Buiten de campus

The Rights Forum wil geen half antwoord

Het kenniscentrum The Rights Forum houdt vol dat de Nederlandse universiteiten correspondentie met onder meer het Centraal Joods Overleg en de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding openbaar moeten maken. Het kenniscentrum op het gebied van de Palestijns-Israëlische kwestie heeft in januari een Wob-verzoek ingediend bij de Nederlandse universiteiten. Het wil onder meer documentatie verkrijgen over hun banden met organisaties die “steun voor de staat Israël propageren”.

Het leidde tot ophef en verwijten van antisemitisme. Uiteindelijk willen de universiteiten maar deels aan het verzoek voldoen. Ze zullen inzage geven in hun institutionele contacten met organisaties in Israël –  waar het Forum eveneens om vroeg – maar niet in hun banden met “Nederlandse en internationale organisaties die zich bezighouden met religie, herdenking of de bestrijding van antisemitisme”.

Afgelopen week noemde The Rights Forum het besluit van de universiteiten “onacceptabel”. Het centrum meent dat ze zijn gezwicht voor een “smaad- en lastercampagne” waarin kritiek op Israël wordt gelijkgesteld aan antisemitisme. De kans is nu groot dat het op een rechtszaak gaat uitlopen. De rechter zal dan moeten bepalen of de universiteiten een beroep mogen doen op de uitzonderingsgronden in de Wet openbaarheid van bestuur. (HOP/BB)

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.