Campus

Ritzen versoepelt criteria voor steun uit afstudeerfonds

Het kabinet is akkoord gegaan met een voorstel van minister Ritzen om de criteria voor een uitkering uit het afstudeerfonds te verruimen. In het wetsvoorstel is onder meer de door studenten gelaakte ‘dubbele causaliteit’ geschrapt.

br />
Die dubbele causaliteit bepaalde bijvoorbeeld dat een student die zes maanden vertraging opgelopen had, waarvan vier als gevolg van ziekte, geen recht had op een uitkering uit het afstudeerfonds. Dit omdat hij met vier maanden steun zijn studie toch niet zou kunnen afronden. De eis dat studenten daadwerkelijk moeten afstuderen binnen de maanden dat ze afstudeersteun krijgen, vervalt nu.

Volgens ISO-woordvoerder Sjef van Gool is alertheid echter geboden. ,,In het voorstel staat dat de instellingen een ‘studievoortgangsnorm’ mogen stellen. Het zou niet volgens de geest van het wetsvoorstel zijn wanneer universiteiten met dit artikel in de hand alsnog de diploma-eis stellen.” Maar dat kúnnen ze wel. ,,Daarom lobbyen we in de Kamer om dit artikel te wijzigen”, aldus Van Gool.

De invoerdatum van het wetsvoorstel zou (met terugwerkende kracht) 1 september 1995 moeten worden. De vereniging van universiteiten VSNU twijfelt echter aan de haalbaarheid hiervan.

Het ministerie van Onderwijs verbindt in het voorstel consequenties aan het feit dat de studiefinancieringsduur vanaf volgend jaar even lang is als de cursusduur. Studenten die vertraging oplopen doordat het programma niet goed studeerbaar is, kunnen ook aanspraak maken op een uitkering.

Tenslotte komt er een centraal, landelijk fonds voor studenten die minstens een maand lid zijn van visitatiecommissies en voor studenten die bestuurswerk verrichten voor landelijke belangenorganisaties die zich bezig houden met onderwijs. Hieronder vallen bijvoorbeeld de landelijke politieke jongerenorganisaties. Daarvoor wordt een uitkering voor één bestuurslid van 2290 gulden bruto per maand beschikbaar gesteld. De hoogte van dit bedrag is gebaseerd op de studiefinanciering, plus reiskosten, ziektekostenverzekering, belasting en sociale premies. (P.R.)

Paul Rutten

Het kabinet is akkoord gegaan met een voorstel van minister Ritzen om de criteria voor een uitkering uit het afstudeerfonds te verruimen. In het wetsvoorstel is onder meer de door studenten gelaakte ‘dubbele causaliteit’ geschrapt.

Die dubbele causaliteit bepaalde bijvoorbeeld dat een student die zes maanden vertraging opgelopen had, waarvan vier als gevolg van ziekte, geen recht had op een uitkering uit het afstudeerfonds. Dit omdat hij met vier maanden steun zijn studie toch niet zou kunnen afronden. De eis dat studenten daadwerkelijk moeten afstuderen binnen de maanden dat ze afstudeersteun krijgen, vervalt nu.

Volgens ISO-woordvoerder Sjef van Gool is alertheid echter geboden. ,,In het voorstel staat dat de instellingen een ‘studievoortgangsnorm’ mogen stellen. Het zou niet volgens de geest van het wetsvoorstel zijn wanneer universiteiten met dit artikel in de hand alsnog de diploma-eis stellen.” Maar dat kúnnen ze wel. ,,Daarom lobbyen we in de Kamer om dit artikel te wijzigen”, aldus Van Gool.

De invoerdatum van het wetsvoorstel zou (met terugwerkende kracht) 1 september 1995 moeten worden. De vereniging van universiteiten VSNU twijfelt echter aan de haalbaarheid hiervan.

Het ministerie van Onderwijs verbindt in het voorstel consequenties aan het feit dat de studiefinancieringsduur vanaf volgend jaar even lang is als de cursusduur. Studenten die vertraging oplopen doordat het programma niet goed studeerbaar is, kunnen ook aanspraak maken op een uitkering.

Tenslotte komt er een centraal, landelijk fonds voor studenten die minstens een maand lid zijn van visitatiecommissies en voor studenten die bestuurswerk verrichten voor landelijke belangenorganisaties die zich bezig houden met onderwijs. Hieronder vallen bijvoorbeeld de landelijke politieke jongerenorganisaties. Daarvoor wordt een uitkering voor één bestuurslid van 2290 gulden bruto per maand beschikbaar gesteld. De hoogte van dit bedrag is gebaseerd op de studiefinanciering, plus reiskosten, ziektekostenverzekering, belasting en sociale premies. (P.R.)

Paul Rutten

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.