Opinie

Schadevergoeding

Op de voorpagina van het vorige nummer van de Delta werd geschreven over een schadevergoedingsregeling voor studenten die door schuld van de TU Delft vertraging opgelopen hebben in hun studie op welk moment dan ook.

In dit artikel wordt gesuggereerd dat de studentenraad hierover reeds een standpunt heeft ingenomen en dat deze schadevergoeding bijvoorbeeld twaalfhonderd gulden per maand zou moeten zijn. Dit is echter niet correct.

De informatie die wordt gebruikt in dit artikel is afkomstig uit een brainstormsessie over afstudeerproblematiek, waarover verder in dezelfde Delta ook geschreven is. In deze sessie is door een groep studenten, waaronder een aantal studentenraadsleden gebrainstormd aan de hand van een aantal stellingen. In een van deze stellingen werd geopperd dat een student een schadevergoeding zou moeten ontvangen ter hoogte van het startsalaris van een ingenieur, indien deze student door schuld van zijn vakgroep langer dan afgesproken zou doen over het afstuderen. Het ging hier dus specifiek om een schadevergoeding voor opgelopen vertraging door toedoen van de TU in de afstudeerfase en niet op enig ander tijdstip in de studie.

Met de brainstormgroep is na enige discussie geconcludeerd dat het uitkeren van een startsalaris niet wenselijk is. Als er al wordt gedacht aan een schadevergoeding, zou volgens deze groep maximaal het door de IBG in Groningen vastgestelde benodigd maandbudget voor een student, kunnen worden uitgekeerd, zodat de student niet verleid wordt met opzet langer over het afstuderen te doen. Dit bedrag is ongeveer twaalfhonderd gulden.

Binnen de studentenraad zelf is deze discussie nog helemaal niet gevoerd. Het is niet vanzelfsprekend dat het standpunt van deze brainstormgroep overeenkomt met het standpunt van de studentenraad. Daarom is het ook jammer dat dit zo lijkt te zijn in het genoemde artikel. Hopelijk is hierbij de mogelijke verwarring uit de lucht geholpen. Mochten er nog vragen zijn dan hoort de studentenraad dit graag.

namens de studentenraad,

De informatie die wordt gebruikt in dit artikel is afkomstig uit een brainstormsessie over afstudeerproblematiek, waarover verder in dezelfde Delta ook geschreven is. In deze sessie is door een groep studenten, waaronder een aantal studentenraadsleden gebrainstormd aan de hand van een aantal stellingen. In een van deze stellingen werd geopperd dat een student een schadevergoeding zou moeten ontvangen ter hoogte van het startsalaris van een ingenieur, indien deze student door schuld van zijn vakgroep langer dan afgesproken zou doen over het afstuderen. Het ging hier dus specifiek om een schadevergoeding voor opgelopen vertraging door toedoen van de TU in de afstudeerfase en niet op enig ander tijdstip in de studie.

Met de brainstormgroep is na enige discussie geconcludeerd dat het uitkeren van een startsalaris niet wenselijk is. Als er al wordt gedacht aan een schadevergoeding, zou volgens deze groep maximaal het door de IBG in Groningen vastgestelde benodigd maandbudget voor een student, kunnen worden uitgekeerd, zodat de student niet verleid wordt met opzet langer over het afstuderen te doen. Dit bedrag is ongeveer twaalfhonderd gulden.

Binnen de studentenraad zelf is deze discussie nog helemaal niet gevoerd. Het is niet vanzelfsprekend dat het standpunt van deze brainstormgroep overeenkomt met het standpunt van de studentenraad. Daarom is het ook jammer dat dit zo lijkt te zijn in het genoemde artikel. Hopelijk is hierbij de mogelijke verwarring uit de lucht geholpen. Mochten er nog vragen zijn dan hoort de studentenraad dit graag.

namens de studentenraad,

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.