Onderwijs

Ritzen bepleit actie tegen ‘inteelt’ aan universiteit

Universiteiten zouden geen afgestudeerden uit eigen kring moeten aanstellen als onderzoeker of docent. Dat zou tot ‘inteelt’ kunnen leiden. Dat zei minister Ritzen bij de opening van het academisch jaar aan de Rijksuniversiteit Leiden.

br />
Afgestudeerden moeten volgens Ritzen minstens een aantal jaren elders gewerkt hebben, voordat zij aan hun eigen universiteit gaan werken. Ritzen wil de universiteiten geen wet opleggen die dit regelt – zoals in Duitsland wel gebeurd is – maar zei dat het hem ,,een lief ding waard is” als de universiteiten het onderling werden over zo’n uitwisseling van talent.

De redes die elders het academisch jaar openden, richtten zich merendeels op de eigen universiteit en waren veel minder – zoals de afgelopen jaren gewoon was geworden – gericht tegen het beleid van minister Ritzen. Het opvallendste geluid was te horen in Limburg – aan wat sinds deze week de ‘Universiteit Maastricht’ heet. Terwijl aan meer dan één universiteit weer eens de trom geroffeld werd over de top (die bereikt moet worden of al bereikt is), bepleitte de Maastrichtse collegevoorzitter Dittrich juist aandacht voor de brede basis.

Volgens Dittrich houden de universiteiten zich te weinig bezig met hun gezamenlijke bijdrage aan de samenleving en te veel met een rat race naar de top. ,,De anti-egalitaire wind die op dit ogenblik over Nederland trekt, leidt tot steeds grotere afstand tussen de haves en de have nots”, aldus Dittrich. Bij de opening van het studiejaar van de Hogeschool van Amsterdam zei prof.drs. Rien Meijerink van de VSNU, de vereniging van universiteiten, dat als instellingen zelf de hoogte van het collegegeld mogen bepalen, dat dat de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt. Meijerink vindt dat opleidingen met een hoge kwaliteit meer collegegeld zouden mogen vragen dan de 2400 gulden die voltijd-studenten voor dit studiejaar moeten betalen.

Variatie in het collegegeld is goed voor de onderlinge concurrentie tussen universiteiten. Scholieren kunnen op grond van een prijs/kwaliteit-vergelijking beter bepalen waar zij willen studeren. Als instellingen een ‘student-charter’ afsluiten, waarin staat welke ‘waar’ studenten voor hun geld krijgen, draagt dat ook bij aan een verzakelijking van de relatie tussen de student en universiteit, aldus Meijerink. (HOP/H.Ob./M.t.W.)

Universiteiten zouden geen afgestudeerden uit eigen kring moeten aanstellen als onderzoeker of docent. Dat zou tot ‘inteelt’ kunnen leiden. Dat zei minister Ritzen bij de opening van het academisch jaar aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Afgestudeerden moeten volgens Ritzen minstens een aantal jaren elders gewerkt hebben, voordat zij aan hun eigen universiteit gaan werken. Ritzen wil de universiteiten geen wet opleggen die dit regelt – zoals in Duitsland wel gebeurd is – maar zei dat het hem ,,een lief ding waard is” als de universiteiten het onderling werden over zo’n uitwisseling van talent.

De redes die elders het academisch jaar openden, richtten zich merendeels op de eigen universiteit en waren veel minder – zoals de afgelopen jaren gewoon was geworden – gericht tegen het beleid van minister Ritzen. Het opvallendste geluid was te horen in Limburg – aan wat sinds deze week de ‘Universiteit Maastricht’ heet. Terwijl aan meer dan één universiteit weer eens de trom geroffeld werd over de top (die bereikt moet worden of al bereikt is), bepleitte de Maastrichtse collegevoorzitter Dittrich juist aandacht voor de brede basis.

Volgens Dittrich houden de universiteiten zich te weinig bezig met hun gezamenlijke bijdrage aan de samenleving en te veel met een rat race naar de top. ,,De anti-egalitaire wind die op dit ogenblik over Nederland trekt, leidt tot steeds grotere afstand tussen de haves en de have nots”, aldus Dittrich. Bij de opening van het studiejaar van de Hogeschool van Amsterdam zei prof.drs. Rien Meijerink van de VSNU, de vereniging van universiteiten, dat als instellingen zelf de hoogte van het collegegeld mogen bepalen, dat dat de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt. Meijerink vindt dat opleidingen met een hoge kwaliteit meer collegegeld zouden mogen vragen dan de 2400 gulden die voltijd-studenten voor dit studiejaar moeten betalen.

Variatie in het collegegeld is goed voor de onderlinge concurrentie tussen universiteiten. Scholieren kunnen op grond van een prijs/kwaliteit-vergelijking beter bepalen waar zij willen studeren. Als instellingen een ‘student-charter’ afsluiten, waarin staat welke ‘waar’ studenten voor hun geld krijgen, draagt dat ook bij aan een verzakelijking van de relatie tussen de student en universiteit, aldus Meijerink. (HOP/H.Ob./M.t.W.)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.