.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.