Onderwijs

Salarisnorm universiteitsbestuurders toch weer hoger

Universiteitsbestuurders mogen straks maximaal 223.666 euro per jaar verdienen terwijl hun topsalaris in juni op 217 duizend euro was bepaald. Mogelijk gaat ook het maximumsalaris voor hbo-bestuurders in de toekomst omhoog.


Na overleg met de onderwijssectoren over de nieuwe Wet normering topinkomens (WNT) heeft minister Van Bijsterveldt besloten dat het voorziene beloningsmaximum voor bestuurders in het wetenschappelijk onderwijs toch wat te laag was.


‘Door hun substantiële onderzoekscomponent’ is het besturen van universiteiten even zwaar als het besturen van instellingen als de KNAW en NWO, schrijft ze aan de Tweede Kamer. Ook speelt een rol dat veel universiteiten nauw samenwerken met universitaire medische centra, waar het ‘soepeler beloningsregime’ van de zorgsector geldt. 


Daarom komt er bijna zevenduizend euro boven op het maximum dat de regering aanvankelijk in gedachten had. Met de aanpassing kan de wet op meer draagvlak vanuit de sector rekenen, verwacht Van Bijsterveldt.


Het maximumsalaris in het hbo blijft volgens plan gehandhaafd op 194 duizend euro. Het verschil is volgens de minister gerechtvaardigd doordat het onderzoek aan hogescholen veel minder zwaar is. Maar daar kan verandering in komen: “In dat opzicht zullen de ontwikkelingen in de sector hbo nauwlettend worden gevolgd, omdat deze op een later moment aanleiding kunnen zijn tot aanpassing van de bezoldigingsnorm.”

Tweedejaars bouwkundestudent Vera Wittebrood is al anderhalf jaar de huisjongste in Het Gouden Hert, een Virgielhuis in de Giststraat. De naam van het huis geeft aan dat het een meisjeshuis is: een hertje is in studentenjargon een gemakkelijk te regelen meisje. Veel echte HJ-taken zijn er niet, het blijft bij geintjes over de HJ en de HJ krijgt altijd het kleinste koffiekopje. Wittebrood is wel erg trots dat ze behalve de jongste, ook de grootste is in huis. Al scheelt het maar drie centimeter met de kleinste. Alle dames zijn tussen de 1.65 en 1.68 meter. Kleding en schoenen worden dan ook regelmatig aan elkaar uitgeleend.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.